Praha hl.n.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 04.07.1996
Místo: Praha hl.n.

Ve stanici Praha hl.n. vyčkávala bobina 141.017-4 v čele rychlíkové soupravy. V pozadí snímku vidíme novější škodováckou lokomotivu - 163.017-7.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 30.08.1996
Místo: Praha hl.n.

Lokomotiva 363.049-8 vyčkávala na pražském hlavním nádraží na přepřah rychlíku. Za povšimnutí stojí později zrušený přejezd k peronům.

Autor: David Prause
Datum: 16.09.1996
Místo: Praha hl.n.

Na pražském hlavním nádraží boli fotografom zvečnené dve spojené jednotky "žabotlamov", prvým z nich bola jednotka 452.022-7/452.012-8.

Autor: Roman Slowiaczek
Datum: 19.04.1997
Místo: Praha hl.n.

Z pražského hlavního nádraží je nachystán k odjezdu lokomotivní vlak s "esem" neznámého čísla a "krysou" 150.016-4.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 02.05.1997
Místo: Praha hl.n.

Na pražském hlavním nádraží čekala bobina 141.020-8 na další výkon. Jak napovídá označení "E6" za oknem pomocníka, jednalo se nejspíš o nějaký přetah soupravy, v rámci pražského uzlu.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 02.05.1997
Místo: Praha hl.n.

Ještě zachovalá lokomotiva 141.010-9 se při pořizování snímku chystala v Praze hl.n. s odjezdem soupravy od rychlíku, který v rámci výkonu "E1" mířil na ONJ do Prahy Vršovic.

Autor: David Prause
Datum: 15.05.1997
Místo: Praha hl.n.

Stroj 150.016-4 byl jedním z nejdéle nalakovaných zástupů své řady do polomáčeného unifiku z roku 1982. Na snímku z hlavního nádraží v Praze je vlevo patrné atypické kolejové rozvětvení v místě krajní (nejspodnější) ocelové konstrukce původního přemostění Seifertovy ulice. Levá kolej vedoucí přes zvláštní samostatnou dvojitou nosnou konstrukci byla jediná, která směřovala v dřívějším upořádání severního zhlaví na tzv. Hrabovskou spojku. Všechny ostatní koleje vpravo od ní směřovaly na starou vítkovskou trať. Někdejší nevyhovující přemostění Seifertovy ulice několika samostatnými ocelovými konstrukcemi definitivně zaniklo v roce 2004, při přestavbě celého zhlaví v rámci přípravy na zapojení do tratí Nového spojení.

Autor: Jan Bořík
Datum: 13.09.1997
Místo: Praha hl.n.

Stroj 362.164-6 zdokumentovaný v žst. Praha hl.n.