Řež

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 17.02.2014
Místo: Řež

V roce 2014 byla vozba chebských rychlíků mezi Ústím nad Labem a Prahou ještě neotřesitelně v kompetenci lokomotiv řady 151. Dokládá to i snímek vlaku R 609 "Salubia" se strojem 151.016-3 v čele, pořízený u Řeže 17. února 2014.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 17.02.2014
Místo: Řež

Nízké zimní sluneční paprsky doprovázely 17.2.2014 jízdu vlaku Pn 47261, zachyceného v čele s lokomotivou 130.009-4 u zastávky Řež.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 30.04.2014
Místo: Řež

Prototypový "bastard" 372.001-8 v roce 1988 předznamenal dodávky této lokomotivní řady pro ČSD a v polovině devadesátých let to byl opět tento stroj, na kterém jako prvním proběhla rekonstrukce směřující ke zvýšení jeho rychlosti na 160 km/h. Po ní ho bylo až do podzimu 2017 možno vídávat v čele vlaků kategorie EC mezi Prahou a Drážďany. Na jednom z nich, v čele EC 177 "Slovenská strela", byl před zastávkou Řež vyfotografován 30. dubna 2014.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 30.04.2014
Místo: Řež

Pod skalami lemujícími vltavské údolí mezi Libčicemi nad Vltavou a Roztoky u Prahy, projíždí 30. dubna 2014 "bastard" nejvyššího invenárního čísla, stroj 371.015-9. Vlak EC 171 "Hungaria", v jehož čele jede, je sestaven z pro tento vlak typických maďarských vozů.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 30.04.2014
Místo: Řež

Ze zastávky Řež se 30. dubna 2014 rozjíždí vlak Os 6922, vedený elektrickou jednotkou 451.080-6+451.091-3. Zimní prořez svahů nad tratí kopírující tok Vltavy, provedený počátkem roku 2014, přinesl své ovoce a dočasně ukázal zcela nové pohledy na tuto trať.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 30.04.2014
Místo: Řež

Zimní výřez náletových dřevin v blízkosti tratě mezi Roztoky u Prahy a Libčicemi nad Vltavou, provedený počátkem roku 2014, odhalil mnoho nových, do té doby nepoužitelných míst k fotografování. Na jednom z nich, v těsné blízkosti zastávky Řež, byl 30.4.2014 zachycen rychlík číslo 687 vedený s peršingem 162.020-2, uhánějící vltavským údolím ku Praze. Ale už během léta 2014 si příroda vzala zpět co jí patřilo, a stráně nad kolejemi opět zarostly křovisky a akáty.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 30.04.2014
Místo: Řež

V době pořízení snímku už sedmačtyřicetiletý stroj 122.011-0 byl v čele vlaku Pn 56571 zastižen 30.dubna 2014 nedaleko zastávky Řež.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 20.05.2014
Místo: Řež

První jaderná štěpná reakce v Československu byla 24. září 1957 uskutečněna ve výzkumném reaktoru VVR-S, instalovaném v Ústavu jaderné fysiky v Řeži u Prahy. Až o necelých 11 let později, 30.3.1968, byla do LD Košice z Vagónky Studénka dodána nově vyrobená elektrická jednotka EM457.1095+096. Ta samá jednotka projížděla 20. května 2014 s vlakem Od 9648 právě kolem výše zmíněných míst, kudy v roce 1957 kráčela historie jaderného výzkumu v Československu a jehož budovy jsou vidět na druhém břehu řeky.