Sása-Pliešovce

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 09.03.2012
Místo: Sása-Pliešovce

Počas svojej niekoľkoročnej služby v SRT Zvolen bola 742.121-7 typická najmä pre staničnú zálohu na zvolenskej nákladnej stanici. O to väčším prekvapením bolo jej nasadenie na Mn vlak do Hontianskych Nemiec v zamračený 9. marec 2012.

1