Poteč

Autor: Vojtěch Gášek
Datum: 10.03.2015
Místo: Poteč

Pěknou valašskou krajinou mezi Potečem a Valašskými Klobouky projíždí manipulační vlak z Valašského Meziříčí do Vlárského Průsmyku (ten den vedený i dále přes hranici do slovenského Horného Srnie) vedený "bucharem" 742.435-1.

1