Některé poruchy a jejich řešení

 

Jízda


 

Nejede - ukazuje 10% PT

Pravděpodobně neseply klidové doteky, několikrát zkusit jízdní pákou zadat do jízdy, do EDB a do jízdy, opakovat, pak zkusit zadat do jízdy. Možno vypnout EDB z činnosti, pokud nepomůže, jsou pravděpodobně "slepené" stykače KM 121, 221, KM 120 a 220, případně i KM 123 a 223.

 

GM 15 843

 

I.trakční skupina nejede, otáčky se nezvyšují, nejsou ampéry

Zkontrolujeme, zda sepnuly všechny potřebné stykače i relé, okamžité řešení je možné přepnout SV8 z polohy R do polohy P. Pokud jede, pravděpodobně se jedná o vadnou kartu YKS 12 v regulátoru GM15. (karta slouží k zadání budícího do GA 101 přes stykač buzení KM160). Přepínač SV 8 v poloze "P" právě přemosťuje kartu YKS 12.

Pokud se tato závada projevuje, ikdyž seply všechny stykače a relé, přesto nejede a nehlásí poruchu, může být závada na čidlu skluzu US 1 (GA 33). Při odpojených vstupech byl na výstupu signál, tedy skluz (Iso = 180mV), regulátor GM 15 to bere jako normální funkci a stahuje výkon třeba až do nuly, aniž by hlásil na displeji informace. Proto kontrolujeme v obrazovce "POHON" signál "ISO".

 

 

  

směry 843

Nejde přestavit směr

Závada nejspíš v relé KA 22, které je umístěno ve skříni vedle hasicího zařízení Deugra v malém nástupním prostoru. Lze ho vytáhnout, tím odpadne blokování relé směru KR 15 a povolí se přestavení směru jízdy. Signál pro sepnutí relé je z rychloměru, tím pádem po vyndání KA 22 nejdou rychloměry - MV jede.

 

Porucha rychloměru

Na rychloměru svítí červená ledka v pravém horním rohu, stiskneme písmenu "H", ukáže se druh poruchy, tento druh nahlásím. Nejméně na 10 vteřin vypnu jistič tachografu, možno udělat i za jízdy, nemá to vliv na provoz vozidla. Pak by měla porucha pominout. Pokud s etak nestane, odstavit.


 

 

 

 

 

Vodní hospodářství


 

843 voda

Nízká hladina vody

Hladina vody ve vyrovnávací nádrži nejspíš klesla pod snímač plováku a neseplo tak relé KR 96. Tím pádem nelze spustit webasto, ale MV jede a signalizuje nízkou hladinu vody. Topení lze zapnout jen na nouzi, zjistit únik a doplnit fridex do vyrovnávací nádrže. Pokud hladina klesne až pod úroveň spodní nádrže, dochází ke stopu dieselů. 

POZOR - je zakázáno podkládat relé KR 96 v RTO!!

 

Nízké otáčky vodního čerpadla (signál IPC)

Otáčky motorů snímají čidla BR 102,202 a informace se přenáší do regulátoru trakce, kde se vyhodnocují v jednotce měření otáček YIMO1. Pokud diesel stopl po zásahu ochrany signálu IPC je nutné kontrolovat řemen na vodním čerpadlu, funkčnost čidla BR 102(202) a svícení ledky "NV" na jednotce YMO1 - ta se musí rozsvítit po nastartování motoru. Pokud je toto v pořádku, může být problém v čidlu, v nouzi lze dojet bez relé KR177 (277) (relé otáček čerpadla) Nutné však hlídat řemeny + teplotu kapaliny a otáčky motorů. Tento postup použít jen v nouzi!!!

  

ventily 843 voda

Nouzové rozdělení vodních okruhů

Přepnu přepínač SA 50 z polohy "I" do polohy "0" v horní polovině hlavního rozvaděče.

Tím se přeruší napájení k ventilu YV 2, který je pod vyrovnávací nádrží. Uzavře vzduchový přívod k dvěma uzavíracím vzduchovým ventilům a ty rozdělí vodní okruhy od sebe. Motorový vůz pak jede na jednu motorovou skupinu s funkčním vodním okruhem.

 

Nezapomínáme na to, že vodní okruh je plněn nemrznoucí směsí. Pokud doplníme okruh obyčejnou vodou, je třeba do knihy oprav psát, aby byla přezkoušena hustota směsi, případně doplněna do vodního okruhu. 

 

 

 

 

Chlazení


 

PVT 843

Porucha PVT 1 nebo PVT 2 - porucha ventilace TM

Může být problém v klid. dotecích KM71, KM 75, nebo KM 70 a 74. Spínání chlazení při provozu EDB, pokud jsou v pořádku, je závada na čidlech ventilátorů TM, špinavé, ohnuté plíšky, možno prohlédnout přímo z venku pod mot. vozem, pokud se netočí, možno očistit hadrem, závada pomine, pokud ne, může být problém v GM 15 - vadná karta. Spodní vana karta 1YOUT21 a 1YIN11 - šestá a druhá zleva pro 1. diesel a desátá a sedmá pro 2. diesel.

Možno vyzkoušet tak, že přepínač SV 8 z polohy R do polohy P -porucha. Tím se karty vykrátí, zavede se paralelní chlazení motorů - sepnou stykače KM 171, 172 a 271 + 272 - tím pádem jsou karty vadné. Pokud by se závada projevovala tak, že by vše spínalo, může být závada na kartách YRP 1 pátá zleva - 1. diesel, nebo YRP 1 devátá zleva pro 2. diesel, možno karty prohodit a vyloučit vadnou.

 

 

  

sondy olej 843

Překročení maximální teploty oleje, vody a pokles tlaku oleje

Spolupráce vysílačů tlaku oleje VS 3 s regulátorem trakce GM15 je nutná pro správnou funkci a indikaci teploty, tlaku oleje a teplot vody dieslů. Překročení maximální teploty oleje, vody a pokles tlaku oleje se projevuje prosvětlením kvitovacího tlačítka na pultu strojvedoucího, motor/y padají do volnoběžných otáček a zavede se neutrál trakčních skupin.

Při přehřátí (překročená teplota vody a oleje) je zakázáno vytahovat relé přehřátí KR 176 (276) z hlavního rozvaděče!!

V případě indikace tlaku oleje menšího než 1,0 bar ikdyž na monitoru je hodnota zobrazeného tlaku vyšší - může se jednat o mylnou indikaci. Motor je chráněn i vysílačem, který snímá tlak 0,6 bar pro procesorovou část rehgulátoru GM15. Pak v regulátoru vzniká signál "IPO" a motor stopuje. Vysílač tlaku pro analogovou část regulátoru nám dává informace pro korekci výkonu. Při poklesu tlaku pod 1,5 bar je regulátorem výkon snížen na 60%. Pokud dojde k poklesu pod 1 bar, zavede se neutrál u obou tr. skupin. Pokud je závada na jednom z dieslů, musíme ho stopnout a udělíme utrál druhé trakční skupině.

 

čidlo vzduch chlazení

Porucha KVZ 1 (KVZ 2) - teplota nasávaného vzduchu

Když signalizuje poruchu KVZ 1 nebo KVZ 2 - teplota nasávaného vzduchu, dochází k omezení výkonu, resp. k úplnému výpadku výkonu u té trakční skupiny. Ampérmetr může ukazovat rozmezí 0 - 50 A a kolísá, nebo neukazuje nic. Toto se může stát během jízdy výkonem, dochází k tomu při uvolnění čidla pro sání vzduchu pod motorem. Z venčí dotáhneme koncovku čidla, nebo vyšroubujeme a znova dotáhneme, případně s ním zatřeseme.

Tato závada se může projevit při otřesích, motor pak padá do volnoběhu a nedovolí nám přiutrálovat výkon. Pokud nelze toto čidlo dotáhnout, nebo není možné ho našroubovat, dojedeme na druhou provozní tr. skupinu. 

 

 

 

 

 

BH1, BH2 - blok ovládání chlazení motorů

Chlazení je povoleno přes klid. dotyk relé K69. BH bloky jsou v TR. rozvaděči na pravé straně úplně nahoře - svítí na nich dvě ledky, zelená a žlutá (napájení) a (povel k chlazení). Pokud nesvítí zelená, je prasklá - pojistka 0.5A, s prasklou pojistkou jsou otáčky ventilátoru nastaveny jen na střední hodnotě, v teplém počasí se doporučuje přepnutí SA 51 (ruční chlazení).

Topení


Naftové topení WEBASSTO netopí

Nesvítí kontrolka plamene naftového hořáku, zhasíná, nesvítí kontrolka naftového hořáku. Topení zhasíná, kouří. Zkontrolujeme dostatek vody ve vyrovnávací nádrži. Pokud nepomáhá shození jističů ovládání topení, můžu se jít podívat do skříně topného agregátu. Kontroluji úplnost systému, filtr nafty (je vlevo od webassta a si metr v plechové krabici). Pokud je přívod nafty v pořádku, dále je možno po demontáži krytu webassta prohlédnout spalovací hlavu, sejmout elektrody. Mohu vyčistit sklíčko s fotobuňkou (lze až po sejmutí elektrod). Na pravé části spalovací hlavy lze seřizovat množství spal. vzduchu (z výroby bývá ve střední poloze).

POZOR! - nikdy nerozebírám agregát při spuštěném stavu! Pokud topení nefunguje, přepínám do nouzové regulace.

 

Regulátor, CRV, DPV


 

CRV 843

Porucha CRV

Po zaúčinkování poruchy dojde k neutrálu trakce a volnoběhu motorů. Na bedně CRV signalizovaná porucha červenou ledkou ERR. Možno zkusit "reset" na CRV nebo DPV tlačítkem, pokud nepomůže, je možno vypnout z činnosti úplně, pak zapnout. Poslední možnost je přepnout přepínač SV8 do polohy "P" a udělat utrály skupin.

 

POZOR!! Při jízdě není v činnosti parkovací brzda, EDB, ARR, ukazatel PT, a je nutno počítat s prodlevou než po zadání vozidlo zareaguje. Nutno používat k zajištění ve stanicích přídavnou brzdu v poloze B2!!!

 

 

 

Olejové hospodářství


 

843 olej

Pokles tlaku oleje pod 0.6bar (signál IPO)

Tlak snímají vysílače tlaku VS 3 (pozor 843.012-6! má tlak. spínače a jsou zapojeny do regulátoru trakce GM 15). Při poklesu pod hodnotu 0.6b zaúčinkuje relé tlaku KR173 nebo 273, poté dojde k účinku relé 132 (232) a relé sdruž. poruchy 171 (271) následkem zásahu těchto relé je stop dieselu.

POZOR!! je zakázáno obcházet provoz dieselů přes relé 173(273), diesel který vykazuje tlak -0.6b nechat stopnutý a dojet na jednu tr. skupinu!!

 

 

 

 

 

Brzdy


 

EDB 843

Přetížení EDB (signál IPE)

Po zasažení dochází k neutrálu obou tr. skupin. Dojde k zásahu relé izolace KU 1 a prosvětlení kvitovacího tlačítka sdruž. poruchy. Je nutné vybavit v levém horním rohu tr. rozvaděče i relé KU 21. Pokud se závada EDB opakuje, vypneme jej z činnosti a dále provozujeme vůz bez EDB.

 

 

Porucha izolace (signál IPI)

Relé KU 1 (izolace) sepne obvod signalizace sdružené poruchy a relé sdruž. poruchy zavede neutrál a volnoběh. Stopnout oba motory, v trakčním rozvaděči nadzvedneme západku KU1, vypneme EDB z činnosti, pomocí neutrálu vyzkoušíme trakční skupiny poškozenou skupinu možno stopnout, nebo nechat v neutrálu a dojet na jeden diesel.

 

  

brzdová deska 843

Do brzdových válců nabíhá plný tlak

Pokud se při jízdě na ARR i na ruční řízení stane, že při manipulaci s jízdní pákou do polohy brždění nabíhá do válců plný tlak okamžitě, jedná se nejspíš o poruchu doplňkové brzdy, resp. kontaktů EPV. Je možno v rozvaděči vypnout z činnosti otočením ventilu a pokračovat bez doplňkové brzdy, nebo jí vypnout, znovu zapnout, naplnit potrubí a znova zkusit zabrzdit. Pokud se opakuje závada, odstavit do dílny.

 

 

Tlak za rozvaděčem (signál "tBS", "tCS")

Na displeji v CRV vyhledám kolonku "tBS" a kolonku "tCS". U nich nesmí být hvězdička v "SOUHLASE". Svítí-li i jedna z nich, nedojde k dovolení rozjezdu - blokování SP 9 (2,5 bar) resp. SP 10 (0,3 bar). Je nutno otočit na čelech tlak. spínačů (umístěny vlevo od ventilu doplňkové brzdy) šroubem doprava asi o jednu otáčku. Zvedne se tlak a spínač rozepne. Na displeji CRV provedu kontrolu zmizení hvězdiček u "tBS" a "tCS".

 

 

Další poruchy a chybné hlášení


Chybná manipulace (signál ICO)

Porucha se projeví v případě chybné polohy přepínače Sv 7 v poloze B0 - B0+B0. Nelze přiutrálovat. Tato porucha se občas objeví i v provozu při spínání relé KR 23 (relé brzdy).

 

Vysunutá plošina (signál IVP)

Jízda je blokovaná koncovými spínači plošiny SQ1A83-4. Svítí sdružená porucha a nesepne relé jízdy KR 10. Nutno kontrolovat konc. spínače a správně usadit plošinu po manipulaci.

 

Motor nejde stopnout, upadlé táhlo od stopmagnetu

Pokud nelze stopnout motor tlačítkem ze stanoviště, nejspíš nefunguje táhlo stopmagnetu, resp. je vypadlé na straně pod čerpadlem. V tomto případě musíme vzít kombinačky a stočit jimi ručně šroub se závlačkou na bloku čerpadla do koncové polohy.

 

® zpracoval Josef Kulaviak


Tento článek byl zobrazen: 13387×.

Tento článek byl naposledy upraven: 21. 11. 2023