Vilémov u Kadaně

Autor: Josef Mandys
Datum: 16.10.1995
Místo: Vilémov u Kadaně

Název vesnice je odvozen ze jmen jejích zakladatelů, kterými byli bratři Vilém starší a Vilém mladší z Egerberka. V historických pramenech se jméno vesnice vyskytuje ve tvarech: Wilemow (1342), Wylhelmycz (1352), de Wilemowa (1398), de Wylemowicz (1404), de Wylemow (1437), na Vilémově (1522) nebo Willomicz (1593). Asi jeden kilometr východně od Vilémova byl důl Stamm, druhý největší hnědouhelný důl pětipeské pánve. Nacházel se v místech starších dolů Ferdinand a Karel, které zde krátce fungovaly po polovině 19. století a ročně dobývaly asi 300 tun uhlí. Koncem 19. století zde pětipeské těžařstvo Union otevřelo důl Ferdinand Karel Vojtěch,později přejmenovaný na důl Svatopluk a v roce 1921 na Stammverk podle nového majitele F. Stamma. Těžná šachta se nacházela v blízkosti vilémovského nádraží. Dvacet až třicet horníků tu z hloubky až 60 m dobývalo sloj mocnou až 8 m. Důl byl uzavřen během hospodářské krize v roce 1934 poté, co se v něm celkově vytěžilo až 600 000 tun uhlí. Tolik wikipedia. Na snímku je ve stanici zachycen stroj 810.412-7.

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 09.05.1998
Místo: Vilémov u Kadaně

Druhý prototyp 704.002-5 s manipulačním vlakem z Radonic stojí ve Vilémově u Kadaně. 

Autor: Rostislav Kolmačka
Datum: 07.08.2005
Místo: Vilémov u Kadaně

Dne 7.8.2005 ještě všední obrázek na Doupovských lokálkách - "ďábelská" 810.666-8 se ve Vilémově u Kadaně připravuje k cestě do Kadaňského Rohozce, zatímco za ní se vzájemně prohazují modrobílé vozy čísel 810.665-0 a 810.653-6.

1