Štúrovo

Autor: David Prause
Datum: 29.07.2019
Místo: Štúrovo

Stroj 230.085-3 odpočíva na 3. koľaji v ŽST Štúrovo, ktorá sa pravidelne využíva na odstavovanie elektrických rušňov.