Ukázka řešení vybraných poruch lokomotivy řady 362/363

Ukázka řešení vybraných poruch lokomotivy řady 362/363

Úvodem několik bodů k přepravě lokomotivy tzv. "na studeno":

 

Na přepravu lokomotivy jako nečinné, musí být splněné následující podmínky:

» měnič směru v "0"

» přepojovač J -B -D musí být v BRZDĚ

» uzavřít kohout 969/8 za brzdičem BSE

» uzavřít kohout 970 (VZ)

» uzavřít kohout 979/9

» otevřít kohout 973/8

» uzavřít kohoutky sběračů

» vypnout lokomotivu z brzdy a odvětrat jímku

lokalizace

Některé poruchy a jejich možné řešení 

Porucha NK-1

podle LED diod poznáme, kde je závada. Pokud máme pojistku, můžeme 1x vyměnit (v žádném případě nebrat pojistku z rezervního zdroje, protože v případě jejího opětovného spálení jsme bez pojistky).

přepojíme zdroje:

» vypnout F 140 (napájení obv. 48 V) a F 191 (napájení elektroniky 115 V / 400 Hz), možno i jistič CN, pak ale odpadá šoupátko VZ

» otevřít pravou část skříně elektroniky

» vyšroubovat konektory z vadného NK-1 zdroje a našroubovat do neobsazeného zdroj

» zapnout jističe

 

Porucha centrálního zdroje (vypne automat, VZ, sig. 115 V na signal. panelu) 

» vypnout centrální zdroj (spínač, jistič)

» přepnout na jinou kombinaci střídače a stabilizátoru

» po vyčerpání všech kombinací = NESCHPONOST

» správná funkce střídače/stabilizátoru je signalizována LEDkou

» pokud zaúčinkovalo relé, je nutné ho před novým spuštěním vybavit, jinak pořád vyhazuje jistič

 

Porucha G01 (signalizována porucha nabíjení na signal. panelu)

» zjistit 600 V na filtru (vyzkoušet ručně kompresory nebo vent.)

» pokud je 600 V, bude pravděpodobně spálená pojistka 20 A uvnitř G 01

» pokud máme pojistku (v některých případech lze použít i pojistku F23 motorů kompres. klimatizace), můžeme vyměnit

» je vhodné předem posoudit (podle napětí baterie), zda dojedeme bez dobíjení (vydrží cca 2 hod.)

 

HV nelze zapnout, nefunguje indikace systému

» vadné ind. trafo, popřípadě předřadný odporník R22

» DC indikace:

a) závada na relé indikace K01

b) závada ve skříni ochran relé 15P

» AC indikace:

a) vypnutý jistič indikace F110

b) spálená pojistka indikace

c) závada ve skříni ochran relé 14P, 28P, 29P

 

HV vypíná za jízdy v režimu "BRZDA"

» vadné doteky žaluzií brzdových odporníků S401

» žaluzie brzdových odporníků jsou uzavřené

» vadné pomocné doteky 9 - 10 přepojovačů Q11, Q12

» závada na TM nebo v trakčním obvodu VN (vadný prvek)

» zaúčinkování nadproudových relé K04, K05 ve skříni ochran

 

Za jízdy hnacího vozidla dojde k vypnutí HV

» koncové doteky dveří do strojovny S402, S403

» koncový dotek střešního poklopu S406

» závada na relé K141

» vadné doteky 5-6 spínače řízení na neobsazeném stanovišti

» vadné doteky 1-2 přepínač režimu řízení R-A-Z (zkouška ARR)

 

HV vypíná za jízdy v trakčním režimu "BRZDA"

Po vypnutí HV zjistit zda svítí kontrolní žárovky H158,159 na boční straně strojovny mezi filtry sání

a) Svítí obě žárovky:

» pom. doteky 9-10 přepojovačů TM J-B-D, Q11 a Q12

» závada na TM nebo na VN obvodu (vadný prvek)

» zaúčinkování nadproudového relé K04, K05

b) Svítí jedna žárovka:

» vadný koncový dotek S401 žaluzií brzdových odporníků

c) Nesvítí žádná žárovka:

» vadný koncový dotek S401 žaluzií brzdových odporníků

» závada na pom. dotecích 3-4 nadproudových relé K04, K05

 

HV po předchozím vypnutí za jízdy v regulaci nelze zapnout

» k vypnutí došlo zaúčinkováním některé z VN ochran

» nízký tlak vzduchu pro AC HV Q02, uzavřený kohout 971/3

» neobnovená blokovací schopnost tyristorů rychlé ochrany filtru

» závada na relé K104, K105 nebo K107

 

EDB má malý výkon

» přepínač omezení PT S163/4 je v poloze pro omezení PT (1-6)

» závada na převodníku B101

» závada v elektronické skluzové ochraně

 

Vyřazení EDB z čínnosti

» z činnosti se EDB vypne prostřednictvím spínače S207, který je umístěn na boku réleové skříně ve strojovně

 

Chod pom. kompresoru je signalizován, ale kompresor nepracuje

» vadná pojistka F204 (40 A)

» závada na dotecích stykače PK

» vadná cívka stykače K131

» závada na motoru PK M109

 

Po navolení sběračů tyto nereagují. Nereaguje ani jeden sběrač

» vadné doteky dveří do strojovny S402, S403

» závada na vypínacích tlačítkách HV

» závada na dotecích stykače K133

» vadné doteky 7-8 spínače sběračů S121, S122

» vadné doteky 7-8 spínače řízení S101.B, S102.B

» vadné doteky stykače sběračů K133

» pomocné doteky střídavého HV Q02

» pomocné doteky 3-4 odpojovače DC systému Q06.

 

Porucha činnosti čerpadel trafooleje

» vadné pojistky F19, F 20 (40 A)

» vadný stykač čerpadel oleje K91

» pom. doteky 9-10 přepojovače systému topení vlaku Q07

» proražení rozběhových kondenzátorů C14, C 15 ?NESCHOPNOST

 

Nelze navolit režim řízení automatika

» vypnutý jistič ARR F182

» nesvítí LED diody H 24 V na obou stranách vany

» doteky 21-22 spínače řízení S101.A. S102.A

» doteky 11-12 spínače režimu řízení R-A-Z S11, S12

 

Palubní sít 48 V na lokomotivě je bez napětí

» odpojený ruční odpojovač Q10

» spálená pojistka F201 (100 A), umístěná ve skříni baterií

» spálený bočník ampérmetru baterie R181

 

Zaúčinkování přeotáčkové ochrany motoru kompresoru

» spálená pojistka F117 (F118)

» zaúčinkování jističe F102

» kompresor vypnout, zkontrolovat Alniko (přeotáčková ochrana), řemeny, řemenice

 

® zpracoval Michal Pelíšek


Tento článek byl zobrazen: 15328×.

Tento článek byl naposledy upraven: 22. 07. 2015