Lokomotiva ř. 210 s bateriovým vozem

Lokomotiva ř. 210 s bateriovým vozem

Úvod

Několik běžných elektrických posunovacích lokomotiv řady 210 bylo v depu České Budějovice přestavěno pro možnost posunu mimo trolejové vedení. Lokomotivy tak mohou posunovat i na kolejích, které nejsou vybaveny trakčním vedením nebo mohou zajíždět na různé vlečky. Jako náhrada za motorové lokomotivy se tento projet osvědčil a na jeho principu vzniká nová řada 218, která je místo bateriového vozu vybavena spalovacím motorem Caterpillar.

 

Spojení lokomotivy s vozem

Před připojením vozu k lokomotivě musí být vypnut HV a dále je nutné zkontrolovat odpojení odpojovače akumulátorové baterie v rozvaděči ve voze. Lokomotiva se s vozem spojí kabelovými spojkami pro napájení.

Z vozu do modré zásuvky na lokomotivě a z lokomotivy do červené zásuvky na voze. Dále se lokomotiva s vozem propojí jedním silovým propojovacím kabelem a jedním ovládacím kabelem, které jsou uloženy na lokomotivě. Příslušné zásuvky jsou na boku kapoty lokomotivy. Volné zásuvky musí být zakryty krycími víčky.

 

Postup při oživení lokomotivy a vozu

V první řadě zapneme odpojovač baterie ve voze. Vůz poté uzavřeme bočními dveřmi a uzamkneme. Po připojení lokomotivy na trolejové napětí zkontrolujeme chod ventilátorů na boku bateriového vozu. Pokud zjistíme, že ventilátory neběží, nelze baterie zatěžovat, ani dobíjet. Správnost chodu ventilace poznáme podle otevřených ventilačních klapek na boku vozu.

Na stanovišti strojvedoucího zapneme spínač kompresoru do polohy N a zkontrolujeme zda je nabíjení v pořádku pohledem na měřící přístroje umístěné na stanovišti. Nabíjecí napětí nesmí být vyšší než 280 V. Je-li spínač kompresoru v poloze A (automatika), je v činnosti pouze kompresor I. a nabíječ v činnosti není. Pokud je spínač v poloze A-N (automatika-nabíjení) je v činnosti nabíječ i kompresor II.

Režimy jízdy

Lokomotiva má celkem tři režimy jízdy:

» režim NORMÁLNÍ JÍZDA "N"

» režim CIZÍ ZDROJ "C"

» režim CIZÍ ZDROJ POMALU "CP"

Obsluha vozidla je ve všech režimech stejná. Volba režimu jízdy se provádí tlačítky N, C nebo CP na stanovišti strojvedoucího.

Při volbě režimu C nebo CP je nutné mít stažený sběrač, jinak dojde k vypnutí HV. V trakčním obvodu je při režimu C v činnosti pouze I. podvozek. Při režimu CP jsou v činnosti všechny čtyři trakční motory, které jsou zapojeny do série. V obou těchto režimech nejsou v činnosti pomocné pohony (ventilátory a kompresory). Strojvedoucí proto musí přizpůsobit technologii obsluhy ještě před navolením režimu C nebo CP (doplnit vzduch do jímek na maximální tlak, při vyšších teplotách použít trvalé chlazení).

 

Volba směru

Volba směru jízdy je ve všech režimech stejná a provádí se jako dosud tlačítky volby směru. Volbu směru je možné provést pouze za stání vozidla. tento stav hlídá relé 334. Kontrolér musí být v poloze "0"

 

Řízení vozidla z cizího zdroje

Řízení vozidla v režimu C a CP se provádí ve třech stupních. Ovládání se děje kontrolérem z libovolného stanoviště. Přestavěním do polohy "start" sepne nově dosazený výkonový stykač napájení z cizího zdroje 063 (představek I) a připne trakční obvod k bateriovému vozu přes rozjezdový odporník. Podmínkou je ovšem sepnutý tlakový spínač 304, který hlídá minimální tlak 6 Bar v hlavním vzduchojemu.

Odporník je umístěn v I. představku lokomotivy. Přestavěním kontroléru do polohy 1? Shunt, sepne stykač 064 a vykrátí rozjezdový odporník. Tento stav zůstává až do doby než je kontrolér vrácen opět do polohy "0". V poloze 2? Shunt dojde k přepnutí bateriového zdroje z paralelu do série. Tento stav opět zůstává až do doby, než vrátíme kontrolér do polohy "0".

 

Odstavení lokomotivy a vozu

Při odstavení lokomotivy je nutné vždy odpojit ruční odpojovač akumulátorové baterie ve voze. Tato manipulace se provádí vždy při vypnutém HV lokomotivy. Odstavení lokomotivy se provádí dle příslušných předpisů a návodu výrobce. Je-li nutné odpojit lokomotivu od vozu, provede se po vypnutí odpojovače baterií v rozvaděči ve voze rozpojení jednotlivých kabelů a ty se uloží a zajistí v příslušných držácích. Kabelové propojení pro napájení ventilace a řízení se sundají a uloží na stanoviště lokomotivy.

!!! Veškeré tyto práce se provádějí ZÁSADNĚ při vypnutém HV lokomotivy !!!

  

® zpracoval Ing. Smejkal L.

® upravil Michal Pelíšek

® foto Petr Kraft


Tento článek byl zobrazen: 20086×.

Tento článek byl naposledy upraven: 26. 04. 2016


Komentáře

Celkem 0 komentáře


Přidat komentář: