vlečková sieť HDB Sokolov

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 14.05.1999
Místo: vlečková sieť HDB Sokolov

Pohled do těžební lámy hnědouhelného povrchového dolu "Medard-Libík" na sokolovsku zachytil 14. května 1999 projíždějící skrývkový vlak, vedený úzkorozchodnou lokomotivou typu 17E evidenčního čísla 148. V té době se těžba na Medardu už chýlila ke svému konci a ke dni 31.3.2000 byla ukončena úplně. Důlní vody odtud začaly být čerpány v roce 2008 a v po ukončení terénních úprav začal být v roce 2010 někdejší povrchový důl napouštěn vodou z řeky Ohře, což trvalo až do roku 2016, kdy zde vzniklo jezero o objemu 120 milionů kubíků, rozlohou 493 hektarů a hloubkou až 50 metrů. Tak už jen tímto snímkem na dno dnešního jezera Medard si můžeme připomenout někdejší rozsáhlý provoz zelených důlních úzkorozchodných elektrických lokomotiv na Sokolovsku.

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 05.07.2000
Místo: vlečková sieť HDB Sokolov

Stroje 127.248-3 a 127.236-8 při odpočinku ve Vintířově.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 27.05.2002
Místo: vlečková sieť HDB Sokolov

Pod uhelnými násypkami nedaleko Vintířova se 27.5.2002 setkala hned trojice skrývkových lokomotiv Sokolovské uhelné. Zatímco stroje čísel 243 a 235 jsou modernějšího typu Škoda 27E, vpravo stojící stroj číslo 227 náleží k staršímu typu Škoda 26Em. Těch jezdilo na sokolovsku pouhých osm kusů (čísla 225 - 232) a jejich provoz je nejen zde, ale i na Mostecku, už minulostí. Do dnešní doby se z původně devadesáti vyrobených strojů typu Škoda 26Em dochoval poslední neprovozní stroj, který snad jednou bude mít štěstí a stane se exponátem Hornického muzea v Krásně, pro které byl zachován.

Autor: Martin Zeman
Datum: 20.02.2006
Místo: vlečková sieť HDB Sokolov

Jedna z nejstarších důlních odklizových lokomotiv na našem území - 26Em - 227 (drážní číslo v Sokolovské uhelné tyto stroje neměly) - vyrobená ve Škodě Plzeň v roce 1972 přiváží za silně nevlídného počasí ložený vlak uhlí z nakládací stanice Jiří v Novém Sedle u Lokte určený pro plzeňskou Škodovku do předávacího kolejiště u Hradla Vintířov. Dodejme že typ 26Em byl jednou z nejtěžších a nejrobustnějších lokomotiv vyrobených pro Československo ve Škodě Plzeň. Dnes je tento typ již odstaven z provozu.

Autor: Rostislav Kolmačka
Datum: 11.09.2007
Místo: vlečková sieť HDB Sokolov

Stroj čísla 227 bol zachytený s "wapkami" na Svatavě.

Autor: Rostislav Kolmačka
Datum: 11.09.2007
Místo: vlečková sieť HDB Sokolov

Mohutnosť škodováckych odklizových rušňov 26 Em dokazuje záber ešte prevádzkovaného rušňa čísla 228 zo Svatavy.

Autor: Aleš Bílek
Datum: 27.10.2009
Místo: vlečková sieť HDB Sokolov

Dnes již historická fotografie neexistující vlečky ve Svatavě s "odklizovkou" evidenčního čísla 248. Osud této vlečky byl naplněn v roce 2010, kdy došlo k rozhodnutí, že popílek ze sokolovské chemičky se bude vyvážet kamiony.

Autor: Aleš Bílek
Datum: 18.04.2010
Místo: vlečková sieť HDB Sokolov

Setkání rekonstruované 127.503-1 se skrývkou na lom Medard a původní 127.254-1 z prázdnou soupravou z lomu Medard došlo na dnes již neexistující vyhybně na trati Lom Družba - Lom Medard.