Ohlédnutí za provozem lokomotiv řady 730 (T457.0)

Ohlédnutí za provozem lokomotiv řady 730 (T457.0)

Úvod 

Lokomotivy řady 730 (původním označením T 457.0) jsou dieselelektrické kapotové čtyřnápravové, určené především pro staniční posun. Sériově byly tyto lokomotivy vyráběny v letech 1985 až 1989 (prototyp již v roce 1978) pražskou lokomotivkou ČKD, jejíž brány opustilo celkem 59 kusů Ponorek, jak se těmto lokomotivám přezdívá.

 

Tři prototypy

V roce 1978 vyrobila Lokomotivka ČKD Praha hned tři prototypy lokomotiv nové generace, které dostaly řadu T 457.0. Dvě z lokomotiv (inventární čísla 001 a 002) byly dodány ČSD, třetí (inv. č. 003) byla dodána do zkušebního provozu železáren SONP Kladno, kde byla také posléze přečíslovaná na T 457.0501. Obě lokomotivy pro ČSD prošly v provozu zkouškami, kdy byly nasazené na posunu a místních výkonech depa Nymburk a PLD Kolín. Zkoušené byly také v jiných oblastech. Sériová výroba dalších lokomotiv této řady se rozběhla v ČKD Praha až v roce 1985, kdy byly vyrobené stroje T 457.0003 – 12, v roce 1988 pak stroje T 457.0013 – 17. Lokomotivy sériového provedení se od strojů z roku 1978 lišily vzhledově, kdy byla upravena kabina strojvedoucího.

730.013

 

Lokomotivy nejen pro ČSD

Výroba ověřovací desetikusové série pro ČSD byla zahájena v roce 1985. Lokomotivy další pětikusové série (T 457.0013 – 17) měly úpravy v řízení, ARR i možnost dálkového ovládání, aby mohly pracovat na svážných pahrbcích. Byly dodány počátkem roku 1988 a to již s novým označením jako řada 730. Další stroje dostaly nové označení ČSD 730.001-17 v rámci změny označení lokomotiv podle mezinárodního vzoru s kontrolní číslicí. Tím bylo označování řady 730 u ČSD sjednoceno. Posledním vyrobeným kusem řady 730 pro ČSD se stala lokomotiva 730.017-1.

730.009

 

Protože se v té době už rozbíhala výroba modernější řady 731, další "ponorky" se pro ČSD nevyráběly. Série lokomotiv pro ČSD byla doplněna v letech 1988 a 89 dalšími stroji shodného provedení pro železniční vojsko, TSS, traťových distancí a železničních opraven. Stroje dostaly označení již dle nového schématu 730.601 – 641. Z těchto lokomotiv přešly dvě lokomotivy pod ČD a zde dostaly označení 730.018 a 19. Pro zajímavost dodejme, že jedna lokomotiva byla prodána do Jugoslávie pro dřevařské závody v Magliji. Označená byla jako T457-J-001.

730+810

 

Sloužily nejen na východě republiky

Lokomotivy řady 730 byly z výroby dodávány k ČSD do dep v Nymburku, České Třebové a Olomouci. Sloužily také v Praze Vršovicích, Zdicích, ale napříkald také v Bratislavě.  Nejznámější jsou ovšem z okolí Pardubic, Hradce Králové nebo České Třebové. Později patřily i do DKV v Ústí nad Labem. Jak už bylo řečeno, svým zpracováním byly určené pro posun a lehčí nákladní vozbu. Zastávaly většinou práci záloh a objevovaly se na manipulačních vlacích. Čas od času vypomohly i v osobní dopravě, jako záskok nebo při mimořádnostech. 

Přímo z výroby v ČKD Praha byly k ČSD/ČD rozdělovány lokomotivy takto:

označení: nové označení: dodána/převzata: do depa: poznámka:
         
T457.0001 730 001-5 7.3.1980 LD Praha-Vršovice  
T457.0002 730 002-3 1.10.1982 LD Nymburk  
T457.0003I 730 501-4 1.8.1982 ČKD od 1.8.1982 T457.0501
T457.0003II 730 003-1 20.2.1985 LD Olomouc  
T457.0004 730 004-9 28.2.1985 LD Olomouc  
T457.0005 730 005-6 22.2.1985 LD Olomouc  
T457.0006 730 006-4 28.2.1985 LD Olomouc  
T457.0007 730 007-2 28.2.1985 LD Olomouc  
T457.0008 730 008-0 28.2.1985 LD Nymburk  
T457.0009 730 009-8 28.2.1985 LD Nymburk  
T457.0010 730 010-6 28.2.1985 LD Nymburk  
T457.0011 730 011-4 28.2.1985 LD Nymburk  
T457.0012 730 012-2 30.4.1985 LD Nymburk  
730 013-0 730 013-0 15.3.1988 LD Česká Třebová  
730 014-8 730 014-8 15.3.1988 LD Česká Třebová  
730 015-5 730 015-5 22.3.1988 LD Česká Třebová  
730 016-3 730 016-3 24.3.1988 LD Nymburk  
730 017-1 730 017-1 24.3.1988 LD Nymburk  
730 620-2 730 018-9 1.2.1990 LD Nymburk převzata z "průmyslu"
730 607-9 730 019-7 12.5.1993 DKV Česká Třebová převzata z "průmyslu"

 

 730.011

 

Stroje pro Českou Třebovou

Do České Třebové přišly stroje T 457.0013 – 15 přímo z výroby ČKD Praha. Lokomotivy T 457.0013 a T457.0014 byly dodány dne 15. března, T 457.0015 dne 22. března 1988. Lokomotivy byly po záběhu a provedené technicko-bezpečnostní zkoušce (T 457.0013 TBZ dne 21. 3., T 457.0014: dne 17. 4. a T 457.0015: 29. 3. 88) byly nasazené hlavním spádovišti Česká Třebová na výkony záloh č. 1, 2 a 10. Všechny stroje později dostaly nové označení 730.013 – 730.015.

V roce 1988 byly zálohy č. 1 a 2 umístěné na vjezdovém nádraží a sunuly vlaky na hlavní spádoviště seřaďovacího nádraží. Záloha č. 10 prováděla posun na spádovišti tzv. Rn skupiny, dnes zavřené. Zde se v dobách nasazování lokomotiv řady 730 sestavovaly manipulační vlaky.

T457.0

Lokomotivy řady 730 byly také nasazené na dalších motorových zálohách v České Třebové, hlavně pak na záloze č. 3. Tato záloha v té době obsluhovala hlavně překladiště a vlečky na Kalvárii. Dalším výkonem pro lokomotivy řady 730 se staly manipulační vlaky Česká Třebová – Hoštejn a zpět a přestavovacích vlaků Rudoltice v Čechách – Lanškroun a zpět.

730.015

 

Nejčastěji zde byla nasazena lokomotiva 730.015, v té době ještě T 457.0015 a poprvé se na těchto výkonech objevila v květnu 1988. Zde se udržela několik měsíců. Na tyto výkony se pak lokomotivy řady 730 vrátily až počátkem 90. let minulého století.

 

Rozšíření flotily řady 730 v DKV Česká Třebová

V květnu 1993 byla zakoupena lokomotiva 730.607 od TSS Borohrádek a u Českých drah dostala označení 730.019. Pro lokomotivu si přímo do Borohrádku dne 12. května 1993 zajeli strojvedoucí z České Třebové, kde ji převzali a převezli po vlastní ose do České Třebové. Tato lokomotiva byla pak nasazována hlavně na výkony manipulačních vlaků do Hoštejna a Lanškrouna. Další lokomotivou stejné řady, která byla zařazena do stavu DKV Česká Třebová je stroj 730.006, který dne 12. 10. 1995 přišel z Olomouce.

730.006

 

Také tato byla nasazována hlavně na výkony manipulačních vlaků do Hoštejna a Lanškrouna.  Stroje 730.006 a 19 byly později vybaveny zásuvkami pro dobíjení přípojných vozů Baafx (řada 010) a centrálním zavíráním dveří. Pak byly lokomotivy podle potřeby nasazovány také na osobní vlaky za neschopné "motory 810" DKV Česká Třebová, tedy na místní tratě Třebovice v Čechách – Chornice a do Lanškrouna.

730.017

V červnu 1999 byla do České Třebové přesunuta z Kolína barevně vyvedená lokomotiva 730.017, která byla nepravidelně nasazována na manipulační vlaky v letech 1999 až 2002, nebo zaskakovala na místních zálohách. Později byla z DKV Česká Třebová přesunuta zpět do Kolína, ale nakonec skončila znovu v DKV Česká Třebová. V letech 2005 – 2007 sloužila hlavně na výkonu pomocného vlaku. V roce 2003 byla do Ústí nad Labem přesunuta lokomotiva 730.019. Tam byly také předány lokomotivy řady 730 z DKV Olomouc. V roce 2005 se 730.019 do DKV Česká Třebová opět vrátila, s ní přešly lokomotivy 730.009 a 011.

730.007

 

Změnou ve stavu lokomotiv řady 730 byl rok 2007, kdy během února a března přešly stroje 730.003, 005 a 007 z DKV Ústí nad Labem a lokomotiva 730.004 v květnu po hlavní opravě. Všechny stroje však nejezdily na výkonech České Třebové, ale některé přešly na výkony stanic Pardubice a Hradce Králové.

 

V roce 2003 se rozjely i kolem Ústí nad Labem

V roce 2003 se "ponorky" objevovaly vyjma okolí České Třebové a Pardubic, také na severu naší republiky. V DKV v Ústí nad Labem, kde se jich objevilo hned dvanáct a to včetně prototypů, byly lokomotivy vystavovány na různé zajímavé výkony. K vidění byly na záloze UZ-5 (chemická záloha), přetahy mezi západním nádražím a severem + obsluha vleček, zejména Tonaso. Dále obsluha opravny nákladních vozů v depu na západním nádraží. Tyto výkony jsou poslední, které dodnes obsluhují stroje řady 730. Jak bude popsáno níže, v roce 2014 se setkáváme ještě se stroji 730.015 a 730.016.

730.003

 

V Děčíně bylo jejich nasazení zajímavější. "Ponorky" vozily manipulační vlaky do České Kamenice, převážně v roli záskoku za řady 742 a 750 do České Lípy. Prováděly postrky "Pn" vlaků směrovaných na Českou Lípu nebo Františkov nad Ploučnicí. Dále jedny z posledních manipulačních vlaků do Libouchce. Vídali jsme je v roli zálohy na nákladním nádraží v Děčíně, staničním posunu a v neposlední řadě obsluze vleček. "Ponorky" zajížděly také na vlečku do přástavu v Děčíně Loubí. Velmi zajímavou kapitolou provozu řady 730 byla obsluha pískovny v Jestřebí a manipulační vlaky do Rybniště, Brniště.

730.007

Kromě zmíněných výkonů jsme se s nimi ve větší míře setkávali nadále v okolí Pardubic a Hradce Králové, kde byla jejich doména vozba manipulačních vlaků.

Dislokace lokomotiv řady 730 k 1.7.2003:

DKV Ústí nad Labem: 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 018 

DKV Česká Třebová: 006, 013, 014, 015, 016, 017, 019

730.018

 

"Elektronická ponorka" 730.012-2

Lokomotiva T457.0012 (730.012-2) patřila svým způsobem k unikátům. Jako první lokomotiva totiž měla z výroby elektronický regulátor otáček SM. Ten byl navržen ve spolupráci s Jaroslavem Štrausem inženýrem Ladislavem Kadaníkem. Prvotní zkoušky a ověřování regulace byly prověřovány na stroji T 476.0501, vzhledem k nehodícímu se spalovacímu motoru K 8 S 230 DR, kterým disponoval, byly zkoušky převedeny právě na ponorku "dvanáctku". Další elektronické regulátory byly výrobně aplikovány na lokomotivy řady 731 a 743.

730.012-2

 

Další, krátká etapa provozu po roce 2007

Po odloučení nákladní dopravy v rámci skupiny České dráhy od 1.12.2007 byly převedny všechny lokomotivy řady 730. V dceřinné společnosti ČD Cargo vznikly SOKV, zabezpečující provoz a opravy lokomotiv ČDC. Lokomotivy z DKV Česká Třebové, které přešly pod ČDC byly zařazené do stavu SOKV Ostrava, Provozní jednotka (PJ) Česká Třebová. Pod PJ Česká Třebová tak přešly všechny existující lokomotivy 730 (002-019). Přímo v PJ Česká Třebová byly stroje čísel 006, 015 a 017, další stroje byly v PJ Hradec Králové a Pardubice. Během následujících let 2008 a 2009 došlo k přesunům lokomotiv řady mezi SOKV Ostrava a Ústí nad Labem a také mezi jednotlivými PJ v rámci SOKV Ostrava.  

730.008

K 1.12.2009 jsou pod SOKV Ostrva vedené lokomotivy 730.002, 006, 008, 009, 010, 011, 012, 017, 018 a 019. Jak již bylo napsáno výše, ne všechny lokomotivy jsou nasazené přímo v PJ České Třebové. Jsou nasazovány také u PJ Pardubice a Hradec Králové na posunu ČDC a manipulačních vlacích. Stroje nasazované přímo v České Třebové jezdí na výkonech záloh č. 2, 3 a manipulačních vlacích Česká Třebová – Lanškroun, Česká Třebová – Velké Opatovice, Česká Třebová – Litomyšl a Česká Třebová – Borová u Poličky.

730.002

 

Pravidelný provoz v GVD 2009/2010

Lokomotivy řady 730 v SOKV Ostrava byly ještě na konci roku 2009 pravidelně v provozu na různých výkonech ve svých provozních jednotkách a nic nenasvědčovalo, že je čeká téměř kompletní stažení z provozu. Obsluhu manipulačních vlaků kolem České Třebové zajíšťovaly převážně stroje 730.009, 730.010, 730.017 a 730.019. Druhou a třetí zálohu v uzlu Česká Třebová pak zajistily stroje 730.002 a 730.002. V přelouči se pravidelně objevoval stroj 730.018 a v Hradci Králové pak 730.006.

Stav provozovaných lokomotiv k 1. 12. 2009:

730.002            PJ Česká Třebová            3. záloha

730.006            PJ Hradec Králové            záloha

730.008            PJ Česká Třebová            2. záloha

730.009            PJ Česká Třebová            Mn

730.010            PJ Česká Třebová            Mn

730.011            PJ Pardubice                   záloha

730.012            PJ Pardubice                   nyní v SOKV Ostrava - oprava

730.017            PJ Česká Třebová            Mn

730.018            PJ Pardubice                   záloha Přelouč

730.019            PJ Česká Třebová            Mn

 

Přežily jen dvě...

Konec provozu lokomotivní řady 730 u ČDC sice nenastal, ale závěr roku 2011 znamenal odstavení celé flotily "ponorek" z provozu, vyjma dvou kusů. Lokomotivy byly postupně stahovány z provozu, byly "vyjížděny nádrže" a záhy odstavovány. Po stažení lokomotiv z provozu, byly soustředěny do Břeclavi, kde celý konvoj "ponorek" čeká na další osud.

konvoj Břeclav

 

Pro zajímavost můžeme uvést, že lokomotiva 730.002 si zajezdila před svým koncem ještě v České Třebové. Její poslední směna byla 3.záloha noční z 22.12. na 23.12.2012. Ostatní stroje dojezdily postupně kolem přelomu na nový GVD 2011/2012. Lokomotivy 730.009 a 730.017 byly v noci z 21.1. na 22.1.2012 dopraveny do Břeclavi jako poslední.

730.015

Stroje 730.015 a 730.016 zatím zůstávají v pravidelném provozu a můžeme se s nimi setkat v SOKV Ústí nad Labem. Jedna lokomotiva se vyskytuje při posunu ve správkárně vozů v Ústí nad Labem západě, druhá občas vypomůže v České Lípě při obsluze pískovny Provodín v Jestřebí. Zároveň se občas vydá na postrku na Bezděz a nebo v rámci zálohy v Děčíně východu, provádí manipulační vlaky do Boletic nad Labem, kde obslouží i vlečku Chemotexu.

730.016

Závěr, technické údaje, evidence provozních lokomotiv u ČDC

Na otázku, zda byly lokomotivy řady 730 z provozu staženy brzy nebo ne, ať si každý odpoví sám. Ve svém věku určitě mohly dostat šanci k dalšímu provozu, pravděpodobně ale až po nějaké rekonstrukci nebo modernizaci. Málo kdo si totiž uvědomí kromě dobrých vlastností a oblíbenosti personálu jejich slabiny. Ty spočívaly například ve špatných pouzdrech výsuvných pastorků. Docházelo tedy k opotřebení věnců a tím spojené problémy se startéry. Dalším problémem byly i "potenciometrické snímače" Aripot, které se vydíraly. Závad bylo víc, které tyto stroje neustále odstavovaly z provozu a dopravce se tedy rozhodl k jejich stažení. Napomohla k tomu i skutečnost, že v rámci výkonů pro ně klesal význam a staly se nadbytečnými. Dále se budeme setkávat pod hlavičkou národního dopravce ČDC s dvěmi zmíněnými, lokomotivy 730.015 a 730.016, které stačily projít opravou. Vlečkový provoz a provoz u soukromých dopravců nám ve větším množství jejich zašlou slávu bude připomínat určitě ještě dlouhou dobu.

730.010

 
Technické parametry lokomotivy řady 730 (T457.0)
Výrobce            ČKD Praha
Rok výroby            1978, 1985-1989
Počet vyrobených kusů            59
Provozovatel            (ČSD, ČD), ČD Cargo, privátní dopravci
Období provozu            1978–dosud
Výkon prvotního motoru            600 kW
Maximální tažná síla            165 kN
Maximální rychlost            80 km/h
Hmotnost a rozměry
Hmotnost ve službě            69 / 70 / 74 t
Délka přes nárazníky           13 980 / 14 000 mm
Rozchod kolejí           1 435 mm
Parametry pohonu
Uspořádání pojezdu          Bo´ Bo´
Přenos výkonu          elektrický
Typ spalovacího motoru          K 6 S 230 DR

 

Lokomotivy v evidenci SOKV Ústí nad Labem

Stav k 1.10.2014: (pouze provozované lokomotivy)

 

730.015, 730.016

 

FOTOGALERIE 

 

® článek zpracovali Pavel Stejskal a Josef Kulaviak, spolupráce: Martin Zeman

 


Tento článek byl zobrazen: 15582×.

Tento článek byl naposledy upraven: 22. 07. 2015