Ukázka řešení vybraných poruch lokomotivy řady 240

Ukázka řešení vybraných poruch lokomotivy řady 240

Základní body pro spojování do dvojčlenného řízení

Předpoklad provozu je mechanické, pneumatické a elektrické slaboproudé spojení obou lokomotiv. Při uvádění do provozu obou spojených lokomotiv je nutné zachovat následující postup:

» na obou lokomotivách zapneme jistič baterie 832

» na řízené lokomotivě vypneme jistič 846

» na řízené lokomotivě uvedeme všechny ovládací prvky do základní polohy

240

 

V případě nedostatku vzduchu v jímkách HV

» zapneme na řídící lokomotivě pomocný kompresor

» po doplnění tlaku v jímkách HV řídící lokomotivě zapneme HV spínačem řízení do polohy II Z

» zapne HV pouze na řídící "loko" (na řízené je zapnutí blokováno nedostatkem tlaku v jímkách HV)

» zapneme kompresory a doplníme tlak v obou strojích

» opět přepneme spínač řízení do polohy II Z a tím dojde k zapnutí HV i na řízené lokomotivě

 

V případě dostatečného tlaku v jímkách

» zapneme oba HV z řídící "loko" spínačem řízení v poloze II Z

» další postup jako i lokomotivy "sólo"

 

Pokud při jízdě dojde k zablokování regulace, postupujeme tímto způsobem

» vypneme HV

» spínač řízení přepneme do polohy I

» jízdní kontrolér přeložíme do polohy "mínus" (pokud se nejedná o závažnější závadu, mělo by dojít ke sjetí regulace obou lokomotiv do nuly)

» zapneme oba HV přeložením spínače řízení do polohy II Z

 

Pokud dojde k poruše na řízené lokomotivě

Je možné pokračovat v jízdě pouze s řídící "loko" stejně jako u hnacího vozidla "sólo" (spínač řízení v poloze I). V tomto režimu i při vypnutém HV řízené lokomotivy pracují všechny systémy paralelně s řídící lokomotivou (pokud strojvedoucí nerozpojí kabely mezi lokomotivami), avšak bez zpětné kontroly zařazení odboček, mohou na řízené "loko" zůstat zařazeny stupně. Před opětovným zapnutím spínače řízení do polohy II. nutno na řízené "loko" zkontrolovat a případně stočit volič do nulové polohy. Při této jízdě nejde EDB!

 

Pokud dojde k poruše na řídící lokomotivě (např. ventilátory, HV), avšak regulace jde, postupujeme tímto způsobem

» na řízené loko zapneme kompresory

» na řídící loko otevřeme vícero dvěří do strojovny a znemožníme tím zapnutí HV

» přepneme spínač řízení do polohy II

 

POZOR, jízda tímto způsobem probíhá nouzově bez jakékoliv kontroly měřícími přístroji a je závislá na napětí baterie řídící lokomotivy, EDB je nefunkční!

 

Pomocný kompresor se po zapnutí spínače 552 nerozběhne, signální žárovky svítí

Pravděpodobně vypnutý jistič 842 nebo nízké napětí baterií. Zkontrolovat zapnutí jističe 550! Doporučuje se prohlédnout i stav samotného kompresoru.

pom. kompresor

 

HV nelze spínačem řízení 370, 372 zapnout, svítí signalizace regulace v "0"

Tlak v jímce HV a sběračů je menší než 7,2 Bar - doplnit vzduch pomocným kompresorem, překontrolovat jističe 846, 441. Prohlédnout všechny dveře a ochranná síta. Pokud nespíná relé 404, zkontrolovat doteky G, H -015-11.

 

HV nelze zapnout nebo vypne. Svítí regulace v "0"

Zapůsobila nějaké z ochran ve skříni ochran, zprostředkovací relé 852 je sepnuto. Zjistit která a vybavit. Poté znovu zapnout HV.

 

HV nelze zapnout nebo vypíná v provozu Buchholzovo relé

Vypustit plyn z Buchholzova relé. Pokud znovu zasáhne, nezapínat HV !!! Pozor, důrazně se zakazuje plyn z relé zapalovat!

Buch. relé

 Buchh. relé

Po rozjezdu loko HV okamžitě vypne (po zařazení první odbočky)

Nízký tlak v potrubí. Zkontrolovat polohu tl. spínače 407, nebo nejsou sepnuty doteky r 32, 33-830 ve skříni ochran - napěťové relé 851 C. Zkontrolovat polohu relé 851 C.

 

Po rozjezdu asi po 5-ti vteřinách vypíná HV, svítí porucha ventilátorů

Časové relé 404 ztrácí napájení, díky nesprávné funkci některého ventilátoru, zkontrolovat obvod vzduch. klapek.

větr. relé

 

Čerpadla oleje trafa se po zdvižení sběrače nerozběhnou, resp. nerozběhne, svítí signalizace

Zkontrolovat jistič 441 a 442, stykač řízení pom. pohonů, doteky 31 ve skříni ochran + napěťové relé 851 C. Jistič 440 a 446 zapnout, případně i 217. Prověřit činnost průtokových hlídačů oleje čerpadel. Výkon. pojistky 203 a 204 případně vyměnit. Kontrolovat také zapnutí jističů 231 a 232 v mezistěně, za skříní ochran (AGL).

zadní strana AGL

čerpadlo

 mikro olej

Sběrač se po zapnutí spínače 431,432 nezdvihne k troleji

Prověřit kohoutky vzduch přívodu, zapnout jistič 430, ověřit dotyky žebříku 435, dotyky HV 006 - 23,3 a 25,5. pomocné doteky odpojovačů a případně ještě ověřit ventily 433 a 434, jestli dostávají napětí od baterií.

sběrače

 odpojovače

Kompresory se ani po zapnutí spinačů 449, 450, 451 a 452 nerozběhnou. Napětí v troleji signalizováno.

Zkontrolovat jistič 445, prohlédnout tavné pojistky 205, 206 (400A), 211 a 214(100A), případně vyměnit. Pokud kompresory pracují jen na polohu ručně, je třeba prohlédnout tl. spinač 453, nebo vyčistit jeho doteky.

kompresor

tl. spínač 

Za provozu lokomotivy se rozsvítí porucha usměrňovače 020, nebo 022

Na skříni usměrňovače se rozsvítila žárovka H5, tím pádem zapůsobilo některé z relé B1-B4. Regulaci odboček nastavíme do nulové polohy, sepnuté relé vybavíme tlačítkem, a pokračujeme v jízdě, pokud se závada opakuje, ohlásit ve které větvi došlo k zaúčinkování a lokomotivu odstavit.

Usměrňovač

usměrňovač

 

Regulace odboček nefunguje, nelze zadat +1 nebo -1. Páka válce je v poloze JP

Zkontrolujeme vzduch. přívod k pneumotoru regulace, měniče směru 031 a 071 musí být v polze JP. Zkontrolovat nahozený jistič ovládání 301. Před zapnutím 301 dát páku do polohy X. Pomocné blokovací dotyky měničů A, B a C, D jsou rozepnuté, nedotažené měniče do krajních poloh, zkusit tedy několikrát přepnout směr z polohy JZ do polohy JP. Případně dotyky vyčistit. Prohlédnout ovládací relé 380, zda je v činnosti a spíná, ověřit relé 353 a zároveň relé 351.

071

Regulace

 

Obrazové přílohy komponentů ve strojovně lokomotivy řady 240


 

Tlakový spínač pro ovládání hlavního vypínače:

tlakový spínač Hv

 Soustava ručního odpojovače sběračů:

Ruční odpojovač

 

Skříň ochran (AGL):

240 AGL

 Přehled jističů na II. stanovišti:

jističe 

 

 Regulace výkonu:

odpory 

výkonové stykače 

® zpracoval Josef Kulaviak

 

 


Tento článek byl zobrazen: 26001×.

Tento článek byl naposledy upraven: 19. 10. 2015


Komentáře

david 08. 12. 2018 22:50 | X

ahoj, je to zajímavé, ale mohli by jste natočit práci mechanických částí?

[email protected]

Celkem 2 komentáře


Přidat komentář: