Olomouc hl.n.

Autor: sbírka: P.Matěj
Datum: přelom 60. a 70.let
Místo: Olomouc hl.n.

Zánovní "berta" T478.1069 byla vyfocena během posunu na olomouckém hlavním nádraží.

Autor: Zdeněk Nantl
Datum: 10.05.1977
Místo: Olomouc hl.n.

Turnusové nasazení stroje 464.201 skončilo 1. 1. 1973, kdy byl turnus zmenšen na jednu lokomotivu 464.2. Tento stav vsak nevydržel příliš dlouho a v červnu 1973 je 464.202 nahrazena strojem 477.015. Jednička již v říjnu 1973 byla využívána k vytápění depa. Dne 26. 12. 1973 propadla a byla přistavěna k provedení potřebných oprav. 30. 5. 1974 absolvovala tlakovou zkoušku a využívána sníženým tlakem 16 atm. Na trať ale již nesměla pro zjištěnou trhlinu v šoupátkové komoře. Pro potřeby vytápění depa, a nedostatek strojů k tomuto účelu, byla 22. 12. 1974 provedena další tlaková zkouška pro odsun zostřené prohlídky přes 7 let. Topná sezóna a vlastně definitivní odstavení 464.201 proběhlo 4. 5. 1975. Ačkoli bylo možno pokračovat s lokomotivou jako vytápěcím kotlem K 653, již nikdy nebyla využita. Odstavena byla do kolony zrušených strojů na kusou kolej sousedící s koleji do Uničova. V lednu 1978 byla 464.201, za pomoci stroje T458.1, odtažena do Polanky nad Odrou, kde byla ještě téhož roku zlikvidována. Nutno dodat, že výnosem MD, ze dne 3. 7. 1967, byla pro účely zachování určena do sbírek NTM. Pro zjištěnou závadu však byla nahrazena strojem 464.202, který byl nedlouho po svém odstavení převezen do Nymburka.

Autor: Zdeněk Nantl
Datum: 10.11.1978
Místo: Olomouc hl.n.

Poblíž olomouckého depa byla vyfocena "hrbatá" E479.0048. Lokomotivy E479.0041-0054 nemohly být po vyrobení dodány na domovskou vlečku SHD-Doly Nástup Tušimice z důvodů nedokončené elektrizace, takže bylo rozhodnuto, že budou provozovány u ČSD. Všechny zmíněné lok. byly nasazeny na výkonech LD Ostrava a dokonce i se stálým personálním obsazením (www.prototypy.cz ).

Autor: Jan Novotný
Datum: 00.09.1984
Místo: Olomouc hl.n.

Fešácky "traťovácky" stroj T334.0092 odpočíval v obvode stanice Olomouc hl.n.

Autor: Zdeněk Nantl
Datum: 15.11.1984
Místo: Olomouc hl.n.

Před staniční budovou olomouckého hlavního nádraží posunoval místní "velký hektor" T458.1013, který byl po nedávno provedené opravě a v novém laku.

Autor: Jan Novotný
Datum: 00.02.1985
Místo: Olomouc hl.n.

Na olomouckém hlavním nádraží posunovala "berta" T478.2063, tou dobou náležící do stavu místního depa.

Autor: Jan Novotný
Datum: 00.03.1985
Místo: Olomouc hl.n.

Posun s nákladními vozy na olomouckém hlavním nádraží zajišťoval v březnu roku 1985 zánovní stroj T457.0003.

Autor: Jan Novotný
Datum: 11.12.1985
Místo: Olomouc hl.n.

"Ponorka" T457.0004 byla vyfocena na olomouckém hlavním nádraží se soupravou malých uhláků.