Železniční hřbitov v České Třebové

Železniční hřbitov v České Třebové

Úvod

Každý, kdo projíždí vlakem přes Českou Třebovou si jistě všiml množství odstavených lokomotiv, motorových vozů a dalších vozidel. Ty sem již delší dobu jsou stahovány z celé sítě, aby zde čekaly na svůj další osud. Ten se většinou naplnil pod hořáky autogenů, v lepších případech v opravnách, odkud se stroje mohly dostat zpátky do provozu u dalších dopravců.

556.313

V České Třebové jsou už po několik let odstavené nepotřebné lokomotivy, čekající na likvidaci. Svého času se zde také šrotovaly v režii Českých drah, dnes se pouze shromažďují vyřazená vozidla ze všech dep ČD a pak se odprodávají likvidačním firmám.
 

Odstavované lokomotivy  

V dobách končícího parního provozu byla praxe většinou podobná. Stejně tak ve většině dep v tehdejších ČSD se po vyřazení lokomotivy také odstavily na vedlejší koleje. Někdy jim byl život prodloužen, když bylo rozhodnuto, že nepotřebný stroj poslouží jako vytápěcí kotel. Jak to už bývá i v dnešní době, většina takto odstavených lokomotiv posloužila jako zdroj náhradních dílů pro dosud provozní stroje. Pak podle dalších pokynů z tehdejšího Ministerstva dopravy byly vyřazené lokomotivy odesílány do firem zabývajících se likvidací. Nejčastěji to byly kovošroty v České Lípě, Zdicích, v okolí Kladna, Hradci Králové, v Ostravě atd. Zde již byly lokomotivy proměněné v hromadu starého šrotu, odeslaného do hutí. V depech se tenkrát lokomotivy likvidovaly výjimečně. Byly případy, že některé lokomotivy stály na vlečkách kovošrotů několik let, jiné šly pod hořáky autogenu ihned po přistavení. Nebyl na to žádný systém, tenkrát, a není ani v současnosti.

Sergeje

 

Lokomotivy "moderních"  trakcí

Také první lokomotivy moderních trakcí, jak se v té době říkalo, začaly odcházet. Většinou hlavně po násilných poškozeních při nehodách, ale začalo docházet i na vyřazování starších vozidel. Hlavně odcházely motorové vozy M 131.1, lokomotivy T 435.0 a T 444.0 a 1. Z České Třebové třeba odešla M 131.1353 do kovošrotu Svitavy. Fyzicky však tam nedojela, byla rozložena v depu a neupotřebitelné části byly odvezeny v železničním voze.

781 rám

Kovošrot ve Svitavách vznikl koncem 70. let 20 století a zpočátku tam byly likvidovány hlavně nepotřebné vozy. Lokomotivy se tam z počátku na likvidaci nevyskytovaly téměř žádné, většinou tam lokomotivy byly dopravené v rozloženém stavu. Zlikvidován tam ale byl tendr 935.0127 (Škoda v. č.998/1947), který byl původně přivěšen k lokomotivě 486.007, která byla rovněž pro Skanzen v Č. Třebové. Dnes výrobní štítek tohoto tendru zdobí moje domácí muzeum. Prozní kniha LD Č. Třebová vykazuje tyto odeslané lokomotivy do Kovošrotu Svitavy: E 669.1016, M 131.1051 a 1403 v roce 1985, stroj E 669.1059 v roce 1987, lokomotivy 720.015, 726.013 a 021 v roce 1988.

781

Vlastní fyzická likvidace lokomotiv ve velkém začala v kovošrotu Svitavy (nejen z depa Č. Třebová) probíhat hlavně v 90. letech minulého století, kdy zde byly rozložené hlavně stroje řad 181, 720, 721, 725, 735 a 781. Poslední rozloženou lokomotivou zde byl vrak stroje 781.430, zde již přeznačena na 781.591. Stalo se tak počátkem prosince 2010.

 

Po roce 1989...

Po roce 1989 s poklesem dopravy na železnici se začaly koleje za depem v České Třebové plnit nepotřebnými lokomotivami. Do České Třebové se začaly stahovat také lokomotivy z jiných dep a rozjela se zde šrotace některých z nich. Jiné zde postály kratší nebo delší dobu a byly odprodány k likvidaci jinam. Během let se zde zlikvidovaly desítky lokomotiv elektrické a motorové trakce a motorových vozů z celé republiky. Co nestihla sešrotovat Česká Třebová, likvidovaly firmy v Brně, Svitavách, Ostravě, Plzni, Tlumačově a jinde.


 181.110

V letech 1991 – 2011 prošly lokomotivním hřbitovem v České Třebové lokomotivy a motorvé vozy různých řad. Jednalo se převážně o řady 121, 140, 141, 181, 720, 725, 726, 735, 753, 770, 771 a 781. Kolem roku 2009 se zde začaly objevovat i pantorgafové jednotky řad 451 a 452 nebo ve větším počtu motorové vozy řad 830, 831, 850, 851 a v neposlední řadě také "krakeni" řady 470.

rámy

Kromě lokomotiv řady 181, která byla v České Třebové vlastně doma, zde bylo v tomto období asi nejvíce sešrotováno lokomotiv řady 781. Jak bylo uvedeno výše, ne všechny sem dopravené lokomotivy byly v České Třebové sešrotovány. Některé byly odvezené na jiná šrotiště. Vlastní likvidace probíhala tak, že lokomotiva, na kterou došla řada, byla odvezena do rotundy malé točny na koleje č. 13 a 14. Zde byly vyjmuty součásti, které se snadno odmontovaly, dynama, alternátory, trakční motory, kompresory, válce z naftových motorů. Vyjmuta byla také skla, výdřeva, izolace, plasty atd., vše roztříděno podle druhu. Pak byla očesaná lokomotiva vyvezena z rotundy, přemístěna na koleje za budovu ÚPV, kde došlo k vlastní likvidaci. Za pomoci jeřábu pak byly jednotlivé rozřezané součásti naložené na nákladní vozy a odvezeny do hutí.

121 rám

Z likvidovaných lokomotiv byly občas vytěžené součástky využité v provozu do dosud provozních lokomotiv. Jednalo se hlavně o kabiny pro lokomotivy 181, 182, 750 a 753. Pro lokomotivy řady 714 byly v DKV Česká Třebová připravovány rámy a podvozky ze zrušených lokomotiv řady 735. Ostatní skončilo ve šrotu. Na těchto likvidačních pracích pracovali zaměstnanci, většinou bývalí pomocníci strojvedoucích, nebo z kapacit správkárny depa, kteří byli pro úspory nadbyteční. Řezání autogenem prováděli hlavně zaměstnanci pomocného vlaku. Postupně byly skupiny šrotace omezovány, tak jak ubývalo likvidovaných lokomotiv.

 

Od roku 2004...            

V roce 2004 bylo rozhodnuto, že DKV Česká Třebová bude jediným střediskem likvidace lokomotiv ČD. Za tímto účelem byli pracovníci depa, kteří byli pro tento účel vyčleněni (jednalo se o zaměstnance DKV, kteří v té době byli v rámci dalších úspor nadbyteční), proškoleni z práce s autogenem.

753 rotunda

Z celé sítě ČD se do České Třebové začaly svážet přebytečné lokomotivy. Všechny sem dovezené lokomotivy se však na koleje v DKV nevešly. Obsazené tak byly koleje i v českotřebovské stanici. Na vjezdovém nádraží tak byla zarovnána hlavně lokomotivami řady 181 a 182 z DKV Ostrava kolej č. 114. Na tzv. pionýrském nádraží byly odstavené lokomotivy řad 181, 182, 735 a 753 na kolejích 302 až 305, další stroje pak byly odstavené ve staré harfě. Po skončení školení vyčleněných pracovníků, začala likvidace sem dovezených lokomotiv. Stav odstavených a dovezených lokomotiv se měnil, měnily se i pozice lokomotiv. Každou chvíli docházelo s přerovnáváním lokomotiv.

141.025

Mnohé lokomotivy sem dovezené z celé republiky byly v téměř kompletním stavu, většinou odstavené v záloze dep, náhle byly zrušené a dovezené do České Třebové. Tohoto náhlého přísunu lokomotiv a odstavení v prostorech, jen těžko hlídatelných, si všimly různé nenechavé živly. V poměrně krátkém období se pak začaly tyto lokomotivy měnit ve vraky. Co se dalo odmontovat, bylo odmontováno, barevné kovy (kabeláž lokomotiv) zmizely a v samotné České Třebové se takto mohly „uživit“ hned 4 sběrny železa. Vlastní likvidace lokomotiv probíhala stejně jako do roku 2004.

753.091

V roce 2009 skončily v DKV Česká Třebová šrotace v režii ČD, další likvidace pak prováděly privátní firmy, jiné lokomotivy byly odprodány a odvezeny k rozložení jinam. V poslední době odcházejí lokomotivy k likvidaci do Bohumína k firmě Dynamic Steel a do Plzně k firmě Metfer. 
           

300 lokomotiv v roce 2005

Výčet všech lokomotiv sešrotovaných v České Třebové za posledních 20 let by byl velice obsáhlý. Kromě výše uvedených řad se zde sešrotovaly lokomotivy řad 110, 121, 140, 141, 720, 721, 735, 750, 753, 770,771, 820, 830, 831.

181.064

Jen v roce 2005 zde bylo odstaveno dle autorovy evidence téměř 300 lokomotiv, z nichž většina byla také v prostorách DKV Česká Třebová sešrotována. Můžeme říct, že tento rok zanmenal vrchol šrotací v České Třebové. Šrotací neprošly některé lokomotivy 750 a 753, byly použity na rekonstrukce lokomotiv řady 753.7 pro privátní přepravce u nás a do Itálie. Šrotace ušly také některé lokomotivy řad 181 a 182, které byly opraveny a dnes jsou v pronájmu polských privátních dopravců (CTL Logistic, PCC atd.), nebo u dceřiné společnosti Koleje Czeskie. Dále dosud existuje lokomotiva 781.202, která v obvodu DKV Česká Třebová stojí více jak 15 let.

771

 

Likvidace po roce 2010

Po roce 2009 byl znát útlum v přísunu dalších strojů ze sítě ČD. Bylo to dáno jednak tím, že už se z provozu podařilo zlikvidovat značné množství nepotřebných vozidel a tím, že se hledaly způsoby, jak vyřazené stroje dále zužitkovat, převážně pak jejich odprodáním. Spousta lokomotiv řady 181 a 182 byla v DPOV v přerově opravena a prodána do Polska, několik strojů řady 141 potkal stejný osud. Zyblé, nezlikvidované stroje řady 750 a 753 prošly remotorizací a rekonstrukcí na řadu 753.7 pro ČD Cargo.

harfa

Provozní lokomotivy řady 750, které ČD začaly stahovat z oběhů, byly rekonstruovány na řadu 750.7, takže se na šrotiště v České Třebové nedostaly. Naopak se zde ve velkém množství obejvily pantografové jednotky řady 451 a 452 nebo poslední stažené krokodýly řady 850 a 851. Několik lokomotiv řady 742 bylo také prodáno dalším dopravcům, některé byly přistaveny do České Třebové. Takto bychom mohli pokračovat.

 

Závěr

Do budoucna můžeme očekávat, že na železničním hřbitově v České Třebové se tak velké množství hnacích vozidel, jako v minulých letech už neobjeví. Bude to dáno tím, že národní dopravce (skupina Českých drah) se už teď snaží veškerá nadbytečná hnací vozidla, která z provozu vyřadí, nabízet k dalšímu prodeji likvidačním firmám. V poslední době se tak děje například prodejem lokomotiv řady 242 nebo 742. To, že se pak některé takto odprodané lokomotivy prostřednictvím dalších firem objevují zpátky v provozu už je ale jiná kapitola.

cedule

 

Statistiky vozidel, šrotovaných v prostoru DKV Česká Třebová 

141

 

Lokomotivy prošlé šrotací v letech 1991 – 2004:

110:  007, 028,
121:  003, 012, 027, 033, 034, 039, 054, 057, 074.
140: 065.
141:  007,010, 017, 018, 019, 020, 022, 024, 025, 026, 031, 046, 048, 050, 056, 061.
181: 002, 007, 009, 010, 012, 014, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 036, 037, 038, 040, 041, 043, 044, 048, 051, 054, 055, 058, 061, 064, 065, 070, 072, 073, 074, 076, 077, 079, 081, 085, 087, 088, 089, 090, 094, 100, 101, 102, 103, 106, 110, 113, 116, 117, 119, 121, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 145, 146, 148.
182: 001, 004, 040, 044, 051, 056, 058, 069, 070, 110, 130, 131.
230: 037, 038, 062, 077.
240: 052.
701:  048, 050.
702: 046, 056, 066, 069.
703: 028, 032.
710: 021, 086, 101.
720: 035, 038, 050, 055, 059, 081, 084, 094, 100, 134.
721: 067, 145, 151, 155, 161, 196.
725: 216, 220, 253, 276, 277.
735: 064, 101, 108, 128, 130, 136, 145, 147, 150, 151, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 180, 181, 188, 191, 192, 195, 196, 198, 200, 201, 202, 205, 207, 230, 237, 241, 246, 248, 266, 271, 280, 282.
750: 097, 146, 156, 243, 380.
751: 016, 029, 040, 049, 091, 093, 137, 139, 177, 226, 229, 302.
752: 083.
753: 011, 029, 046, 047, 049, 071, 075, 082, 088, 089, 091, 094, 106, 112, 120, 139, 140, 170, 174, 179, 186, 188, 226, 231, 235, 267, 268, 281, 290, 291, 295, 298, 316, 317, 318, 321, 323, 324, 327, 337, 353, 355, 364, 381, 382, 394.
770: 023, 032, 036, 038, 076, 086, 087, 096, 103.
771: 023, 033, 041, 044, 049, 087, 088, 089, 090, 102, 108, 109, 116, 117, 118, 123, 132, 164, 167, 179, 188.
781: 029, 093, 096, 138, 140, 160, 162, 193, 194, 195, 202, 231, 232, 260, 272, 291, 329, 410, 412, 414, 425, 426, 441, 442, 445, 453, 463, 485, 488, 489, 490, 491, 533, 573, 576, 583.
820: 074.
830: 052, 072, 074, 191, 236.
831: 068.

831

 

Výčet z roku 2005:

121: 002, 010, 015, 016, 024, 029, 031, 034, 039, 043, 051, 054, 062, 069, 072, 074, 075.
141: 008, 010, 014, 017, 019, 020, 051. 
181: 001, 002, 003, 009, 010, 014, 015, 017, 018, 020, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 036, 049, 050, 053, 054, 055, 058, 060, 061, 062, 064, 065, 066, 073, 077, 079, 080, 081, 083, 085, 086, 088, 089, 100, 102, 121, 131, 133, 138, 144. 
182: 001, 034, 044, 048, 050, 054, 057, 069, 073, 077, 104, 105, 107, 123, 128, 143, 150, 151, 161, 164.
230: 006, 014, 037, 038, 062, 077.
701: 034, 043, 058, 066.
702: 055.
703: 033.
710: 036, 082.
720: 038, 050, 059, 094.
721: 033, 157, 159, 188, 191, 193.
725: 247, 268.
735: 062, 064, 081, 100, 108, 116, 129, 130, 136, 137, 140, 141, 147, 162, 163, 168, 173, 174, 177, 180, 181, 186, 188, 191, 192, 193, 202, 203, 207, 223, 227, 228, 231, 233, 235, 239, 240, 244, 245, 246, 248, 258, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 276, 278, 280, 283, 289, 292, 295, 296.
749: 013, 243.
750: 043, 139, 146, 156, 175, 180, 209, 214, 240, 276, 313, 336, 348, 380.
751: 014, 021, 029, 041, 064, 091, 098, 108, 139, 153, 159, 183, 185, 216, 229, 302, 314, 353, 357.
753: 086, 100, 171, 248, 331, 337, 354, 370, 375, 390, 392, 405, 406.
770: 008, 022, 023, 030, 032, 036, 038, 041, 045, 065, 067, 076, 086, 087, 096, 103, 106, 108, 111.
771: 004, 023, 024, 029, 030, 031, 032, 034, 041, 044, 049, 078, 084, 102, 105, 106, 109, 118, 120, 123, 132, 134, 136, 139, 147, 164, 166, 193, 202.
781: 202.
820:  110.
830: 026, 052, 059, 067, 072, 074, 087, 094, 100, 146, 147, 190, 191, 203, 236.
831: 068.

kabiny

 

Stav k listopadu 2010:

110: 018, 047, 205, 206. 
113: 004. 
121: 015, 031, 045, 067, 069, 074. 
122: 030, 052, 054. 
141: 036, 037, 052, 055, 059. 
199: 001. 
210: 020. 
230: 014, 038, 062. 
451: 037, 039, 076, 086.
470: 001, 002, 003, 004.
702: 029. 
703: 048. 
710: 607. 
T334: 0778. 
720: 016. 
725: 247,268. 
742: 078,145, 193,205, 213, 258, 260, 275, 281, 321, 384. 
749: 081, 140, 170, 180, 213, 214, 218, 224, 227, 244, 258. 
750: 063, 088, 116, 156, 176, 210, 225, 257, 288, 293, 322, 334, 335, 354, 358, 368, 380, 398. 751: 014, 152, 157, 184, 333. 
752: 001. 
771: 111, 153. 
781: 202. 
831: 229, 233. 
850: 010, 048. 
851: 012, 020, 033, 038. 
860: 002.

141+121

 

Stav lokomotiv určených k likvidaci ke dni 1. 1. 2011 v DKV Česká Třebová:

110: 016, 018, 047, 051, 205, 206.
121: 015, 069.
122: 054.
141: 004, 009, 015, 037, 052, 055, 059.
199: 001.
210: 020.
230: 014, 038, 062.
240: 014.
451: 037, 039, 076, 086.
470: 001, 002, 003, 004.
702: 029.
703: 036, 048.
725: 247, 268.
742: 078, 134, 145, 193, 205, 213, 260, 275, 321, 384.
749: 130, 140, 170, 184, 214, 218, 244, 258.
750: 063, 288, 302, 380.
751: 152, 157, 172, 184, 333.
753: 265.
771: 111, 153.
781: 202.
830: 082.
831: 082, 182, 229.
850: 028, 029.
851: 006, 012, 019, 020, 027, 034.
860: 002.

753.265


Poznámka na konec: autor Pavel Stejskal si nedělá nárok na 100% přesnost ve statistikách vozidel. Záznamy se mohou lišit s oficiální evidencí a proto se mohou objevit nedostatky v kompletním výčtu lokomotiv. Tato statistika byla vytvořena ve větší míře dle autorových zápisků z návštěv v DKV Česká Třebová. Některé lokomotivy v jeho seznamech chybí, protože byly ihned po příchodu do DKV přistavené ke šrotaci a v krátké době byly rozloženy.

 

® Článek zpracoval Pavel Stejskal

upravil a doplnil Josef Kulaviak

snímky Pavel Stejskal a Josef Kulaviak


Tento článek byl zobrazen: 49376×.

Tento článek byl naposledy upraven: 25. 01. 2020


Komentáře

Adam 05. 05. 2022 19:51 | X

Dobrý večer, chtěl bych upozornit na chybičku u 6. fotky (první barevná fotka), kde jsou torza lokomotiv 141 a 140. Chyba je v popisku lokomotivy 141, tam stojí že se jedná o lokomotivu 141.014, to ovšem nemůže být pravda, lokomotiva v dané době ještě sloužila provozu, tudíž se jedná o lokomotivu 141.024.

xwx 16. 12. 2021 12:01 | X

taky sháním, prozměnu vagon BTax nebo něco staršího podobného placatého.. na zahradu jako ubytko :). Neví někdo o něčem ?

Jirka 02. 09. 2021 07:55 | X

Sháním NiCd louhové akumulátory, používané v lokomotivách pro soukromý účel.
Díky

Marek [email protected] 01. 02. 2021 17:41 | X

Shánim dily na 182, nebo celou k rozebrání.Pokud můžete nabídnou respektive udělit informaci prosím o @. děkuji

Václav Apfelthaler 24. 12. 2020 14:16 | X

Potřebuji ceduli lokomotivy E 469 a 556. Dobře zaplatím. Nostalgická záležitost.

Pavel Kalina 603272710 [email protected] 13. 12. 2020 20:59 | X

Sháním laminátovou kabinu lokomotivy řady 230 (S 489.0) tzv: Laminátka ...

Vojtěch 09. 07. 2020 11:43 | X

Dlouhou dobu sháním palubní desku z některé lokomotivy, je možné ji z nějaké vyřazené mašiny vzít, či zakoupit...nebo aspoň kontrolér, tachometr atd.?

Tomáš Vít 02. 07. 2020 19:14 | X

240 014 stále jezdí

Zadar Volaj 03. 09. 2019 08:44 | X

V ČT už nejsou trojkoví brejlovci, jen 750.302 a ten má řídící pult vyrabovaný. Ale koupit jde dnes skoro vše.

Honza 26. 08. 2019 12:18 | X

Je možné zakoupit, či jinak získat ovládací pult z lokomotivy 753 z některých vyřazených lokomotiv zde v České Třebové?

Hanyz 14. 01. 2019 12:29 | X

Kdyby bylo možné zakoupit lokomotivu T211 tedy řadu 700-703 tak prosím kontakt Tel:608599882

GGGG 14. 07. 2018 21:34 | X

Už to tam prořídlo od dob, kdy to bylo plný sergejú,pilštiků,šestikoláků.Zajímalo by mě co bude s peršingem 163.100 a taky to jak se tam dostal muzejní čmelák t669.0085. Ale ten tam asi není na likvidaci.

Martin 08. 06. 2018 08:49 | X

Zdravím, sháním trumpetu z lokomotivy (nejlépe z Bardotky), dá se někde sehnat? Děkuji za info. 608 020 646 [email protected]

Venca 20. 05. 2018 21:27 | X

Já bych potřeboval trumpetu ze staré lokomotivy, nešla by nějak sehnat ? 736130881

david 07. 03. 2018 18:01 | X

je to moc velká škoda. mužeme se nějak dostat na hřbitov vlaků?

Kryštof Filípek (šotouš) 16. 12. 2017 09:10 | X

Smutný pohled na lokomotivy. Jinak co tak vím že 230.006-9 je u ČD Cargo a v korporátním nátěru. ;-)

Ewald 16. 10. 2017 20:17 | X

Dají se koupit nebo sehnat alespoň součástky z těch vyřazeních strojů ?

Jarda 25. 11. 2015 11:54 | X

Velice zajímavý, i když smutný článěk o osudu lokomotiv, které ještě před nedávnou dobou sloužily a plnily svůj úkol...

Celkem 18 komentářů


Přidat komentář: