Legendární Excelsior po 23 letech zmizel z jízdních řádů

Legendární Excelsior po 23 letech zmizel z jízdních řádů

Úvod

Slovo "Excelsior" má mnoho významů. Můžeme se s ním setkat ve sportu, v průmyslu, v umění a literatuře. Veřejnost si tento název spojuje často také s minerálním pramenem a značkou minerální vody nebo názvem hotelu v Mariánských Lázních. Význam slova se dá překládat jako "vyšší" či "nadřazený". "Excelsior" zná také spousta cestujících jako dlouholeté noční spojení západu České republiky s východem Slovenska. Řeč je o vlaku, který dlouhých 23 let spojoval Františkovy Lázně (Cheb) s Košicemi. Svou trasu však několikrát měnil. Svou historii začal psát s příchodem jízdních řádů 1991/1992.

150

 

Z Košic do Bohumína s 15 vozy

Poprvé se tento vlak objevil jako R 620 v trase Košice - Žilina - Ostrava Poruba - Praha hl.n. - Plzeň - Cheb - Františkovy Lázně. Z výchozí stanice vyjížděl v 16:20 hod. V koncové stanici Františkovy Lázně se objevil v 8:10 ráno. V pracovní dny byl za lokomotivu řazen vůz s poštou, který jezdil z Košic do Prahy. Na konci vlaku byly řazeny 4 vozy směrované do Českých Budějovic. Zpravidla se jednalo o 2 x Bc, 1 x B a 1 x AB. Tyto vozy jezdily do Bohumína, odkud pokračovaly na jiném vlaku. Celkem tedy vyjížděl kromě soboty a neděle vlak ve složení 15 vozů. Ve stanici Praha hl.n. se naopak po odstoupení turnusové lokomotivy řady 163 s poštovním vozem přidávaly na konci dva vozy z Bratislavy do Františkových Lázní. Jednalo se většinou o jeden vůz řady Bc a WLAB. Do čele nastoupila plzeňská lokomotiva řady 363, která už takto složený vlak dovezla do cílové stanice. Vlak byl značen jako R 620/R 621 a první rok odjezdil prakticky ve stejné výše popsané trase i složení. Opačným směrem vyjížděl z Františkových Lázní v 19:13 hod. V Košicích zastavil druhý den v 10:37 hod. dopoledne.

 440

GVD 1992/1993 a první změny

První změny nastaly v následujícím jízdním řádu pro rok 1992/1993. Ve vlaku byl řazen nově jídelní vůz. Od června do konce října roku 1992 také lehátkový vůz v relaci Košice - Istanbul (Konstantinopol). Tento vůz jezdil v trase z Košic do Žiliny, kde byl odpojen. U vlaku R 621 z Františkových Lázní se již v Bohumíně nepřidávaly vozy relace České Budějovice - Bratislava Nové Mesto. Poštovní vůz byl zachován v pracovních dnech bez změny. Trasa vlaku se v obou směrech neměnila. Turnusovány byly dále lokomotivy řady 363 (Františkovy Lázně - Praha a zpět, řada 163 z Prahy do Košic a zpět). Nebyla výjimka, když se objevila z Prahy nebo Košic lokomotiva jiné řady. Zpravidla to byla řada 150.

GVD 1993/1994

V tomto jízdním řádu vlak vyjížděl ze stanice Košice v 16:05 hodin. Druhý den ráno se objevil v koncové stanici Františkovy Lázně v 8:15 hod. Jídelní vůz se ve vlaku již neobjevoval. Poštovní vůz se ve stanici Bohumín přeřazoval na konec vlaku. Z Košic do Bohumína byly dále řazeny 4 vozy relace z Košic do Českých Budějovic. Složení bylo z vozů řady 1 x Bc, 1 x AB, 1 x B a 1 x BRcm (vůz s bufetovým oddílem). Vlak pod stejným číslem R 620 vedly z Košic do Prahy lokomotivy řady 163. Z Prahy hl.n. nastoupilo opět plzeňské eso řady 363. V opačném směru z Františkových Lázní vyjížděl vlak v 16:18 hodin a do Košic přijížděl duhý den v 10:06 hod. dopoledne. Z Prahy hl.n. tento vlak vedla lokomotiva řady 150, která odstoupila ve stanici Přerov. Byly opět řazeny vozy relace Františkovy Lázně - Bratislava Nové Mesto a jeden vůz řady Bc určený do Bohumína, který odstupoval spolu s lokomotivou v Přerově. Z Prahy do Košic se opět objevil vůz s poštovními zásilkami. Ze stanice Přerov vozily vlak do Košic lokomotivy řady 163.

GVD 1994/1995 jako mezistátní spoj

S novým číslem R 420/421 se poprvé objevil v jízdním řádu pro rok 1994/1995. Byl veden jako mezistátní spoj. Ze stanice Františkovy Lázně vyjížděl jako R 421 v 19:19 hod. večer. Do Košic přijížděl druhý den v 10:06 hod. dopoledne. V opačném směru jako R 420 se na svou trasu vydal v 16:15 hod. odpoledne a v cílové stanici zastavil opět v 8:15 hodin druhého dne. Vlaky jezdily ve stejné trase, tedy přes Plzeň a Žilinu. První změny nastaly například u přepravy pošty. Poštovní vůz byl u vlaku R 421 řazen z Františkových Lázní do Prahy v pracovní dny. Z Prahy do Košic pak jezdil v pracovní dny i v sobotu.

163.057

Ve stanici Cheb byly přidány 4 vozy do Košic. Jednalo se zpravidla o 1 x Bc, 1 x WLAB, 1 x BRcm a 1 x B. V čele vlaku se pak objevilo plzeňské eso řady 363 do Prahy a dále vedla vlak lokomotiva řady 150. Ta odstoupila ve stanici Čadca a do cíle své cesty byl vlak veden řadou 163. V opačném směru vozily vlak R 420 opět stroje řady 163 do stanice Čadca, dále pak řada 150 do stanice Praha hl.n. a řada 363 do Františkových Lázní. Z Košic byly řazeny přímé vozy do Chebu a na konci vlaku pak dva vozy relace Košice - České Budějovice, které se přepřahaly ve stanici Bohumín. Z Ostravy byl řazen vůz s poštou, stejně tak druhý vůz s poštou se zařadil ve stanici Přerov. Tyto vozy jezdily každý den kromě noci ze soboty na neděli a z neděle na pondělí. 

440

GVD 1995/1996

Vlak vyjížděl z Františkových Lázní v 19:23 hod. opět jako R 421. Do Košic přijížděl opět v 10:05 hodin dopoledne druhý den. Ve stanici Cheb byly přidány čtyři přímé vozy do Košic. Nově nejezdil vůz s poštovními zásilkami. V opačném směru se vydal vlak v 16:35 hod. ze stanice Košice a druhý den ráno v 8:15 zastavil ve Františkových Lázních. Opět byly řazeny přímé vozy do Chebu v počtu čtyř (1x B, 1 x WRcm, 1 x WLAB a 1 x Bc). Dva vozy relace do Českých Budějovic byly zachovány v počtu dva. Vozbu obstaraly lokomotivy řady 163 (Košice - Přerov a zpět, řada 150 z Přerova do Prahy a zpět a řada 363 z Prahy do Františkových Lázní a zpět).

Ustálená vozba

V dalším období se vozba vlaků R 420/421 Excelsior ustálila. Pouze se lehce měnily časy a složení soupravy. Relace přímých vozů z Košic do Chebu se držely, v provozu se víc objevily slovenské vozy. Trasa vlaku se držela neustále přes Plzeň a Žilinu v obou směrech. V čelech vlaků se objevovaly dále lokomotivy řady 150, 163 a 363. Za zmínku stojí i přímé vozy z Františkových Lázní do Českého Těšína, které se objevily už v jízdním řádu 1996/1997. Znovu se objevil vůz s poštou a to až v počtu tří v trase mezi Prahou a Ostravou.

stavka

Změny od GVD 1999/2000 

Od platnosti jízdních řádů GVD 1999/2000 změnil tento vlak trasu. Nově začal jezdit v trase Košice - Poprad - Žilina - Bohumín - Ostrava hl.n. - Přerov - Olomouc - Pardubice hl.n. - Kolín - Nymburk hl.n. - Lysá nad Labem - Mělník - Ústí nad Labem Střekov - Most - Chomutov - Karlovy Vary - Cheb. Koncová a výchozí stanice v České republice byla tedy nově Cheb. Nově byly řazeny přímé vozy z Košic do Děčína hl.n., které pokračovaly z Ústí nad Labem Střekova v relaci vlaku Os 6460. 

 

Přímé vozy do Děčína hl.n

Další změna trasy přišla s platností jízdních řádů pro rok 2000/2001. Vlak jezdil v obou směrech opět přes Prahu hl.n. a také přes Lovosice. Přímé vozy do Děčína hl.n. jezdily nově jen do stanice Kolín hl.n., kde byly předány na vlak R 820/821 a přes stanici Mělník se dostávaly do Děčína hl.n.

162

V Košicích až v poledne

V tomto grafikonu (2000/2001) vyjížděl vlak z Košic v 16:15 hod. odpoledne a v této nové trase přijížděl do Chebu až v 9:12 hod. následujícího dne. Ze stanice Cheb se pak na Slovensko vracel večer v 19:27 hod. s příjezdem do Košic v 12:00 hodin druhého dne. V soupravě obratu R 420/421 byla stále řazeny čtyři přímé vozy relace Košice - Děčín hl.n. a zpět. Jejich složení bylo z vozů ŽSR a to 2 x B, 1 x Bc a 1 x WLAB. 

 

GVD 2001/2002 a další změny

Jízdní řád 2001/2002 přinesl další změny. Zásadní změnou byla trasa přímých vozů do Františkových Lázní, které se do cílové stanice dostávaly opět přes Prahu a Plzeň. Ve vlaku byl také řazen lehátkový vůz relace Košice - Česká Třebová - Lichkov - Wroclaw - Szczecin Gl. Řazeny byly také vozy 2. třídy z Košic do Přerova a vůz z maďarského města Eger přes Budapešť a Českou Třebovou do Chebu. Soupravu doplnil také lůžkový vůz z Bratislavy do Chebu. Při cestě na Slovensko vozil vlak značený stále jako R 421, přímé vozy 2. třídy ze stanice Cheb přes Českou Třebovou do stanice Budapešť Keleti. Lůžkový vůz relace Cheb - Bratislava, přímé vozy ze stanice Františkovy Lázně do stanice Košice a jeden vůz 2. třídy byl doplněn v Přerově. 

 163

 

Povodně roku 2002 ovlivnily nasazení hnacích vozidel

Povodně v roce 2002 způsobily nasazení nezávislých lokomotiv už ze stanice Praha hl.n. Proto jsme mohli vídat stroje řady 750, které po přepřahu od lokomotivy řady 150 pokračovaly směrem na Neratovice a dále na sever naší země. V následujícím jízdním řádu 2002/2003 byl "Excelsior" zredukován. Zůstaly pouze přímé vozy relace Košice - Františkovy Lázně, mezi stanicí Přerov a Košice pendloval jeden vůz druhé třídy a svojí pozici si ještě držely přímé vozy relace Bratislava - Cheb. 

750.013

Od tohoto jízdním řádu doznal vlak "Excelsior" dalších redukcí. Vůz druhé třídy, který posiloval spojení mezi Přerovem a Košicemi byl zrušen. V následujícím jízdním řádu 2004/2005 byl do vlaku řazen vůz relace Praha - Thessaloniki. Vůz této relace se na "Excelsior" dostával v relaci R 421 do Přerova. Tam byl předán na vlak Os 3300 do Břeclavi. Odtud pokračoval na vlaku Os 2013 do Bratislavy a odsud pak vlakem R 943. 

sjř

V čele vlaků se objevily obě trakce

Zapomínat nesmíme ani na lokomotivy, které v této trase vlak vozily. Z Košic si své pozice udržovaly lokomotivy řady 163 až do Přerova. odtud byl vlak veden pražskými "krysami" řady 150. 

 750.236

V nezávislé trakci jezdil "Excelsior" po "podkrušnohorské" magistrále. Mezi stanicemi Karlovy Vary a Kadaň a opačně přebíraly vozbu chomutovské lokomotivy řady 749, 750 nebo 754. Tato "epizoda" měla trvání od převedení trasy přes Ústí nad Labem a Chomutov. Vydržela až do konce platnosti jízdního řádu 2013/2014. Lokomotivy nezávislé trakce však čela těchto vlaků opustily v rámci elektrifikace úseku z Kadaně do Karlových Varů. Toto období skončilo v červnu roku 2006, kdy vozbu vlaků kompletně převzaly lokomotivy elektrické trakce. Vlak "Excelsior" tak byl vedený obousměrně lokomotivami řady 363, později 362.

sjř

Mezi Prahou a Chebem s jídelním vozem řady Wr

V jízdním řádu 2006/2007 se na vlaku objevují jídelní vozy řady Wr. Ten se objevuje z Prahy hl.n. do stanice Cheb a opačně. Ze stanice Košice jsou řazeny vozy druhé třídy do Františkových Lázní a opačně, lůžkový a lehátkový vůz na relaci Košice - Plzeň hl.n. a opačném, ale také lůžkový vůz směrovaný do stanice Dresden Hbf. V roce 2008 jezdil vlak zkrácený na 12 vozů do stanice Praha hl.n. Z Prahy pak pokračovaly přímé vozy do Plzně hl.n. a do Chebu. Vlak obsahoval ještě také dva vozy určené do Františkových Lázní.  

421 Vrútky

Od změny jízdního řádu platného od 14.12.2008 až 12.12.2009 byl vlak přečíslován na obrat R 440/441. Vlak vyjížděl z Košic v 18:02 hod. a do stanice Cheb přijížděl v 9:42 hod. druhý den. Složení vlaku v tomto směru bylo z výchozí stanice až 12 vozů. Vlak obsahoval přímé vozy do Chebu (lehátkové a lůžkové vozy), jeden lůžkový a jeden lehátkový vůz do Plzně hl.n. Ze stanice Praha hl.n. vlak pokračoval v sedmi vozech směrem na Ústí nad Labem.

jř

Zajímavostí je, že tento vlak vedla lokomotiva řady 371, která byla v Ústí nad Labem vystřídána za řadu 363. Z opačné strany, kdy vlak vyjížděl ze stanice Cheb v 18:14 hod. byl řazen také lůžkový vůz směrovaný do stanice Banská Bystrica. Ve stanici Praha hl.n. byly rovněž doplněny dva vozy z Plzně hl.n, vždy se jednalo o jeden lůžkový a jeden lehátkový.

371

Z Chebu vedla vlak lokomotiva řady 363 (362) do Prahy hl.n. odkud ho převzala lokomotiva řady 150. Ze stanice Přerov byla nasazena lokomotiva řady 163. V Košicích vlak zastavil v 10:07 h.

GVD 2009/2010 

V jízdním řádu 2009/2010 jsme se s Excelsiorem setkali opět pod označením R 440/441. V soupravě se znovu objevoval přímý vůz z Banské Bystrice, ale také "nově" jeden vůz relace České Budějovice - Košice. Z Prahy hl.n. vlak vozily do Ústí nad Labem opět "bastardi" řady 371. V opačném směru vozbu zajistily plzeňské stroje řady 363 (362).

150.210

Do Přerova vlak vozily stroje řady 150 a dál do cílové stanice české lokomotivy řady 163. Nasazení českých "peršingů" však trvalo pouze do konce zmíněného grafikonu. 

 440

Zásadní změna ve vedení vlaků bylo ukončení nasazování českých lokomotiv řady 163. V úseku z Košic do Žiliny a opačně vlak vozily slovenské lokomotivy řady 163. Mezi stanicemi Žilina a Přerov pak české stroje řady 150. Za zmínku stojí, že vlak R 440 z Přerova do Prahy hl.n. vozily stroje řady 151, které střídaly stroje řady 150.2 dále do Ústí nad Labem.

363.084

Z Ústí nad Labem do Chebu se pak opět objevilo některé z plzeňských "es" řady 362 (363). Opačný vlak R 441 přivezlo do Prahy hl.n. z Chebu opět "eso" řady 362 (363), ovšem dále vlak pokračoval opět s "esem" řady 362. V Přerově nastupovaly lokomotivy řady 150, střídané v Žilině některým ze slovenských "peršingů". Nejdříve se jednalo o košické stroje, později byly do čela nasazeny stroje ze Žiliny. 

163

Poslední rok provozu byl 2014

Rok 2014 se stal posledním, kdy jsme mohli vídat vlak R 440/441 "Excelsior" mezi Chebem a Košicemi. Vlak vyjížděl ze stanice Cheb v 18:16 hod. Turnusově byl veden lokomotivou řady 362. Jeho řazení už z této výchozí stanice bylo sedm vozů. Z toho dva přímé vozy do Košic, po jednom lehátkovém a lůžkovém. Vlak byl ve stanici Praha hl.n. sestaven z devíti vozů. doplněn byl o vůz řady Bmcz (Bc) ze stanice Praha hl.n.), lůžkový vůz řady WLAB, který přijel od Plzně vlakem R 767. Zde stojí za zmínku, že tento vůz byl zařazen v Chebu s odjezdem v 18:33 hod. s příjezdem do Prahy hl.n. ve 21:44. Vlak pokračoval z Prahy hl.n. v tomto složení až do stanice Bohumín, v čele se turnusově objevovala lokomotiva řady 151, která nastoupila již v Ústí nad Labem. Střídání lokomotiv proběhlo v Bohumíně za řadu 380, kterou v Žilině vystřídal opět některý ze slovenských "peršingů" řady 162. Pro tento poslední rok byla turnusově téměř denně nasazena lokomotiva 163.116, ikdyž papírově měly vlaky vozit žilinské 162.

162.113

V průběhu roku byla ovšem v rámci redislokace vyměněna za stroj 163.123, který tu vydržel až do posledního dne, tedy 13.12.2014, když zastavil podle jízdního řádu v koncové stanici Košice v 9:52 h. Z opačné strany, tedy z Košic vlak vyjížděl v 18:08 h. Pravidelně ho vozila lokomotiva 163.116, později právě zmíněná 163.123. Ta byla v Žilině nahrazena některým ze strojů řady 380. Už v Bohumíně nastupoval stroj řady 151, který vedl vlak až do Ústí nad Labem. Odtud klasicky s esem řady 362 (363) do koncové stanice Cheb. Vlak byl mezi stanicemi Bohumín a Praha hl.n. složen v obráceném pořadí, které jsme si zmínili na začátku. Posilový vůz jezdil opět jen mezi Košicemi a Bohumínem. Ve stanici Praha hl.n. byl předán lůžkový vůz na vlak R 766, který pokračoval přes Plzeň hl.n. do Chebu. Zbytek vlaku pak pokračoval přes Ústí nad Labem do Chebu, kam přijížděl v 9:38 h. Je nutné upozornit, že se v čele vlaků mohly objevit i jiné stroje, než které zmiňujeme. Z různých provozních důvodů se místo řady 380 objevila lokomotiva řady 162/163 nebo 150.2. 

163.124

Závěr

Tento vlak se stal po 23 letech legendou. Jednalo se o poslední dálkový vlak, který byl výchozí ze stanice (Františkovy Lázně), později Cheb. Byl oblíbený pro noční spojení se Slovenskem. Jeho špatná stránka byla, že v něm docházelo častěji ke krádežím, cestovaly v něm podivné existence a médii byl uváděn jako vlak složený z nejhorších vozů. Své cestující si udržel až do konce platnosti jízdního řádu 2013/2014. Bohužel se o tomto nočním vlaku psalo často v médiích, díky vysoké kriminalitě, která zde byla páchána.

listopad 1995 – celníci v "kupé" našli 792 kartonů neproclených cigaret.

leden 1998 – gang slovenských lupičů okradl spícího cestujícího o marky a koruny, průvodčí je postřelil perkusním revolverem.

březen 2006 – policie zadržela hledaného vraha, jel načerno.

článek

 

Vzpomínky

Noční rychlík Excelsior v pátek vyjel na svou poslední cestu z Chebu do 993 kilometrů vzdálených Košic v pátek 14.prosince 2014. Do cíle dorazil v sobotu před desátou hodinou dopolední. Bude chybět jak spoustě cestujících, tak i železničním fandům nebo dokonce i strojvůdcům, kteří na něj rádi zavzpomínají. Za tu dlouhou dobu, co jezdil, si v jízdním řádu udělal své postavení.

fíra

Od roku 2015 se tak na Slovensko dostanou cestující dvěma nočními vlaky. Přes den pak mohou využít služeb vlaků "SC Pendolino", který nově zamíří do zmiňovaných Košic.

163.116

Počet nočních rychlíků mezi Českem a Slovenskem se sníží ze tří na dva páry vlaků. „Spojení Prahy a Košic má tradici od vzniku Československé republiky. V začátcích trvala cesta kolem třinácti hodin, cestování mezi Prahou a východním Slovenskem v 50. letech výrazně zrychlila elektrifikace Štrbské rampy vedoucí od Liptovského Mikuláše do Spišské Nové Vsi. 

Největší legendou zůstává "Košičan", Prahu a Košice propojuje od května 1974. V 80. letech jej dráhy sestavovaly z nejnovějších vagonů z východního Německa. I "Košičan" ale s novým jízdním řádem platným od 15.12.2014 sestupuje do zapomnění. Stane se z něj pouze posilový spoj jedoucí v pátek na Slovensko a v neděli zpět. Ale o něm až někdy příště.

 

Přesné řazení vlaků s názvem "Excelsior" najdete na stránkách vagonWEB.

 

 

 ® článek zpracoval: Josef Kulaviak

 


Tento článek byl zobrazen: 30755×.

Tento článek byl naposledy upraven: 21. 11. 2023


Komentáře

Peter 08. 01. 2022 18:27 | X

K tým krádežiam. Spomínam si na jeden taký prípad v rýchliku v noci, v kupé všetci spali, len mne sa nedarilo zaspať, tak som iba driemal, občas som mal oči prižmúrené, občas celkom zavreté. Vlak bol na trati niekde v okolí Ostravy, pred naše kupé sa postavila skupinka cigáňov, chvíľu nás pozorovali, keď si všimli, že ja nespím, odsunuli sa ďalej, k ďalšiemu kupé. Bolo mi to trošku divné, keďže normálny človek toto nerobí, každý si len hľadá miesto a keď vidí, že je kupé plné, ide ďalej, a nečumí zhruba minútu na spiacich... Vtedy som to ešte nechápal a rýchlo som na to aj zabudol. Až po pár hodinách, až ráno v našom vagóne, len o pár kupéčiek ďalej, začal niekto robiť hluk, že mu zmizla peňaženka.

Venca 13. 01. 2018 11:45 | X

podařilo se....ze Západních Čech už konečně není žádné noční přímé spojení na Slovensko a opačně...O lehátkách/ lůžkách ani nemluvě...Jen tak dál.

Alex 17. 12. 2017 20:21 | X

Zánik tohoto vynikajícího rychlíku znamenal definitivní konec jednodenních výletů do Vysokých Tater a krásných slovenských hor. Žádná náhrada za něj není, jen Regiojet, ale ten tam (RJ 1021) jede příliš brzy s velmi časnými dojezdy ještě v rozespalé studené noci a zpět (RJ 1020) zase moc pozdě. Povinně místenková Slovakia i okřesaná Bohemia jsou úplně k ničemu, ty jsou dobré tak jen pro motoristy na odvoz automobilů.

Škoda, že zodpovědné orgány podlehly přehnaným zprávám o velké kriminalitě tohoto vlaku. Podobné věci se klidně mohly stát i v Pendolinu.

Často na něj vzpomínám, moc mne chybí a také i na lokomotivu 162.006, která jej často vozila. A spolu 363.136 a žlutou 162.114 tvoří oblíbenou trojici z nejlepší řady všech dob - škodováckých "pershingů"

Jarda 25. 11. 2015 12:02 | X

Smutný to osud rychlíku, který jel od východu ze SR až na samý západ ČR

George V. 03. 06. 2015 11:40 | X

Co se týká hnacích vozidel - úplně jste zapoměli na řadu 380, která vlak vozila mezi Ústím n/L a Prahou hl. n. Jedná se min. o rok 2013.

Celkem 6 komentářů


Přidat komentář: