Ochrany a měření lokomotiv Škoda ř. 210, 230, 240 a 242

Jmenované lokomotivy mají soustavu ochran, bez kterých by nebylo možné je provozovat. Hlavní ochrany chrání transformátor. Jako první přímá ochrana, kterou je Buchholzovo relé se nachází na transformátoru. V trasformátoru se z oleje může vyvíjet plyn, který je nežádoucí pro správnou činnost. Buchholzovo relé má dva plováky, které působí dotekem na spínače. Pokud je vývin plynu malý, dotýká se jeden plovák spínače a pouze strojvedoucímu signalizuje žárovkou na stanovišti vývin plynu. Druhý plovák pak při větším vývinu plynu rozepne druhý kontakt a ten už je v obvodu hlavního vypínače, kde zasahuje a vypíná.

Pokud relé pouze signalizuje vývin plynu, je třeba ho odvzdušnit otevřením zátky. V žádném případě plyn nezapalujeme !!!

 

242-bucholzovo-rele.jpg

 

 

Transformátor musí být chráněn i před nadproudy a musí být měřen a zjišťován vstup a výstup napětí do a z transformátoru lokomotivy.

Nadproudová ochrana má měřící čidlo v měřícím trafu 015-13 a je značená jako 008 A. Pokud dojde v primárním obvodu ke zvětšení proudu nad dovolenou mez, sepne nadproudové relé 008 A a svým dotykem dá impulz zprostředkovacímu relé 852 a ihned napájí i cívku padáčkového relé 008 B. Padáček nám ve skříni ochran AGL pak ukáže, o jakou ochranu se jedná.

Diferenciální ochrana nám měří jaké napětí je na vstupu a jaké na výstupu z transfomátoru. To se musí rovnat, nesmí dojít k odchylce. Sekundární vinutí transformátorů pro měření jsou zapojeny proti sobě, při porušení rovnováhy proudu v obou trafech 015-13 a 015-14 sepne relé 009 A. Přes stalizační odporníky 828 se nám pak obvod uzavírá. Zároveň nám zapůsobí i zprostředkovací relé 852.

Při každém zapůsobení nějaké ochrany se dostává napětí přes usměrňovací diodu U příslušné ochrany na cívku zprostředkovacího relé 852, to přitáhne kotvu, klidový dotek vyvedený na svorky 26, 27 skříně ochran 830 způsobí vypnutí HV.

 

Skříň ochran AGL (830)

Ve schématech značená jako skřín 830 je "srdcem" lokomotivy. Obvody skříně ochran jsou napájeny přes jistič 846 z vodiče 810.

 

Ochrany a měření lokomotivy Škoda ř.362-363

 

Na této dvousystémové lokomotivě je použitá reléová skříň ochran H 280. Pokud dojde k zapůsobení které-koliv ochrany, napětí se dostává přes hradící diodu té příslušné ochrany na koncové relé V.

Klidový kontakt tohoto relé poté přeruší obvod jednoho z hlavních vypínačů vypne ho. O tom která ochrana zapůsobila se strojvedoucí přesvědčí pohledem na padáčky, jejich samodržení se přeruší stiskem tlačítka na skříni ochran, nebo pomocí tlačítek S 181 (S182) ze stanoviště.

 

Hlavní ochrana na lokomotivě je ochrana transformátoru

» Diferenciální ochrana - padáčkové relé 3 P, měřící relé C, + měřící transformátory proudu, které hlídají vstup a výstup napětí.

» Nadproudová ochrana transformátoru - padáčkové relé 2 P, relé B, + měřící transformátor T01.PA

 

Další důležitá ochrana je ochrana usměrňovačů

» Nadproudová ochrana usměrňovačů - padáčkové relé 10 P, 11 P, relé G + H, + měřící transformátory

 

Ochrany vlakového topení

» Nadproudová ochrana vlakového topení - zde se dělí na střídavý systém a na stejnosměrný systém napájení.

- střídavý systém měří transformátory T01.PE a T01.PF

- stejnosměrný systém hlídá nadproudové relé K09, měřicí relé A a relé 17P

 

® zpracoval: Josef Kulaviak


Tento článek byl zobrazen: 8653×.

Tento článek byl naposledy upraven: 07. 03. 2021