363 510-9

Označení vozidla:

CZ ČDC 91 54 7 363 510-9

Rok výroby:

1984 ŠKODA Plzeň jako E499.3003 ( 163.003-7 )

Rekonstrukce PARS Šumperk - 17. 10. 2011 - 19. 04. 2012

Výrobní číslo:

7949/1984

TBZ:

17. 04. 2012 TBZ-ČDC

11. 06. 2012 TBZ-ÚŽRD

18. 10. 2012 TBZ-NKH

Předání do provozu:

19. 04. 2012

Depo dodání:

SOKV České Budějovice

Redislokace:

 

Opravy/rekonstrukce:

 

Nátěry:

Schéma ČDC

Provozní nasazení:

 

Poznámky:

 Info dle údajů ŠKODA Plzeň