Ukázka řešení vybraných poruch lokomotivy řady 750

Ukázka řešení vybraných poruch lokomotivy řady 750

Obvody startu motoru

Nesepne stykač G1 a SČ, kontroluj:

1. jistič J2
2. rozepnutí SPP (stykač pojezdu)
3. sepnutí RR (relé chodu naftového motoru) relé RR spíná motor čerpadla akčního členu
4. sepnutí RAČ (relé akčního členu ) relé je spínáno TL-6 (tlak oleje EHRS)
5. start z opačného stanoviště (páky, tlačítka, kontrolér)
6. pojistku P10 – pól baterie

 

Nerozběhne se motor promazávacího čerpadla, kontroluj:

1. pojistku P24
2. silové kontakty stykače SČ
3. motor čerpadla

 

Pokud nesepne stykač G2, kontroluj:

1. TL-4 tlak oleje
2. SP spínač pojezdu
3. klidové doteky linkových stykačů S1-S4
4. NR-1 LED1 musí se rozsvítit po 1 minutě a LEDT zkrácený start, časový spínač
5. sepneme pomocný pojezd a najedeme na 1°, sepne li G2 je bod 3 a cívka G2 v pořádku

Po sepnutí RR a RAČ musí zhasnout LED F!

 


Tento článek byl zobrazen: 15476×.

Tento článek byl naposledy upraven: 17. 05. 2023