Ukázka řešení vybraných poruch vozidla řady 814/914

Ukázka řešení vybraných poruch vozidla řady 814/914

Motor se hřeje na vysoké teploty až nad 94 stupňů

1. Pokud máme čisté síto přívodu vzduchu k sání k chladičům, dostatek fridexu v okruhu, došlo pravděpodobně k vytvoření vzduchové "bubliny" v okruhu

2. Na vyrovnávací nádrži proto povolíme expanzní víčko a necháme vyfouknout vzduch s fridexem do kanystru, pokud klesne hladina, dolijeme do plného stavu

V letních měsících pravidelně bereme do ruky košťátko nebo rukavici a čistíme síto sání k chladičům!!!

 

Po nastartování kompresor nepumpuje vzduch do jímek

Po startu dieselu se kompresor spustí, (na displeji signalizován chod) ale podle manometrů nenabíhá žádný tlak. Ve většině případů si správně "nedosedl odlehčovací ventil kompresoru". Proto stačí jít pod vůz a pod kompresorem rukou "přelomit" nebo ucpat hadici odlehčení, tím si ventil sedne a kompresor nefouká ven, ale do jímek.

 

Krátce ke kompresorům na 814

"Po číslo" 814.099 je regulace tlaku v hlavní jímce stejná jako u 810. Tedy pomocí vypínače kompresoru a spouštěče vypínače. Zde se moc dělat nedá. Systém jednoduchý, ovšem v 814 v zimním období dochází k přimrzání spouštěče, pak přestane kompresor plnit hlavní vzduchojem. Pomohlo ve většině případů po zastavení vlaku, stopnout spalovací motor, vypustit hlavní jímku a pak znovu nastartovat. Většinou se činnost spouštěče obnoví. Jindy pomůže až odtah do teplého stání.

"Od čísla" 814.100 a u Tria je spouštěč nahrazen tlakovým spínačem a "EP" ventilem. V případě selhání činnosti tlakového spínače BP 3, lze nouzově sepnout epventil YV 21 ( oba jsou v bočním rozvaděči pod řídící jednotkou Voith - viz obr 8 ) tak, že propojíme vodiče 202 a 548 v hlavním elektrickém rozvaděči. Potom kompresor plní stále hlavní vzduchojem, můžeme natrhnout žlutý kohout na čele. 

 

Pokud nespíná chlazení SM

Pokud dojde k poruše teplotního čidla BT 2, přestane spínat ventilátor chladícího okruhu spal. motoru. Závadu zjistíme na 2. pomocné obrazovce – znázornění dobíjení baterií. V pravé dolní části obrazovky je hodnota „ Tvch". Hodnota „75" °C chlazení spíná, hodnota 65°C vypíná. Rozdíl mezi teplotou za motorem ( v horní části obrazovky ) a Tvch by neměl být větší než 10 °C. Pokud je hodnota Tvch „0", nedojde k sepnutí chlazení. Můžeme si pomoci odpojením vodiče 593 ( nebo 594 ) na převodníku teploty UT 2, který se nachází v rozvaděči na pravé straně 814 ve „skříni" s dobíječem.

V tomto případě bude signalizována teplota Tvch 149 °C a chlazení bude trvalé. K podchlazení SM však nedojde, neboť tento má bypas. Vychladíme pouze obsah chladičů a topení vozu.

 

Topení

Někdy se stává ( bohužel dost často ), že po vypnutí topení z obrazovky, nebo v rozvaděči, topení v 814 topí stále ( od motoru ) – zůstal otevřený el. ventil za skříní Hydroniku. V tomto případě – pokud nechceme „upéct“ cestující - musíme uzavřít kulový kohout na vratné větvi na flexi nerezovém potrubí, který je umístěn vlevo dole u chladiče. Protože je dost nevhodně umístěn pro každodenní několikanásobnou manipulaci, podařilo se mi donutit výrobce Pars k přemístění kohoutu na výstupní větvi topení zpoza skříně Hydroniku (kde byl pro nás nepřístupný), za palivové filtry, mezi skříní Hydroniku a skříní chlazení. Tato úprava platí od výrobního čísla 814 074. Na nižších číslech je to na opravičích v depu. Vždy stačí samozřejmě uzavřít pouze jeden kohout!! Zpravte o tom Vás střídajícího kolegu ( o tom, že jste ho uzavřeli ).

 

Závady dveří

Při vzniku netěsnosti přívodu vzduchu k ovládání předních dveří 814, ještě před modrými uzavíracími kohoutky, lze použít přípravek z inventáře HV na zaslepení záchranné brzdy, kterým zaslepíme rychlospojku vycházející z „T" kusu směrem nahoru pod rámem vozu u přístrojového vzduchojemu (druhá výklopná klapka) na pravé straně 814. Potom nejdou oboje přední dveře 814.

Při závadách na dveřích můžeme tyto vyřadit z činnosti tím, že je uzavřeme a uzamkneme čtyřhranem – zářez bude potom vodorovně - v křídle dveří a polepíme žlutou nálepkou (v případě netěsnosti uzavřeme přívod vzduchu modrým kohoutem u "ep" ventilů).

Pokud vyřadíme dveře otočením čtyřhranu v páce nouzového otevření dveří – zářez bude "svisle", musíme vypnout v elektrickém rozvaděči spínač „Blokování dveří“

 

POZOR! - v tomto případě svítí trvale „Žlutá“ kontrolka otevření dveří. Zrušení blokování se vztahuje na všechny dveře. Pozor – možnost odjezdu s otevřenými dveřmi, chraňte sebe a cestující!!! Někdy je závada na optické závoře. Z dosud nezjištěných důvodů se přepne do „inverzního“ režimu a nejdou dveře uzavřít. Trvale svítí červená LED za ochranným plechem. Poznáme to tak,že svítí červená LED a po zakrytí čidla svítí obě LED – červená i zelená. Můžeme si pomoci tak, že pomalu zakrýváme odshora optickou závoru ( třeba kouskem papíru), až do doby, kdy bude svítit pouze zelená LED. Zakrytou část čidla potom přelepíme neprůhlednou izolepou, nebo kouskem papíru. Světelná závora zůstává i nadále v činnosti.

 

Start dieselu


814 dieselNelze provést start dieselu

Pokud dojde k poklesu napětí provozní baterie na hodnotu, kdy nesepne signál pro start SM, můžeme provézt nouzové nastartování SM a dobití provozní baterie takto:

» Nejdříve odpojíme stopovací pružinu v prostoru pod podlahou 814 a přesuneme stopmagnet do jeho pracovní polohy – proti tahu pružiny. Potom ve skříni na pravé straně 814, kde je umístěn dobíječ provozní baterie a jiné, stiskneme modrou „pacičku" na relé KR 3 ( je to to levé ) a tím nastartujeme SM.

» Po startu zkontrolujeme stav dobíjení provozní baterie v rozvaděči na ampérmetru, pokud nedošlo k nabuzení altíků, přidáme otáčky na regulátoru na vstřikovacím čerpadle. Obvykle postačí k dobití asi 10-15 minut. Potom SM stopneme zatažením za stopovací pružinu ( tuto znovu „zaháčkujeme" ). Poté provedeme normální start.
Pokud za provozu praskne stopovací pružina, nebo může být přidřený stopmagnet, takže po stisku tlačítka „Stop" SM nestopne (pouze klesnou ot. na asi 600ot/min), musíme SM stopnout mechanicky – ručně (nožně) na stopmagnetu a znovu nastartovat, bez této manipulace nám 814 nepojede - nesepne převodovku. Nestačí ani opakované stisknutí tlačítka „Start".

 

Brzdový systém


 

Brzdový systém nevykazuje mnoho závad, snad v zimním období někdy dochází k „přimrznutí“ tlakového relé na 914 a pak je problém naplnit průběžné potrubí. Je lepší při plnění průběžného potrubí nejdříve nechat naplnit hlavní vzduchojem a pak teprve HJP do polohy „J“ a zrušit „Závěr“. Při úniku vzduchu z hlavního potrubí zkusíme zjistit na kterém vozidle dochází k úniku ( po vyloučení zapnuté KBS-E na neobsazeném stanovišti, nebo HJP v poloze „Rychlobrzda“, nebo aktivovaná záchranná brzda)

– uzavíráním červených kohoutů odzadu.

 

POZOR! – kohouty se uzavírají směrem dolů – opačně než je obvyklé. U nižších čísel docházelo k prodření ovládacího vzduchového vedení (plastové hadičky) záchranné brzdy, které bylo volně vedené stropem vozidla. Závada se vyskytovala u 914 a 014. Potom se uzavře ventil záchranné brzdy PZ 4. Na 814 jsou umístěné ve vzduchovém rozvaděči na pravé straně, na 014 a 914 vpravo dole za přechodovým můstkem za plechovými dvířky. Netěsné vedení se dá zaslepit zalomením hadičky a jejím zajištění. Viz obr. 1. V tom případě pak není funkční záchranná brzda na tomto vozidle.

 

POZOR! - Regionova 814/914 má výhodu v tom, že přímočinná a parkovací brzda působí na obě vozidla, ale u Tria působí pouze na vozidlo 814 se spínačem řízení v poloze „1“ – Master!!!

 

Systém WC


914 WCPoruchy WC

Při chybovém hlášení čidel zaplnění odpadní nádrže WC ( někdy se po vyčerpání nádrže a po ujetí pár metrů zablokuje WC z důvodu zaplnění odpadní nádrže ) se osvědčila metoda jemného „násilí“ poklepem kličkou na čidlo ( horní ), které je umístěno za dvířky pod sedačkou v prostoru pro cestující za WC. Nutno dát pozor na vodiče vystupující z čidla. Opravdu postačí velmi jemný poklep. Závada je napsána na zobrazovači na stanovišti žlutým písmem – „Naplnění odpadní nádrže“. Je nutné ještě potom provést „Reset“ dolním modrým tlačítkem na WC za zrcadlem. Ještě k provozu WC, docela se osvědčilo při odstavení soupravy uzavřít přívod vzduchu – modrý kohoutek za zrcadlem. I při vypnutých bateriích dochází ke splachování (obranný reflex WC z důvodu nedostatku vody v nádrži a vzduchu) a tím ke spotřebě vzduchu a vody (navíc, je to velmi nepříjemné, do provozu a po naplnění hlavního vzduchojemu na min 6 barů otevřeme kohoutek a provedeme reset modrým tlačítkem – nemusí být nutnost, ale pro jistotu. Do 6 barů v hl. vzduchojemu si WC a jeho projevů nevšímám.

 

Občas se stane, že se neuzavře úplně dávkovací ventil pro umyvadlo a voda protéká do odpadu. Můžeme si pomoci tím, že uzavřeme regulační ventil průtoku vody do umyvadla. Tím si ušetříme vodu pro WC a to, že neteče voda v umyvadle cestující zjistí až po použití WC.
Na prvních číslech 814 regulační ventil vůbec nebyl instalován, viz horní foto, na dalších ( asi od 030 ) je třeba mít imbus č. 8, na vyšších ( 068 ho už má také ) je třeba Torx 40, nebo se to dá zvládnout vhodným šroubovákem. Ta inventární čísla berte s rezervou, nemám údaje od výrobce.

Další závadou bývá indikace „Přetlak místo vakua“. Většinou v zimě, když zamrzne odvětrávací hadička ústící pod podlahu vozu. Buď ji vtáhněte dovnitř, nebo ji uřízněte nad podlahou.

 

 

 

 

Směry


814 směryVyřazení směru nápravové převodovky NKR-16 při tažení vozidla

Vyřazení směru, resp. ruční řazení směru: pod sedadlem v oddílu ve skřínce "ep" ventilů uzavřít přívod vzduchu, otvorem v podlaze sejmout plochým klíčem krycí víčko. Oko se závitem (součást přípravku) natočit do zajišťovacího kolíku, oko zvednout a vypnout alespoň řízení, aby nebyl ve válci vzduch. Při krajních polohách ruční páky je zařazen jeden, resp. druhý směr, v prostřední poloze je směr vyřazen.

 

POZOR! 

Pokud je dostatek vzduchu v jímkách a opětovně se zapne řízení, přestaví se směr automaticky do původní polohy, i když je směrová páka v nule.

 

 

Vzhledem k tomu, že Voith DIWA má sekundární čerpadlo oleje funkční při levém i pravém smyslu otáčení kardanu, není nutné při vlečení vozu se stopnutým motorem do vzdálenosti max. 25 km vyřazovat směr.
EP ventily směrů (3 kusy – EPV směr vzad, EPV směr vpřed a EPV zajištění) se nacházejí v oddílu pro cestující mot. vozu ve skříni pod sedačkou č.2 vpravo. V téže skříni jsou taktéž 2 EP ventily pískování.

 

Vždy postupujeme dle platných předpisů ČD!!

» Vybrané okruhy poruchových stavů s použitím průvodní dokumentace PARS Šumperk a zkušeností strojvedoucích (PJ Pardubice ) ® zpracoval: Jiří Dubský

» Ostatní poruchy s použitím průvodní dokumentace PARS Šumperk a zkušeností strojvedoucích (DKV Plzeň) ® zpracoval: Josef Kulaviak

 


 

 

Několik slov o změnách od stroje čísla 814.080 ...

Stanoviště strojvedoucího je vybaveno, novou výkonnější klimatizací ECOKLIMA. Pod bočními okny jsou provedeny výdechy pro ofuk bočních oken. Na pravém okenním sloupku je umístěn otočný ovladač, kterým se dá regulovat množství vzduchu proudícího pod nohy. Po zapnutí spínačem je nutné vyčkat, až se nasvítí na zobrazovači teplota na stanovišti, pak můžeme šipkami navolit novou hodnotu.

Ventilátor je tišší a jeho chod lze regulovat v 6 stupních. Spínání kompresoru je provedeno jako na Triu a to pomocí tlakového spínače BP 3 a "ep"ventilu YV 21. Oba jsou umístěny v bočním rozvaděči na pravé straně 814. V tomto bočním rozvaděči je také umístěn spínač nouzového sepnutí chlazení, v poloze „I“ tohoto spínače je trvale přivedené „mínus“ pod "ep" ventil YV 20, který ovládá hydrostatický pohon chlazení.

Dále je použito nové provedení šroubovky mezi 814 a 914. Je provedena tak, aby nedocházelo k jejímu povolování. Nové jsou také topnice v oddílech pro cestující, mají svoji vlastní ventilaci. Ve střední části 914 proto zmizely kalorifery. Další změna je mazání nákolků od firmy Tribotec. Neotravuje svými „vzdechy“ na stanovišti. Na 814 je umístěno vpravo pod stanovištěm v plechové skříni. Víko je zajištěné dvěma zámky na 4hran. Pozor při otevírání víka na spojovací zemnící zelený vodič připojený na plochý konektor.

Mazání na 914 je umístěné za dvířky v boční stěně WC pod mikrofonem ISC. Každá souprava mazání je vybavena uzavíracím kohoutem vzduchu pro případ netěsnosti, nebo prázdného zásobníku maziva.

Nové je i pískování, též od firmy Tribotec. Je vylepšené profukováním písku v zásobnících ohřátým vzduchem přes zabudované topnice. Vytápěny jsou též pískovací hubice. Činnost tohoto zařízení by měla být bezproblémová. Stykač a jistič topnic jsou umístěny vpravo dole v bočním rozvaděči. Stykač ohřevu je spínán společně se stopmagnetem SM.

Pokud by došlo k poruše profuku písečníků – trvalému úniku vzduchu, lze toto uzavřít kohoutem ve skříni "ep"ventilů ovládání směrů a pískování pod druhou sedačkou vpravo v oddíle pro cestující 814. Na zobrazovači Intela jsou již „vysvětlivky“ jednotlivých částí obrazovky - jejich symbolů. Objeví se po stisku zelených trojúhelníčků v při pravém okraji obrazovky.

 

Další změny od stroje 814.138 ...

 

Dveře

Jsou opatřeny jinými, profilovanými tlačítky ovládání. Na 914 se jedním tlačítkem vždy otevřou obě křídla – v zimě se aspoň vyvětrá…. dále na 914 jsou nově dosazena tlačítka pro žádost o instalaci nájezdových ramp. Jsou zezadu na plechových krytech pohonu dveří od sklopných sedaček. Tlačítko má zvukovou a vizuální signalizaci na stanoviště – je to podobné jako „SOS“ od WC. Nová

Regína je vůbec plná nových zvuků, stačí na stanovišti odblokovat dveře…..a už to „hraje“. Také nástupní prostor dveří je nově osvětlen vysoce svítivou diodou. No, v noci v 914 to je docela nepříjemné pro cestující. Centrální počítač dveří je umístěn za odklápěcím krytem pravých dveří u hlavního rozvaděče. Ještě jedna změna u dveří: PO VYPNUTÍ BATERIÍ se otevřené dveře samočinně NEZAVŘOU. Pozor při odstavování jednotky, aby Vám nezůstaly některé otevřené. Lze je potom rukou zavřít a ony se zajistí západkou.

 

Stanoviště

Polohovací boční okna v rámu lze zajistit západkou v různých polohách. Trochu to kazí masivní rám okna, který v určité poloze „stíní“ výhled do zrcátka. Na podlaze vlevo přibylo nožní tlačítko pískování – také dobře!!! Loketní opěrky na sedačce, pokud se nebudou uvolňovat matičky na šroubech, drží i ve zvednuté poloze – ó, jak jednoduché řešení na sebe nechalo tak dlouho čekat. Navíc, když Vás bude bolet hlava, můžete si ji opřít o opěrku, kterou je sedačka vybavena. Na pultě vpravo přibyl kroutík se symbolem mikrofonu a MP3. Nad ním „jack“ pro připojení nosiče MP3, když máte jack, můžete si pouštět třeba hudbu, dle polohy spínače „stanoviště/celý vůz“ i cestujícím. Vlevo od spínačů ovládání mikrofonu je otočná regulace hlasitosti reproduktorů na stanovišti. Možnost snížení hlasitosti hlášení ISC. Na boku pultu pod tlačítkem MP (manipulační pojezd).

Ovšem spínač stropního ventilátorku na stanovišti je stále smutný, neboť nemá co spínat – větrníček i na III. sérii chybí L. Registrační rychloměr má navíc záznam stisku tlačítka ZNZ ( druhá pozice zprava v Bin D ), a použití tlačítka „Přemostění záchranné brzdy“ ( první pozice zprava v Bin D ).

S tím si nemusíte zatím lámat hlavu. Dosud nevyšly legislativní podmínky pro použití PZB pro jiná vozidla než 814/914 136 a 814/914 137. Interiér vozů: má něco nových polepů, trochu jiné nápisy, více reproduktorů ISC, více zářivek v 914. Nové je prosvětlení tlačítek ZNZ. Takže, pokud někdo stiskne tlačítko ZNZ, všechna v celé soupravě (soupravách) se prosvítí. Kontrola funkčnosti a pro jiné, že už nemusí mačkat - pokud to pochopí…..

 

Zobrazovač Intelo

Má malé grafické změny, ale nic zásadního. Je zde navíc zobrazena žádost o již výše zmíněné nájezdové rampy. V Can NODE jsou trochu jinde některé signály – třeba od nápravové převodovky ve 3 sloupci nahoře.

Při teplotě sm nad 96°C se začne omezovat poměrný tah s vypsáním hlášky na obrazovku na kolik je pt omezen. Při 106°C je omezení na 50% pt. Pokud dojde k poruše čidla teploty vzduchu za mezichladičem, řídící systém to neřeší, jede dál bez omezení. Taktéž při poruše čidla od retardéru. Chlazení je pak spínáno od výstupu chladící kapaliny za motorem.

 

Vzduchový rozvaděč

Ten je snad beze změn úplně. Samozřejmě je tam již elektricky zapojen "ep"ventil na DAKO PZ 4 – ventil záchranné brzdy a tudíž funkční přemostění záchranné brzdy.

 

Elektrický hlavní rozvaděč

Trochu jinak uspořádané jističe. Na ovládacím panelu zmizely kontrolky chodu oběhových čerpadel topení. Naopak přibylo „kroutítko“ testu mazání nákolků a tlačítko ručního odvodnění – odfuku – filtrů vzduchu. Je v činnosti společně s odkalením hlavní jímky. Třeba už
to nebude zamrzat. Strojvedoucí toto tlačítko opakovaně použije při odstavování soupravy před vypnutím baterií v zimním období, aby nedošlo k zamrznutí případného vodního kondenzátu ve filtrech. Spínač v rozvaděči - Blokování dveří – má opačnou logiku!!!!! V pozici „0“ je blokování zapnuto, v pozici „1“ je vypnuto. Asi mají v Ostravě nového konstruktéra s opačným myšlením.

 

Jednotka pohonu

Upravený spalovací motor s řízením po CAN lince. Bohužel, už není možnost nouzového startu pomocí relé KR 3. Elektronická řídící jednotka spalovacího motoru je umístěna v bočním rozvaděči pod “stropem“ nad pojistkami dobíjení. Výkon motoru je nastavován přímo ovládáním hřebenové tyče ve vstřikovacím čerpadle. Jiné konstrukce je též stopmagnet a jeho táhlo. Spalovací motor je osazen jinými čidly a tlak spínači. Je jich tam o něco víc. Doufejme, že budou spolehlivější. Na startéru je v červeném plastovém pouzdře umístěna pojistka. Tlumič výfuku je upravený.

Jiná řada trakční převodovky Voith DIWA D 884.5, i tato je řízena po CAN lince. Jsou si hodně podobné s původní do čísla 814 137, ale měla by mít delší životnost. Pozor, aktuální zařazený převodový stupeň je vypsán na obrazovce se schématem dobíjení baterii. Pro nás úplně zbytečný údaj, když jej nemůžeme ovlivnit (kromě vhodného přepnutí přepínače ROVINA/HORY). Naopak zmizel údaj o teplotě chladící kapaliny za chladičem. Ten byl velice vhodný při lokalizaci závady na vodním čerpadle sm (třeba absence klínového řemenu). Řídící jednotka převodovky je v bočním rozvaděči úplně vlevo mezi dobíječem a levým bokem skříně.

 

Nápravová převodovka

Ta je beze změn. Až na jeden „vynikající“ nápad konstruktéra – vodiče nám známé : 557 blokování, 558 směr vpřed, 559 směr vzad jsou nově na svorkovnici v bočním rozvaděči. Ten je u zvýšeného nástupiště nedostupný……

Vzduchový obvod je doplněn několikanásobnou filtraci vzduchu za účelem separace vody a vodních par před vstupem do brzdového systému a ovládacích vzduchových přístrojů. Filtry jsou samočinně odkalovány společně s kohoutem hlavního vzduchojemu. Strojvedoucí má možnost ruční aktivace odvodnění tlačítkem v elektrickém rozvaděči.

 

Chlazení

Původně měl mít ventilátor rozběh v několika stupních ( dle požadavku regulátoru ), ale toto nebývá funkční. Chlazení je navíc spínáno od teplotního čidla vzduchu za turbem (při teplotě větší než 50°C). Taktéž při sepnutí retardéru je spínáno chlazení. Docela dobrou věcí je, že lze, při totálním selháním elektroniky ( v bočním rozvaděči zůstal spínač nouzového sepnutí chlazení ), mechanicky aktivovat hydrostatický obvod. Na nádrži s hydraulickým olejem je, mimo jiné, více vzadu takový hranatý kvádr postavený na výšku – regulační ventil – na něm je vpředu rýhované kolečko a za tímto je ještě jedno, to je pojistná matka. Po jejím uvolnění, ( otáčením proti směru hod ručiček ) můžeme vytočit regulační ventil chlazení pro trvalý chod. To je to přední kolečko a točíme doprava – ve směru hodinových ručiček. Točíme dokud neuslyšíme rozběh ventilátoru. Závadu má na svědomí proporcionální ventil, který je poruchový a PARS jej mění ( doufejme, že za jiný spolehlivější ). Chlazení je spínáno od teploty za motorem, ne jako dříve za chladičem.

 

Pojezd vozidla

Na 814 jsou použity „štíhlejší“ tlumiče primárního vypružení. Skluzová čidla jsou jiná a na 2. ose je společné i pro rychloměr. Jsou prý spolehlivější a lepší. Střední část pluhu, ta plechová, má 4.5krát vyšší tuhost. Trumpetky houkaček a píšťaly jsou v plechové bedýnce, aby se v zimě nezafoukaly sněhem.

Podlahové klapky nad motorem a kompresorem jsou menší, otvory oplechované, a mají zámky. Zvednete zámek za otvor z uložení, pak vyklopíte trubičku, která je uvnitř a otočíte touto vzniklou pákou o 90 st. Potom klapku můžete zvednout. Požární čidlo nad motorem je tam kde bylo, ale trochu víc schované pod podlahou.

 

Systém WC

Je vybaveno topným rastrem ve stropě pod hlavní hygienickou nádrží a je ovládané termostatem REGO, též ve stropě nade dveřmi. Za zrcadlem je navíc spínač ohřevu konce odpadní trubky ( její průchod podlahou ) od umyvadla a vypouštěcích kohoutů. V zimě to bylo stále zamrzlé!!! Také schránka na ručníky má již (konečně) zámeček na čtyřhran. Když se chce, jde všechno,tedy
téměř…..

 

Interiér vozů

Má něco nových polepů, trochu jiné nápisy, více reproduktorů ISC, více zářivek v 914. Nové je prosvětlení tlačítek ZNZ. Takže, pokud někdo stiskne tlačítko ZNZ, všechna v celé soupravě (soupravách) se prosvítí. Kontrola funkčnosti a že jiní už nemusí mačkat, pokud to pochopí.

Ještě pozor na MP – manipulační pojezd – spínaný tlačítkem na pravém boku řídícího pultu. Protože vstřikovací čerpadlo s novým ovládáním je „rychlejší“ než používané do čísla 814 137, dochází k tomu, že nejdříve se zvednou otáčky sm a pak sepne převodovka. Výsledkem je docela slušný skok celého vozidla. Pozor na vrata topíren!! Palivové nádrže jsou nerezové ( to kdyby jste to dávali do šrotu ) s odkalovací jímkou. Na vozidlech je příprava na instalaci čelních panelů ISC nahoře za čelním sklem stanoviště. Vnitřní schody v 914 jsou mají menší rozměry. Na podlaze jsou vyznačeny žlutě prostory před dveřmi. Na střeše instalace univerzální antény GPRS GSM-P, GPS a WiFi. Vybavení jednotek datovou sběrnicí pro montáž výdejních automatů jízdenek a označovačů.

 

Tuto část o provedených změnách zpracoval Jiří Dubský (PP Pardubice)

 


Tento článek byl zobrazen: 39714×.

Tento článek byl naposledy upraven: 17. 05. 2023


Komentáře

Kumsta 06. 11. 2023 17:20 | X

Chyba HA na topení znamená nízkou hladinu plniva v klimatizaci. Většinou je to v zimě, když se mrazem sníží tlak v nádobě. Topení funguje normálně.

Amalia 27. 06. 2023 00:35 | X

Thank you for your sharing. Visit us too in https://unair.ac.id/en/

Andromeda 03. 12. 2022 13:02 | X

Ovladač topení na stanovišti(ekoklima)ukazuje chvílemi na displeji (HA) třikrát za sebou problikne a pak zase ukazuje teplotu. Je to nějaká porucha?

Rosta 26. 10. 2019 19:02 | X

Asi stopmagnet.

Jakub 08. 08. 2019 17:45 | X

Dobry den chci se zeptat zda nema nekdo zkusenost s 814 , pri startovani toci ale nenastartuje . Diky za rady

Karel Š 15. 12. 2018 17:32 | X

Pro každého strojvedoucího je takový manuál velký přínos a záruka,že dojede i když si neumí poradit.

Celkem 6 komentářů


Přidat komentář: