Štúrovo

Autor: Ivo Raab
Datum: 01.09.1991
Místo: Štúrovo

"Pilštyk" 735.006-9 byl zachycen během drobné opravy v depu Štúrovo.

Autor: Jan Novotný
Datum: 16.05.1992
Místo: Štúrovo

Ve štúrovském depu bylo odstaveno několik lokomotiv ř. 735, mezi nimi i první stroj z ověřovací série - 735.002-8. Daná lokomotiva tak u ČSD od výroby neodsloužila ani 20 let.

Autor: Jan Novotný
Datum: 14.07.1995
Místo: Štúrovo

Jedným z rušňov radu 735, ktoré od polovice 1990. rokov čakali na ďalší osud v obvode depa v Štúrove, bol aj stroj 735.109-1. Osud sa vyjasnil až o desať rokov, kedy na "stodeviatku" prišiel rad a v ŽOS Zvolen bol zrekonštruovaný na "somára" 736.019-1.

Autor: Jan Novotný
Datum: 14.07.1995
Místo: Štúrovo

Jednou z lokalít, kde boli v priebehu 90. rokov "pilštyky" r. 735 nahradené o niečo mladšími, ale hlavne podstatne spoľahlivejšími rušňami radu 742, bolo aj depo Štúrovo. Rušne radu 735 tu po odstavení z prevádzky ešte slúžili ako prípadný zdroj náhradných dielov, neskôr však len čakali na svoj ďalší osud. Ten sa naplnil na začiatku milénia, kedy sa rozhodlo o pokračovaní projektu modernizácií radu 735. V ŽOS Zvolen bolo medzi rokmi 1998 a 2009 na rad 736 a 736.1 zrekonštruovaných celkovo 29 rušňov - medzi nimi bol aj stroj 735.112-5, ktorý sa v prevádzke opäť objavil v roku 2006 ako 736.017-5. 

Autor: Jan Novotný
Datum: 14.07.1995
Místo: Štúrovo

Neprevádzkovaný "pilštyk" 735.120-8 bol odstavený (doslovne) v "burine" v depe Štúrovo.

Autor: Jan Novotný
Datum: 14.07.1995
Místo: Štúrovo

Neprovozní lokomotiva 735.002-8 čekala na další osud v depu Štúrovo. Ovšem nedočkala se přestavby jako mnoho lokomotiv této řady a byla sešrotována.

Autor: Jan Novotný
Datum: 14.07.1995
Místo: Štúrovo

Neprovozní "pilštyk" 735.005-1 byl odstaven v areálu depa ve Štúrově.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 21.04.1998
Místo: Štúrovo

V dnes už dávno uzavretom depe v pohraničnom Štúrove bol zvečnený domáci "čmeliak" 770.002-4.