Ukázka řešení vybraných poruch lokomotivy řady 230

Ukázka řešení vybraných poruch lokomotivy řady 230

Pomocný kompresor se po zapnutí spínače 551, 552 nerozběhne. Signální žárovky svítí

Pravděpodobně vypnutý jistič 842, nebo nízké napětí baterií. Zkontrolovat zapnutí jističe 550.

 

HV nelze spínačem řízení 370, 372 zapnout, svítí signalizace regulace v "0"

Tlak v jímce HV a sběračů je menší než 7.2b - doplnit vzduch pom. kompresorem, zkontrolovat jsitič 846, 441, prohlédnout všechny dveře a ochranná síta. Pokud nespíná relé 404, zkontrolovat doteky G, H -015-11.

 

HV nelze zapnout nebo vypne, svítí regulace v "0"

Zapůsobila nějaká z ochran ve skříni ochran, zprostředkovací relé 852 je sepnuto. Zjistit která a vybavit. Pokusit se znovu zapnout HV.

 

HV nelze zapnout nebo vypíná v provozu Bucholzovo relé

Vypustit plyn z Bucholzova relé. Pokud znovu zasáhne, NEZAPÍNAT HV!!!

 

Po rozjezdu loko HV okamžitě vypne, (po zařazení první odbočky)

Nízký tlak v potrubí, zkontrolovat polohu tl. spínače 407, nebo nejsou sepnuty dotyky r32, 33-830 v skříni ochran - napěťové relé 851 C. Zkontrolovat polohu relé 851 C.

 

Po rozjezdu asi po 5-ti vteřinách vypíná HV. Svítí porucha ventilátorů

Časové relé 404 ztrácí napájení, díky nesprávné funkci některého ventilátoru, zkontrolovat obvod vzduch. klapek.

 

Čerpadla traf. oleje se po zdvižení sběrače nerozběhnou, resp. nerozběhne, svítí signalizace

Zkontrolovat jistič 441 a 442, stykač řízení pom. pohonů, doteky 31 ve skříni ochran + napěťové relé 851 C. Jistič 440 a 446 zapnout, případně i 217. Prověřit činnost průtokových hlídačů oleje čerpadel. Tepelné pojistky 207 a 208 případně vyměnit.

 

Sběrač se po zapnutí spínače 431,432 nezdvihne k troleji

Prověřit kohoutky vzduch přívodu, zapnout jistič 430, ověřit dotyky žebříku 435, dotyky HV 006 - 23,3 a 25,5. pomocné doteky odpojovačů a případně ještě ověřit ventily 433 a 434, jestli dostávají napětí od baterií.

 

Kompresory se ani po zapnutí spinačů 449, 450, 451 a 452 nerozběhnou. Napětí v troleji signalizováno

Zkontrolovat jistič 445, prohlédnout tavné pojistky 204, 206, 215 a 216, případně vyměnit. Pokud kompresory pracují jen na polohu ručně, je třeba prohlédnout tl. spinač 453, nebo vyčistit jeho doteky.

 

Za provozu lokomotivy se rozsvítí porucha usměrňovače 020, nebo 022

Na skříni usměrňovače se rozsvítila žárovka H5, tím pádem zapůsobilo některé z relé B1-B4. Regulaci odboček nastavíme do nulové polohy, sepnuté relé vybavíme tlačítkem, a pokračujeme v jízdě, pokud se závada opakuje, ohlásit ve které větvi došlo k zaúčinkování a lokomotivu odstavit.

 

Regulace odboček nefunguje, nelze zadat +1 nebo -1. Páka válce je v poloze JP

Zkontrolujeme vzduch. přívod k pneumotoru regulace, měniče směru 031 a 071 musí být v polze JP. Zkontrolovat nahozený jistič ovládání 301. Před zapnutím 301 dát páku do polohy X. Pomocné blokovací dotyky měničů A, B a C, D jsou rozepnuté, nedotažené měniče do krajních poloh, zkusit tedy několikrát přepnout směr z polohy JZ do polohy JP. Případně dotyky vyčistit. Prohlédnout ovládací relé 380, zda je v činnosti a spíná, ověřit relé 353 a zároveň relé 351.

 

® zpracoval Michal Pelíšek


Tento článek byl zobrazen: 8920×.

Tento článek byl naposledy upraven: 22. 07. 2015