Lokomotiva řady 754 „reko MSV“

Lokomotiva řady 754 „reko MSV“

České dráhy provedly několik rekonstrukcí lokomotiv řady 754. Hlavním zásahem bylo dosazení nového řídícího systému MSV. Stroje mají schopnost dálkového řízení přes UIC kabel. Prvním pokusem o rekonstrukci byl stroj 754.013 s řídícím systémem INTELO. Popis se týká strojů 754 "MSV", kterými jsou: 754.015, 018, 021, 025, 026, 028, 030, 041, 046, 049, 050, 063, 066, 067, 068, 074, 076 a 086. 


 

Nejprve se seznámíme obrázkovým průvodcem s lokomotivou

754 zákl. údaje

754 reko stan.

754 reko st.

754 reko pult

754 reko pult

Na stanovišti také přibyla HJP (hlavní jízdní páka), ale pouze pro ovládání jízdy. Brzda je ovládána stejně jako na původní lok.754 ovladačem OBE 1.

  754 reko pult

V místě bývalého spínače řízení jsou pouze na 1.stan. přepínače konfigurace zásuvek UIC. Při provozu "solo" lokomotivy jsou oba v poloze 0. 

 754 reko pult

 

Několik rad k obsluze lokomotivy řady 754 "reko"

Oproti původní lokomotivě řady 754 je provedeno několik zásadních změn. Jako hlavní musíme zdůraznit dosazení centrálního počítače vozidela MSV, který se skládá z CRV (centrální regulátor) RTR (regulátor trakce) a DPV (diagnostický počítač vozidla), který najdeme v horní části hlavního rozvaděče.

cr

Funkce popsaných regulátorů najdeme také stiskem tlačítek na ovládacích LCD displejích na stanovišti, viz další obrázky.

754 LCD 

Výběr provádíme stiskem tlačítek, dostáváme se tak do hlavního MENU, odkud výběrem zvolíme požadované vozidlo, seznam poruch, nebo jiné základní údaje.

754 reko LCD f

 

Start

Nejprve náhled do hlavního rozvaděče:

754 reko rozvaděč

Odpojovač baterií je na stejném místě v rozvaděči. Pokud je třeba kontrolovat funkci pal.tyčí, pak jen při vypnutém odpojovači baterií!! Po zapnuti odpojovače baterií již nelze s "pákovím" hýbat, hrozí tak nebezpečí poškození krokového motoru.

754 reko START

Start dieslu je možno provést v poloze směr. páky V, Z, D. Pokud je teplota chladicí kapaliny pod 35°C, je nutno zavést tzv. vnucený studený start. Směrová páka musí být v poloze D, HJP (hlavní jízdní páka) se přeloží do polohy "S" a stikne se tlačítko „start“. Poté se páka vrátí do polohy "V" (výběh). Start i stop není třeba držet, stačí jen stisknout. Start dieslu proběhne automaticky, spalovací motor musí do 15 sekund nastartovat, jinak je start přerušen a je nutno po odstranění příčiny start opakovat. Po startu zůstane svíti tlačítko kvitace poruchy a bude svítit tak dlouho, dokud nedojde k zvýšení teploty nad 35°C. Zároveň se tato činnost zapíše do historie poruch.

 

Jízda

Podle postavení voliče režimu jízdy se lokomotiva ovládá buď v ručním režimu, automatickém nebo nouzově (N). Ovládání jízdy je pomocí HJP (hlavní jízdní páka), která má polohy S (R - zvyšuje výkon, A - souhlas), J (R - zůstává navolený výkon, A (ARR) - jede i brzdí), V (R - snižuje výkon, A - blokování výkonu, pouze brzdí). Při zapnutí režimu ARR se poměrný tah přednastaví na 80%. Automatický režim je možné zapnout i vypnout za jízdy.

754 reko ARR

Poznámka k "HJP" (hlavní jízdní páka) má brzdové polohy zablokované a brzda se ovládá pomocí ovladače OBE a BP, tak jako známe na klasické 754.

 

Nouzové režimy

V případě poruchy spínačů (objeví se závad. hlášení na zobrazovači) je třeba přejít na nouzovou jízdu přeložením voliče druhu řízení do polohy N (nouze). Je potom ovládán el. brzdič a další zařízení přímo (ne přes počítač).

V případě poruchy buzení (BM 1) se zavede nouzové buzení tlačítkem „neutrál“ drženém déle jak 5 sekund. Objeví se signál "nBuz" a na zobrazovači se místo top. proudu (pod tr. ampérmetrem) objeví napětí baterie. Lokomotiva normálně jede i v režimu ARR, ale netopí a nenabíjí, pokud je ve výkonu (nab. dynamo je ve funkci budiče). Je třeba omezit spotřebu a pokud možno volit co nejčastěji jízdu výběhem. Zpět se normální buzení zavede stiskem tlačítka „neutrál“ déle jak 2 sekundy a méně jak 5 sekund. Zmizí signál "nBuz" a alternátor začne normálně fungovat. Po dojezdu na nouzové buzení je třeba nechat na lokomotivě dobít baterii. 

 

Vypnutí nápravy z měření: 

754 vypn. nápravy

 

Náhrady některých čidel:

754 čidla

 

Vyřazení vadného TM:

754 reko vadný TM


 

První pomoc při neposlušnosti lokomotivy řady 754 "reko"

Jestliže po startu lokomotivy, naplnění HP na 5 bar, navolení směru a HJP v souhlasu nechce lokomotiva do výkonu, zkontroluj nejprve, zda jde poměrný tah z nuly či nikoliv:

LCD D

A: poměrný tah nejde z nuly

A1. kontrola na servisním obrázku CRV

 

- okno Din 1A:

- hvězdička musí být u signálů :

MAN – režim ručního řízení

FA1 nebo FB1 – zapnutý spínač řízení v poloze 1 (podle stanoviště)

 

- hvězdička nesmí být u signálů:

ZK (je-li, zvolíme režim R bez zkoušení)

 

- okno Din 1B:

- hvězdička musí být u signálů:

PROV – přepínač režimu provozu v rozvaděči v poloze "jízda"

 

- hvězdička nesmí být u signálů:

 PPOJ, TEMP – ostatní polohy přepínače

 

- okno Din 1C:

- hvězdička musí být u signálů:

 OM1 – OM4 – zapnutí odpojovačů stykačů TM (podle zapnutých TM)

 

- okno Din 2A:

- hvězdička musí být u signálů:

J+ – páka v J+

P nebo Z – požadavek směru - směrová páka (podle požadovaného směru)

 

- hvězdička nesmí být u signálů:

J, J-, V, D ani X – ostatní polohy pák

 

- okno Din 2C:

- hvězdička musí být u signálů:

SPP nebo SPZ – potvrzení zařazeného směru - (podle požadovaného směru)

 

- okno Din 3A:

- hvězdička musí být u signálů:

VPBi – ovladač brzdiče není v poloze B ani R

 

- okno Din 3B:

- hvězdička musí být u signálů:

pOL1 – tlak oleje motoru pro start

pOL2 – tlak oleje motoru pro chod dieselu

pOL3 – tlak oleje motoru pro povolení výkonu

 

- okno Din 4A:

- hvězdička musí být u signálů:

tAS – tlak HP vyšší než 4,8 baru

 

- hvězdička nesmí být u signálů:

tBS, tCS – výstup brzdového rozvaděče

 

- okno rychlosti:

- hvězdička musí být u signálů:

D1 – D4 – zapnutí snímačů rychlosti (podle počtu zapnutých snímačů). Pro jízdu v ručním řízení minimálně jedna (kdyby nebyla, nešlo by naplnit HP, leda v jízdě)

 

- okno stavy:

- hvězdička musí být u signálů:

Jsou – souhlas k jízdě

Jpoh – pohotovost k jízdě

 

OCH - zobrazení ochran + RTR - zobrazení pohonu:

754 ochrany reko

® zpracovali kontroloři vozby DKV Plzeň, obrázkovou přílohu dodal strojvedoucí v.v. Zdeněk Hurych PP Letohrad, doplnil a upravil Josef Kulaviak


Tento článek byl zobrazen: 42375×.

Tento článek byl naposledy upraven: 28. 07. 2019


Komentáře

Lukáš Pitřík 15. 06. 2022 12:57 | X

Sice ještě nejsem strojvedoucí, ale naštěstí tomu rozumím. Mrzí mě, že až ten strojvedoucí budu, tyto lokomotivy zřejmě nebudou ani existivat :(

KŽM Valmez 06. 10. 2019 20:42 | X

Mám za to, že 754 023-0 je v uvozovkách už "můzejní vozidlo", tak asi k dalším modernizacím nebude vůle z tohoto důvodu.

petr 01. 05. 2018 17:34 | X

a 754 023 je má na stanovišti MSV ?

Oto Vršovice 10. 02. 2017 15:07 | X

754 007 a 754 008 už jsou MSV

Mercedes s lednicí 05. 01. 2017 12:15 | X

A taky zmrtvýchvstalá 754.078

msv 11. 12. 2016 14:50 | X

Teda 066


msv 11. 12. 2016 14:49 | X

Taky 754.006

Reko MSV 18. 08. 2016 19:54 | X

Nyní jsou po modernizaci na řídící systém MSV i stroje: 754.006, 007, 008, 009, 037, 040, 062, 064 a brzy by měla být také po dílnách 754.016.

Celkem 8 komentářů


Přidat komentář: