Několik novinek ve fotogalerii webu

Několik novinek ve fotogalerii webu

Jak se ve fotogalerii vozidel orientovat?

Fotogalerie vozidel umožňuje několik funkcí. Lze si vyhledat fotografie podle místa ( lokality fotografování ), které jsou nově u každého snímku doplněny. Dále je možné prohlédnout si fotografie podle zvoleného "místa". Snímky se automaticky na výsledné stránce seřadí od nejstaršího ( podle data pořízení ) k nejnovějšímu. Pro výběr byla zřízena "roletka", ve které si návštěvník toto "místo" může vybrat. Fotografie jsou směrovány i přímo k jejich autorům. K tomu slouží opět výběr v "roletce", kterou jsme umístili do tiráže webových stránek v sekci "O nás pro Vás".

V několika následujících názorných krocích si ukážeme, jak se v galerii pohybovat:

A - Výběr kategorie

Z hlavního MENU si zvolíme sekci "FOTOGALERIE" a vybereme si kategorii hnacích vozidel, které máme rozdělené podle trakcí:

A1

B - Výběr místa

Zobrazí se nám náhled fotogalerií jednotlivých řad vozidel podle námi zvolené trakce. Pod títmo náhledem je umístěná "roletka" s výběrem "místa". V tomto vyhledávači si zvolíme název stanice ( fotografie jsou označené buď přímo názvem stanice, kde byl snímek pořízen, nebo názvem nejbližší stanice úseku, kde byl pořízen snímek vlaku ):

A2

Z abecedního seznamu stanic a zastávek zvolíme například stanici Perštejn:

A3

C - Fotografie podle vybraného místa

Následně se nám na stránce zobrazí kompletní náhled všech fotografií z místa Perštejn. Snímky se nám zobrazí od nejstaršího ( nejstarší datum pořízení, k nejnovějšímu ).

A4

D - Výběr autora a jeho fotografií prezentovaných na webu

Pokud chceme zobrazit fotografie konkrétního autora, v tiráži webu ( sekce "O nás pro Vás" ) si najdeme jeho jméno v seznamu autorů. Následně nám web vygeneruje kompletní náhled všech vložených fotografií tohoto autora a opět je nám zobrazí a seřadí od nejstaršího k nejnovějšímu.

A6

 Ukázka přehledu fotografií zvoleného autora a zobrazení počtu stránek, ve kterých si lze fotografie prohlížet.

A5


Cílem této fotogalerie je uspořádat přehled hnacích vozidel "v obrazech" tak, aby bylo možné najednou prohlížet jejich provozní životy. Můžeme tak v několika případech vidět snímky strojů po vyrobení, po zařazení do provozu, dále z běžného provozu nebo v závěru po zrušení a likvidaci. Galerie má tedy za úkol návštěvníkovi ukázat co největší přehled fotografií jeho zvoleného vozidla.

 

UPOZORNĚNÍ: Veškeré rozšiřování, nebo kopírování snímků je možné pouze po domluvě a svolení jejich autorů. 

Veškeré fotografie a ostatní údaje jsou duševním vlastnictvím autorů a jejich další šíření je povoleno jen s jejich výslovným souhlasem, při respektování zásad zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).


Tento článek byl zobrazen: 20590×.

Tento článek byl naposledy upraven: 04. 05. 2016


Komentáře

Celkem 0 komentáře


Přidat komentář: