Nehoda u Vojkovic nad Ohří

Dne 10. května roku 2002, kolem páté hodiny ráno, byla operačnímu středisku územního odboru Karlovy Vary ohlášena událost – srážka vlaků mezi stanicemi Vojkovice nad Ohří a Stráž nad Ohří. Na místo okamžitě vyjely jednotky HZS Karlovy Vary, JSDH Ostrov a HZSP České dráhy z Chebu. Začaly záchranné práce a vyšetřování tragické nehody amerického vojenského transportu a nákladního vlaku. K události došlo mezi stanicemi Stráž nad Ohří a Vojkovice nad Ohří. Srazil se zde americký vojenský transport jedoucí na Doupov s nákladním vlakem z Chomutova do Chebu.

Americký vojenský transport byl sestaven z tří osobních vozů DB a osmnácti plošinových vozů ložených vojenskou technikou. Tento vlak byl směrován jako "rušící" z Chebu do Podbořan pod označením Pn 67717. Do čela nastoupila lokomotiva 750.386-5 a na postrku pomohla 751.159-5. Druhý vlak byl vypraven ze stanice Nymburk vj.n. pod číslem Rn 44182 a namířeno měl do stanice Nürnberk Rbf. Sestaven byl ze dvou vozů řady Schimmns loženými ocelovými svitky a jednoho kotlového vozu. V čele se objevila chomutovská "zamračená" 749.234-1. 

Překročená ložná míra

Železniční most přes řeku Ohři (vojkovický dvojmost) se skládal ze dvou ocelových mostovek, jedna půlka stará původní a druhá byla nová. "Těžkotonážní" vlaky jezdily vždy po nové mostovce. Vlak s vojenskou technikou (Pn 67717) byl z důvodu rozšířené ložné míry tedy ve stanici Vojkovice nad Ohří správně přesměrován na pravou kolej vedoucí k nové mostovce. Znamenalo to jízdu po nesprávné koleji, protože od války byl na trati zaveden levostranný provoz. Chvíli před transportem odjel po správné koleji ještě pravidelný osobní vlak číslo 7011. Trať byla v tomto úseku zabezpečena mechanickým zabezpečovacím zařízením s telefonním ohlašovacím a traťovým rádiovým systémem. V té době ještě neměly úplně všechny lokomotivy ve výbavě zařízení TRS, takže sebemenší pochybení při řízení provozu mohlo znamenat velké problémy končící až mimořádnou událostí. Až dosud bylo vše v pořádku, k prvnímu pochybení došlo u výpravčího ve stanici Vojkovice nad Ohří...

A1

Série chyb

Vojkovický výpravčí oznámil své kolegyni do Stráže nad Ohří, že poslal vlak po nesprávné koleji. Toto "oznámení" učinil až po té, kdy byl vlak přibližně 3 minuty v mezistaničním úseku. Výpravčí ve Stráži měla postaveno pro nákladní vlak ve směru na Vojkovice a přesto tento vlak přijala. Vojkovický výpravčí tedy hrubě porušil předpisy, kdy neprojednal jízdu tohoto vlaku do sousední stanice, vlak ani nenabídl. Výpravčí druhé stanice si pak neuvědomila postavenou vlakovou cestu pro vlak opačného směru a vlak přijala. Souběh těchto závažných pochybení odstartoval nehodovou událost. V době telefonického hovoru mezi výpravčími zmíněných stanic projel vlak Rn 44182 stanicí Stráž nad Ohří. Je důležité zmínit, že pokud by byla správně zavedena jízda vlaku po nesprávné koleji, nesměl by jet žádný vlak v opačném směru. Zmíněná výpravčí si svoji chybu sice uvědomila, ale místo toho aby použila generální stop, snažila se vlaky zastavit jejich kódy a zazmatkovala. Nehoda si tak zbytečně vyžádala život strojvedoucího nákladního vlaku, který do poslední chvíle netušil, že vlak který mu jede naproti, jede po nesprávné koleji. Přibližně ve 4:45 se v první traťové koleji u předvěstních upozorňovadel samostatné předvěsti k vjezdovému návěstidlu stanice Vojkovice nad Ohří vlaky čelně srazily.

Výpověď strojvedoucího z vojenského transportu

"Jel jsem po nesprávné koleji a mezi stromy jsem zahlédl světla. Věděl jsem, že je zle. Následovala jedna ruka na houkačku a druhá na rychlobrzdu. Když jsem vyskakoval, moje souprava již skoro stála, zahlédl jsem kolegu protijedoucího vlaku, jak se v "mašině" postavil a pak už byla rána, syčení vzduchu a ticho..." Strojvedoucí dodal, že si pochybení výpravčích uvědomil ihned, protože po zavedení jízdy po nesprávné koleji v tomto úseku trati neměl  žádný vlak opačného směru nikdy jet.

Po nárazu se svitek plechu utrhl a čelo vagónu vletělo do druhého stanoviště strojvedoucího. Cisternový vůz zůstal neporušen. U druhého osobního vozu se utrhl podvozek a vůz se vysunul na plošinu nákladního vozu, kde ještě posunul tank, u kterého přetrhl pojezdový pás. Lokomotivy se do sebe zaklínily tak, že se jedna zlomila a trčela do vzduchu. Strojvedoucí vlaku Rn 44182 zůstal zaklíněn v řídící kabině. Z tohoto prostoru se postiženého podařilo vyprostit až po odtržení lokomotiv od sebe.

A2

Záchranné práce

K nehodě původně přijelo pět sanitek a přiletěl také vrtulník letecké záchranné služby. Bylo zjištěno, že před dostavením se jednotek na místo vojáci americké armády všechny zraněné soustředili na jedno místo a poskytli jim v rámci možností základní ošetření. Záchranná služba společně s hasiči provedla ošetření vojáků a jejich roztřídění dle vážnosti zranění. V té době na místo přiletěly dva vrtulníky LZS Plzeň Líně, které po krátkém průzkumu ze vzduchu piloti posadili na kolejiště – co nejblíže k události. Do těchto vrtulníků byli naloženi tři vážně zranění vojáci. Před samotným startem bylo nutno odstranit vzrostlý porost v okolí vrtulníků pro bezpečný start, neboť při přistání proud vzduchu od rotoru vrtulníku odklonil porost do stran, po vypnutí motorů se však vrátil zpět. LZS v Plzni zajišťuje Armáda ČR. V této době se na místo události dostavovaly další jednotky hasičů, pracovníci ČD, státní policie, vojenské policie a kriminální služby. Po chvíli také přijela kolona amerických vojenských aut s vojáky, celé místo události uzavřela a hlídala se zbraněmi. Bylo rozhodnuto, že poškozené vozy se odpojí, zranění se usadí a souprava odjede zpět do Vojkovic nad Ohří, kde si je převezme ZZS. K odstranění soupravy posloužila lokomotiva, která byla na konci transportu (751.159). Ostatní vojáci šli za nimi po kolejišti s veškerou výzbrojí pěšky.

Práce pod dohledem

A4

Proč záchranáři pracovali pod neustálým dohledem amerických vojáků se brzy vyjasnilo. Během nehody se ztratilo nějaké tajné zařízení. Bylo zjištěno, že poblíž přistál americký vrtulník, který toto zařízení naložil a odletěl s ním. Jinak se stále pracovalo – odpojovaly se baterie z lokomotiv a osobních vozů a zajišťovaly se provozní kapaliny. Na místo se dostavily dva nehodové vlaky z Chebu a Ústí nad Labem. To již práce pro civilní hasiče skončila a místo si převzali hasiči ČD. Hasiči ČD museli pomocí rozbrušovací pily rámy lokomotivy částečně rozřezat. Pak bylo možné oba stroje od sebe odtrhnout. Ve večerních hodinách byl zjištěn únik ropných látek do řeky Ohře. Byly postaveny norné stěny, které společně s drážními hasiči stavěli hasiči z Karlových Varů.

Bilance zraněných

Strojvedoucí vlaku Rn 44182 byl bohužel na místě mrtvý. Těžce zranění vojáci byli převezeni do vojenské nemocnice, ostatní přepravily sanitky do Ostrova na Karlovarsku. Celkem se zranilo čtrnáct příslušníků amerických ozbrojených sil. Podle vyjádření Michaela Bushe, tehdejšího důstojníka pro styk s veřejností americké 1. pěší divize, byli tři vojáci ošetřeni přímo na místě, sedm bylo převezeno do nemocnice v Karlových Varech. Tam zůstali dva lidé, ke kterým později přibyl další voják. Ostatní byli propuštěni. Tři další vojáci byli letecky přepraveni do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Jejich život ale nebyl ohrožen. Zranění vojáků nebyla tak těžká, jak původně vypadalo. 

Železničáři nejdříve museli rozebrat koleje, odvézt zeminu a teprve pak vyprostit náklad vojenské techniky vážící několik set tun. 
Vidět byly jen vykolejené vozy s naloženými tanky a transportéry. Ačkoli se nehoda stala poblíž chatové osady u Vojkovic, chataři o ní zpočátku vůbec nevěděli. "Slyšel jsem nějakou ránu, ale nevěděl jsem o co jde a usnul jsem". Probudil mě až rachot vrtulníků," řekl jeden z obyvatel kolonie.

Americká strana počítala s tím, že i přes tuto mimořádnou situaci bude pokračovat v přesunu do výcvikového prostoru Hradiště. Škodu na převážených tancích a vojenských transportérech za několik milionů korun nepovažovala za značnou. Velvyslanectví USA vyjádřilo soustrast rodině zemřelého strojvedoucího.

Vyšetřování a závěry

Za srážku vojenského transportu a nákladního vlaku u Vojkovic padly první tresty. České dráhy odvolaly tři železničáře z funkce a přeřadily je na méně kvalifikovanou práci. Policie je obvinila z obecného ohrožení už v červnu roku 2002. Střet nákladního vlaku s americkým vojenským transportem nepřežil třiapadesátiletý strojvedoucí vlaku Rn 44182. Jedenáct amerických vojáků bylo zraněno.

Z trestného činu obecného ohrožení byl obviněn výpravčí stanice Vojkovice nad Ohří, který vypravil nákladní vlak s americkými vojáky a technikou dřív, než ho přijal výpravčí ze stanice Stráž nad Ohří. Hrubě porušil předpisová ustanovení o nabídce a přijetí vlaku. Ze stejného trestného činu byla obviněna i signalistka ze stavědla č.1 ve Vojkovicích, která nijak nezabránila příjezdu vlaku, přestože to byla dle předpisových ustanovení její povinnost. Výše škody se tak vyšplhala na 21 milionů korun. Stejně tak byla obviněna i výpravčí stanice Stráž nad Ohří, která neučinila potřebné kroky k odvrácení srážky vlaků, nezastavila vlak Rn 44182.

A3

Závěr vyšetřování až v roce 2005

Za srážku armádní soupravy s nákladním vlakem dostali v roce 2005 dva výpravčí podmíněné tresty. Obžalovanou signalistku soud zprostil viny. Soudkyně dospěla k názoru, že obžalovaní porušili drážní předpisy a nehodě nezabránili. Výpravčí ze stanice Stráž nad Ohří (v době nehody 3 dny po autorizačních zkouškách)  dostala dva a půl roku za to, že ve své stanici nezabránila jízdě nákladního vlaku Rn 44182. 

Tehdejšímu vojkovickému výpravčímu přiřkl soud o šest měsíců více. „Dal ve Vojkovicích pokyn strojvedoucímu vojenského transportu, aby jel do Stráže, přestože tam vlak nebyl přijat,“ řekla soudkyně. Oběma viníkům také soud nařídil na zkušební dobu čtyř let dohled. Od potrestání signalistky soudkyně upustila, dospěla k názoru, že srážce nemohla zabránit.

„Celý případ byl krajně nešťastný. Při práci obžalovaných došlo k droboučkým pochybením, které ve svém důsledku znamenaly tragickou nehodu,“ uvedla předsedkyně trestního senátu. „Dospěla jsem k názoru, že není třeba vyslovit trest vězením,“ zdůvodnila soudkyně své rozhodnutí.

A5

Dopravní služba zcela zmizela

Během uplynulých třinácti let se trať údolím Ohře velmi změnila. Byla kompletně opravena, vyměněny přes sto let staré mostní konstrukce, elektrifikována a vybavena nejmodernějším zabezpečovacím zařízením. Dopravní služba zcela zmizela a provoz řídí pomocí počítačů dispečer v Karlových Varech. 

Pro přehled o události přikládám i video (Požáry.cz)


 ® článek zpracoval Josef Kulaviak 

použité zdroje: IDNES, Deník, zprávy z vyšetřování, osobní poznámky, zprávy z portálu Požáry.cz


Tento článek byl zobrazen: 43393×.

Tento článek byl naposledy upraven: 07. 03. 2021


Komentáře

V té době ještě taky strojvedoucí v Chomutově 28. 05. 2015 12:19 | X

Podle toho,co mi vyprávěl kolega z vlakové lok.vojenského vlaku,tak se při nárazu někam "zakutálelo" zařízení,jehož pomocí byl sledován pohyb transportu pravděpodobně z družice.A okamžitě po nárazu to okolo obšancovali,nabito ostrými a byli velmi nekompromisní.Alespoň tak jsem jeho vyprávění pochopil.O tom,že šlo o tajný transport si myslím vůbec nešlo.

750.398 28. 05. 2015 08:54 | X

Je vlastně známo, co přesně se tím transportem kromě techniky převáželo, že to američani ihned začali tak ostře střežit? Jednalo se o nějaké dokumenty?

občan 26. 05. 2015 19:44 | X

Nízké tresty padly proto, že transport měl být zcela utajen. Takže další politické rozhodnutí.

JRtrain 19. 05. 2015 09:45 | X

To droboučké pochybení samozřejmě bylo fatální a ne droboučké, ale jde spíš o to, že bylo droboučké z hlediska toho, že kdyby bylo jen to jedno pochybení, tak se nic nestalo. Nehoda se stala kvůli několika pochybením najednou.

Výpravčí 08. 05. 2015 12:52 | X

Velmi a podrobně rozebraná, dnes již historická smutná událost! Souhlasím se "Strojvůdcem", že se z hlediska služby výpravčího nejednalo o droboučké pochybení,ale bylo to fatální a hrubé porušení předpisových ustanovení.Dlužno ovšem dodat, že umístit dopravního zaměstnance 3 dny po autorizační zkoušce na hlavní dvoukolejnou trať, byla také chyba, která nepřímo zavdala příčinu k tomuto neštěstí. Uvědomil si to ten vedoucí zaměstnanec, který takto rozhodl ?

Taky z Chomutova 29. 04. 2015 20:28 | X

Letos si můžete s námi dát pochod Jirky Kindermana do Vojkovic. Koná se 7. 5 . 2015 a opět připomene tuto událost a taky zavzpomíná na našeho kolegu.

Strojvůdce ex. Chomutov 28. 04. 2015 21:07 | X

Pěkně napsaný a shrnutý článek o nehodě. Dosud jsem nikdy nic podobného v takovém rozsahu nečetl. Myslím, že i po těch třinácti letech je nutno tohle připomínat, protože takto "zabezpečených" (byť jednokolejných u nás je dost.

Zaráží mě stanovisko soudkyně, která to vyhodnotila jako "droboučké" pochybení. Co na tom bylo droboučkého, to bylo selhání jako pr... Nebo spíš totální nedodržení předpisových ustanovení při řízení dopravy...Chudák fíra, díky jejich "droboučkým" pochybením tu dneska není...

Celkem 7 komentářů


Přidat komentář: