Ukázka řešení vybraných poruch vozidla řady 809/810                           810                                       


    

Nelze provést START motoru

1. kontrolujeme jistič N3

2. kontrolujeme pojistku trakce P7

3. provedeme start z opačného stanoviště

4. kontrolujeme rozepnutí relé nabíjení

5. kontrolujeme startér (pastorek, svorky atd.

6. propojíme na startéru po dobu startu svorku + na svorku pastorku

 

JÍZDA (nepřipojí převodovku)

1. pokusíme se zadat ručně I°

2. kontrolujeme sepnutí relé B6

3. sepneme relé ručně, zůstane li sepnuto je závada ve spínačích N – J

4. zadáme jízdu z opačného stanoviště (kontrola relé řízení, kontrola mikrospínače zadávací páky)

5. kontrolujeme tlakovzdušný spínač hlavního potrubí + kontroluj sepnutí relé B7

6. sepneme relé ručně, zůstane li sepnuto kontrolujeme rozepnutí relé B10 (spíná při rychlosti nad 15 km/h)

7. kontrolujeme mikrospínač K4 (horní mikrospínač) pro rychlost 90 km/h) kontroluj rozepnutí relé B15

8. kontrolujeme zavření dveří

9. kontrolujeme sepnutí relé B16

10. kontrolujeme jistič) N7

11. v případě nutnosti vypneme vypínač V15 (plombován), dveře označit nálepkou „Dveře nezajištěny"

(Pokud svítí po najetí zadávací pákou kontrolka I° zadáme ručně II°)

12. jede li kontrolujeme sepnutí relé B11 (rozpíná nad 37 km/h), indikační rychloměr (mikrospínač, zaseknutý rychloměr atd.)

13. nejede li kontrolujeme svorkovnici převodovky

 

® upravil Vladislav Macháček


Tento článek byl zobrazen: 26355×.

Tento článek byl naposledy upraven: 22. 07. 2015