Přerov

Autor: Petr Kapoun
Datum: 03.05.1997
Místo: Přerov

Pražská "dvojka" 150.014-9 vyčkává v Přerově na další nasazení v čele některého z rychlíků.

Autor: Rostislav Kolmačka
Datum: 19.05.1997
Místo: Přerov

Přerovský "hektor" 721.147-7 byl zachycen při posunu s "Zeppelinem". To byl místní název pro zaměstnanecký vlak v místním uzlu.

Autor: Rostislav Kolmačka
Datum: 26.05.1997
Místo: Přerov

"Gorila" 350.012-1 byla autorem zachycena v Přerově, jak vjížděla s rychlíkem "Svatopluk". Po odbavení cestujících dále pokračovala směrem na Břeclav.

Autor: Jiří Vobecký
Datum: 01.06.1997
Místo: Přerov

V přerovském uzlu byl na rozvoz zaměstnanců používán služební vlak, který byl úlohou 2. staničního posunu, 1.6.1997 byla na tomto výkonu nasazena místní 721.216-0.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 07.06.1997
Místo: Přerov

Opravená lokomotiva 150.004-0, která ještě svítila novými barvami, vyčkávala s posilovými vozy na příjezd rychlíku z Ostravy. Autor ji zachytil na mostě ve stanici Přerov.

 

Autor: Miroslav Boška
Datum: 25.06.1997
Místo: Přerov

Na jízdu se zaměstnaneckým vlakem se v Přerově chystal místní "velký hektor" 721.216-0, nasazený na 2. staniční záloze.

Autor: Jan Novotný
Datum: 26.06.1997
Místo: Přerov

Ostravský "šestikolák" 182.030-7 opouští Přerov se soupravou prázdných "wapek".

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 18.01.1998
Místo: Přerov

Minulostí je nejen ve stanici Přerov, ale i v mnohých uzlech v ČR, kde většinu záloh ovládaly právě lokomotivy řady 771. Na snímku z Přerova posunoval udržovaný stroj 771.034-6.