Mezno

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 28.09.2015
Místo: Mezno

Z nadjezdu silnice 1/3 u zastávky Mezno vznikl 28. září 2015 snímek nikterak dlouhého vlaku Pn 65801, vedeného resem 363.517-4. Nic tehdy ještě nenasvědčovalo tomu, jak se toto místo během pár let změní k nepoznání a někdejší jednokolejku zde nahradí nová dvoukolejka, vedená v jiné stopě. Víceméně jediným místem, které obě tratě mají společné, je právě tento podjezd, kterým od roku 2022 podjíždí i nová trať. Ta se ovšem na obou jeho stranách okamžitě stáčí do nové, přeložené trasy.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 28.09.2015
Místo: Mezno

Nedaleko zastávky Mezno vznikl 28.9.2015 snímek rychlíku 641 "Nežárka", mířícího z Prahy na jih Čech. Ani vlakové "eso" 362.062-2, ani žádná jiná lokomotiva, se na tento původní jednokolejný úsek tratě už nepodívá - k dni 2. dubna 2022 zde byl provoz zastaven a o několik měsíců později převeden na nový dvoukolený úsek Votice - Sudoměřice u Tábora.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 29.01.2016
Místo: Mezno

Po staré jednokolejce, vedené ještě v původní stopě mezi dnes už bývalými stanicemi Sudoměřice u Tábora a Střezimíř, projížděl 29. ledna 2016 rychlík číslo 1540 "F.A.Gerstner", vedený zrychleným esem 362.071-3.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 31.10.2016
Místo: Mezno

Na původní trati mezi Meznem a Sudoměřicemi u Tábora vznikl 31.10.2016 typicky podzimní snímek Esa 362.117-4, mířícího v čele rychlíku číslo 637 "Vojtěch Lanna" na jih Čech.

1