Praha-Balabenka

Autor: David Prause
Datum: 08.03.2017
Místo: Praha-Balabenka

Polonizovaná "Edyta" 163.040-9 prechádza v čele rýchlika úsekom odb.Balabenka - Praha hlavní nádraží.

Autor: David Prause
Datum: 26.02.2018
Místo: Praha-Balabenka

Stroj 193.297-9 prichádza do Prahy v čele EuroCity vlaku z Berlína.

Autor: David Prause
Datum: 06.04.2018
Místo: Praha-Balabenka

K pražskému hlavnímu nádraží sa blíži Vectron 193.292-0 v čele EuroCity 173 "Hungaria" (Hamburg-Altona - Budapešť Nyugati pu.). V tom čase Vectrony ČD zachádzali len po nemecké Drážďany, od 8.5.2018 sú však turnusovo nasadzované až do Berlína a Hamburgu.

Autor: David Prause
Datum: 10.04.2018
Místo: Praha-Balabenka

Vectron 193.293-8 sa oblúkom vyhol areálu CDP Praha a so svojím EC vlakom pokračuje do cieľa cesty, ktorým je Praha hl.n..

Autor: David Prause
Datum: 10.04.2018
Místo: Praha-Balabenka

Súpravu rýchlika zloženú z "ypsilonov" na pražské hlavní nádraží privážalo "eso" 362.122-4.

Autor: David Prause
Datum: 19.04.2018
Místo: Praha-Balabenka

"Matěj" 193.294-6 prechádza v čele EC vlaku do Berlína traťovým úsekom medzi Prahou hl.n. a odbočkou Praha-Balabenka. Na snímke práve podišiel električkovú estakádu, ktorá už od roku 1990 spája Palmovku a Krejcárek.

Autor: David Prause
Datum: 16.08.2018
Místo: Praha-Balabenka

Výborný panoramatický záber na vlak EC 173 "Hungaria", vedený rušňom 193.295-3, vznikol na pražské Balabence. Vectron v čele vlaku má za sebou 680 km dlhú cestu z Hamburgu. Už o pár chvíľ však na pražském hlavním nádraží odovzdá pomyselnú štafetu služobne staršej "kolegyni" 380.005-9, ktorá vlak dopraví do 612 km vzdielenej cieľovej stanice Budapešť Nyugati.

Autor: David Prause
Datum: 19.09.2018
Místo: Praha-Balabenka

Stroj 151.006-4 před chvílí minul Centrální dispečerské pracoviště pro českou oblast na Balabence a míří vstříc pražskému hlavnímu nádraží.