Lipka

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 24.2.2006
Místo: Lipka

Volarský motorový vůz 810.523 zastavil 24.2.2006 v šumavské dopravně Lipka, pod strání lemovanou sněhovými převisy. Na ní, přímo nad místem kde motoráček zastavil, se od 17. září 1937, kdy zde byl vybetonován, nachází řopík H-41/17/B1-80, jedna z více jak desetitisíce pevnůstek našeho předválečného pohraničního opevnění, budovaného i zde, na Šumavě.

1