Přerov

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 01.06.2005
Místo: Přerov

Role posunovací zálohy stanice Přerov se zhostila "žehlička" 110.039-5.

Autor: Rostislav Kolmačka
Datum: 12.07.2005
Místo: Přerov

Pekná "žehlička" 110.001-5 bola zachytená v Přerově.

Autor: Rostislav Kolmačka
Datum: 04.10.2005
Místo: Přerov

Rozvíjející se průmyslové podnikání v Přerově v druhé polovině 19. století se pozitivně odráželo i v rozvoji města. Podpora dalšího rozvoje a potřeba nových technologií vedla městskou radu v listopadu 1896 k rozhodnutí o stavbě městské elektrárny na levém břehu řeky Bečvy. Stavba byla zahájena na jaře 1897 a do provozu byla elektrárna uvedena již 15. 10. 1897. Základem výroby energie byly parní stroje, které poháněly dynama vyrábějící vlastní elektřinu. V r. 1903 v souvislosti s výstavbou městského vodovodu zakoupilo město Přerov mlýn v obci Lýsky, který byl přebudován na hydrocentrálu s Francisovou turbínou, z které byl přebytek vyrobené energie odváděn do městské elektrárny. Dnes tyto doby připomínají dva krásné komíny výšky 79 a 80 metrů. Na snímku je pak při posunu na starém mostě přes řeku Bečvu zachycen "peršan" 162.016-0.

Autor: Rostislav Kolmačka
Datum: 04.10.2005
Místo: Přerov

Rušeń 163.017-7 bol zvečnený v čele "kontajneráku" pri vchode do žst. Přerov. Vlak práve prechádza po moste ponad rieku Bečva.

Autor: David Maštalíř
Datum: 14.01.2006
Místo: Přerov

Během opravy laku musel "peršing" 163.015-1 vyrazit do vozby, takže byl v lednu roku 2006 zastižen v poněkud zajímavé úpravě.

Autor: Rostislav Kolmačka
Datum: 13.02.2006
Místo: Přerov

Fotografií rušňa 151.018-9 vzhľadom na jeho pohnutý osud neexistuje príliš mnoho. V pozdný večer 13. februára 2006 bol tento neskorší aktér veľkej železničnej nehody v Studénke v r. 2008 zvečnený v Přerově.

Autor: Rostislav Kolmačka
Datum: 19.10.2006
Místo: Přerov

Dňa 19.10.2006 bola lokomotíva 110.039-5 zachytená pri posune na moste ponad Bečvu v Přerově.

Autor: Rostislav Kolmačka
Datum: 15.03.2007
Místo: Přerov

Fotografia z Přerova zachytáva rušeň 151.001-5 pred dokončením nového vzhľadu, ktorý bude propagovať EC a IC vlaky Českých drah.