Praha-Balabenka

Autor: David Prause
Datum: 21.09.2018
Místo: Praha-Balabenka

380.011-7 s polepom pripomínajúcim sté výročie založenia Československých štátnych dráh sa blíži k pražskému hlavnímu nádraží.