Praha-Holešovice

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 28.10.1980
Místo: Praha-Holešovice

Holešovický železniční most je od roku 1975 dalším, již pátým, pražským železničním mostem vedoucí přes řeku Vltavu a překonávající jako jediný Vltavu nikoli kolmo, ale zešikma. Otcem tohoto mostu se stal Dr. Ing. Vilém Možíš a jeho dílo, o pěti polích po 77, 5 metrech, nikdy oficiálně nedostalo jméno. Ještě v době, kdy 556.0242 jezdila vlastní silou, byla využita s dalšími pěti štokry k provedení zatěžkávací zkoušky výše zmíněného mostu.

 

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 28.10.1980
Místo: Praha-Holešovice

Při zátěžové zkoušce železničního mostu v Praze - Holešovicích byl zachycen Ivanem Šnáblem stroj 556.0298. V té době náležel lokomotivnímu depu Děčín; jeho životní pouť započala v roce 1955 v lokomotivním depu Bohumín. Své výkony odevzdal i depům v Ostravě, Plzni, Chebu a nakonec Děčínu. Ačkoli v běžném provozu dojezdil v roce 1979, je dál veden v záloze dráhy a dál udržován v provozuschopném stavu. V roce 1981 se v rámci ukončení parního provozu objevil i  v čele zvláštních vlaků. V roce 1982 byl v LD Děčín převeden na vytápěcí kotel K 817 a využíván k vytápění až do druhé poloviny 80. let. V roce 1990 byla lokomotiva převezena do Prahy - Vršovic a postupně zprovozňována. 9. května 1992 vykonala 556.0298 druhou TBZ na okruhu v Cerhenicích. V provozu vydržel šest let -  po dlouhém odstavení nyní finišují jeho práce k opětovnému zprovoznění.

 

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 28.10.1980
Místo: Praha-Holešovice

28. října 1980 proběhla zatěžkávací zkouška mostu v Holešovicích - přítomno bylo šest lokomotiv 556.0 - zatopené 556.0320,0298,0242 a studené 556.0157,0244, 0361. 556.0320 patřila v té době depu Louny a na zkoušku byla zapůjčena. Zrušena byla se zachyceným tendrem 935.2350 v LD Louny dne 17. 6. 1981. Na vytápěcí kotel K 825 byla převedena v roce 1983 a setrvala v depu Nymburk až do roku 1990. Následně proběhl převoz do Ostravy - Vítkovic, kde byla lokomotiva rozebrána a kotel odeslán do pobočného provozu v Lískovci u Frýdku-Místku. V 90. letech byl kotel zlikvidován v místním provozu.

 

Autor: Jan Novotný
Datum: 21.03.1988
Místo: Praha-Holešovice

V Praze-Holešovicích byl k odjezdu nachystán osobní vlak, který měl v čele "lochnesku" EM475.1009.

Autor: Marek Štěpánek
Datum: 11.07.1988
Místo: Praha-Holešovice

Ve stanici Praha Holešovice se představuje ještě relativně nová žehlička 111.010-5.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 01.03.1990
Místo: Praha-Holešovice

V čele rychlíku Vltava do Moskvy se objevila 1. března 1990 "bobina" E499.0037. Na snímku ji vidíme ve stanici Praha-Holešovice.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 29.06.1990
Místo: Praha-Holešovice

Lokomotívu 141.016-6 autor zachytil na nádraží v Praze-Holešovicích na súprave vlaku osobnej dopravy. Tmavý prúžok pod čelnými oknami prezrádza, kde sa ešte pred pár mesiacmi nachádzala povinná červená päťcípa hviezda.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 29.06.1990
Místo: Praha-Holešovice

Lokomotiva E499.0064 byla autorem zastižena ve stanici Praha-Holešovice.