Vyškov na Moravě

Autor: Leoš Tomančák
Datum: 30.06.1995
Místo: Vyškov na Moravě

Vzpomínka na zajíždění šumperských "bert" s rychlíkem "Bradlo" do Brna. V horký pátek 30. 6. 1995, kdy byl slavnostně zahájen elektrický provoz v historické trase trati Brno - Přerov, byl pod nadjezdem výpadovky z Vyškova do Prostějova zachycen ranní R 932 v čele s lokomotivou 749.245-7. O rok dříve zde byl svršek snesen a niveleta koleje zahloubena, aby byl docílen průjezdný průřez pro elektrizované tratě.

Autor: Jan Novotný
Datum: 04.12.1996
Místo: Vyškov na Moravě

V žst. Vyškov na Moravě byla na staničním posunu nasazena lokomotiva 731.005-5, měla na starosti obsluhu místních vleček, ale i přilehlých stanic.

Autor: Rostislav Kolmačka
Datum: 25.05.2002
Místo: Vyškov na Moravě

Brněnský "hektor" 721.198-0 zavítal dne 25.5.2002 do Vyškova na Moravě.

Autor: Petr Malý
Datum: 19.06.2004
Místo: Vyškov na Moravě

Do stanice Vyškov na Moravě právě přijíždí "eso" 363.064-7 v čele R 666 JUNÁK. V té době patřil tento rychlík mezi jeden s nejdelším vozebním ramenem ve vnitrostátní přepravě. Jeho cesta z Bohumína přes Brno hl.n,Jihlavu a České Budějovice do Plzně hl.n čítala úctyhodných 552 km.

Autor: Petr Malý
Datum: 19.06.2004
Místo: Vyškov na Moravě

Nedlouho po periodické opravě, byla lokomotiva 363.023-3 zachycená v čele vlaku Os 4008 ve stanici Vyškov na Moravě. Tento vlak byl veden v relaci z Přerova do Brna.

Autor: Pavel Kment
Datum: 27.02.2005
Místo: Vyškov na Moravě

Ve Vyškově na Moravě je nachystán na odjezd osobní vlak do Brna s "Mášou" 263.001-0.

Autor: Aleš Krška
Datum: 24.05.2012
Místo: Vyškov na Moravě

Vyškovská "posunka" 708.010-4 čeká v tamní stanici na další práci.

Autor: Aleš Krška
Datum: 31.08.2021
Místo: Vyškov na Moravě

Ve Vyškově zastavil zajímavý lokomotivní vlak vedený mezi depy Brno-Maloměřice a Bohumín. V čele byl polonizovaný "brejlovec" 754.028-9, za ním byla přepravována 754.065-1, toho času po provedené hlavní opravě v ŽOS Zvolen a vzadu byla 714.006-4, která měla opravený pojezd. Do záběru se dostala i "ponorka" 730.639-2, která v místní stanici asistovala u nakládky uceleného vlaku dřeva.

1