Různé pomůcky pro strojvedoucí

Rozlišovací číslice u rychloměru METRA LT

 

1xxxxx ... 1. násled

2xxxxx ... 2. násled

3xxxxx ... 3. násled

4xxxxx ... posunující záloha (xx= číslo zálohy)

5xxxxx ... vlakové vozidlo u vlaku s přípřeží, postrk nebo vložené HDV

6xxxxx ... nezavěšený postrk

7xxxxx ... činné HDV s neobsazeným stanovištěm strojvedoucího

8xxxxx ... dopravované HDV obsazené strojvedoucím

9xxxxx ... zkušební jízda na trati

990000 ... výkon v obvodu DKV

 

Rozlišovací číslice u radiostanice Tesla

 

0 - vedoucí hnací vozidlo (řídící vůz) vlaku

1 - vedoucí hnací vozidlo 1. následu

2 - vedoucí hnací vozidlo 2. následu

3 - vedoucí hnací vozidlo 3. následu

4 - neobsazeno

5 - vedoucí hnací vozidlo pomocného vlaku

6 - neobsazeno

7 - nehodové pomocné prostředky

8 - posun mezi dopravnami

9 - nezavěšené postrkové hnací vozidlo

Ostatní hnací vozidla na vlaku nastaví volací číslo 000000 a strojvedoucí těchto hnacích vozidel smí použít radiostanici pouze při mimořádnosti.

 

Rozdělení typu jízdních odporů dle Doplňku D 2/1

 

R - vlaky sestavené z podvozkových osobních vozů normální stavby ( včetně podvozkových vozů na přepravu aut) a osobních vozů lehké stavby o délce větší než 20m

S - vlaky sestavené z dvounápravových osobních vozů normální stavby nebo z nákladních vozů při průměrné hmotnosti připadající na jedno vozové dvojkolí 10 až 15t

T - nákl. vlaky při průměrné hmotnosti na jedno vozové dvojkolí menší než 15t

U - nákl. vlaky při průměrné hmotnosti na jedno vozové dvojkolí menší než 10t

M - vlaky sestavené z vozů lehké stavby o délce do 20m

 

čl.21: Hranice dovoleného namáhání táhlového ústrojí v TAHU je překročena, činí-li okamžitá tažná síla na háku vozidla více než:

350 kN u vozidel normální stavby

160 kN u vozů lehké stavby

 

čl.22: Hranice dovoleného namáhání narážecího ústrojí v TLAKU je překročena, činí-li okamžitá síla na náraznících vozidla víc než:

350 kN u vozidel normální stavby

100 kN u dvounápravových vozidel lehké stavby

200 kN u podvozkových vozů lehké stavby

 

Popis rychloměrového proužku

 

1. číslo rychloměru

2. číslo hnacího vozidla + DKV (SOKV)

3. datum

4. jméno a příjmení + statistické číslo + domovská jednotka

5. čísla vlaků + projeté úseky

 

Popis rychloměrového proužku po nehodě

 

1. jméno a příjmení

2. statistické číslo

3. datum + čas

4. číslo hnacího vozidla + DKV (SOKV)

5. číslo vlaku + rozsah proužku (120 km/h nebo 150 km/h)

6. kilometrická poloho čela vlaku

7. číslo vedoucího stanoviště

8. přesný čas, kdy byl proužek vyjmut

9. podpis strojvedoucího

 

® zpracoval Michal Pelíšek


Tento článek byl zobrazen: 31052×.

Tento článek byl naposledy upraven: 08. 12. 2015