Liberec

Autor: sbírka: Josef Motyčka
Datum: 00.00.1940
Místo: Liberec

Do osudné nehody lokomotivy 354.109 zbývalo, v době pořízení snímku, osmnáct let. Zachycena byla během války ve stanici Liberec už s německým označením 77 304 DRB. Historie této lokomotivy se začala psát v prosinci 1922 a vystřídala depa v České Lípě a Hradci Králové. Při odstoupení pohraničí již náležela depu Liberec, kde taky sloužila až do své osudné nehody 4. 7. 1958.

 

Autor: sbírka: Josef Motyčka
Datum: 30.01.1972
Místo: Liberec

Na posunu ve stanici Liberec byla zachycena 434.1191; součástí posunu bylo v zimním období rovněž předtápění souprav.

Autor: Pavel Vaníček, sbírka: Ladislav Kroul
Datum: 18.06.1975
Místo: Liberec

Kdysi udržovaný a krásný, nyní už značně omšelý, "štokr" 556.025 postává ve stanici Liberec. Lokomotiva byla známá zejména malými kouřovými plechy, které dostala za poškozené velké "uši" při dílenské opravě. Takto vznikl velmi zajímavě vyhlížející stroj, který rovněž smetadly z latí a barevným provedením vynikal ve flotile libereckých "štokrů". V posledních letech provozu parních lokomotiv řady 556.0 se u první série 556.001 až 80 (dodaných s velkými kouřovými deflektory; vyjma 556.020 dodanou ČSD s atypickými kouřovými deflektory) objevují stroje s provizorními malými deflektory; byly to stroje 556.009, 25, 29, 40, 46, 58, 68 a 78. Panem Vaníčkem zachycená 556.025 dosloužila nedlouho po pořízení snímku. Po odstavení byla zrušena v Liberci 15. 6. 1977.

 

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 21.06.1979
Místo: Liberec

M262.0235 stála u nástupiště libereckého nádraží.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 21.06.1979
Místo: Liberec

V květnu 1971 do Liberce přišla tehda zcela "uniformní" 556.042, která svým vzhledem ničím nevybočovala od ostatních strojů řady 556.0. Teprve díky iniciativě kolektivu, a zejména strojvedoucího Mikeše, byla lokomotiva postupně "vylepšována". Ke konci parního provozu ji už znali všichni příznivci parních lokomotiv a to i v zahraniční. Patřila mezi poslední lokomotivy, které pro ČSD opravily ŽOS České Velenice. Oprava tehda proběhla od 19. 11. 1979 do 14. 12. 1979. I díky tomu byla vyhledávaným lákadlem při ukončení parního provozu v Liberci v srpnu 1980. Oficiálně byla "čtyřicetdvojka" zrušena 13. října 1981 a převedena na vytápěcí kotel K 798. Jako vytápěcí kotel, již jen o čtyřech nápravách, dosloužila v roce 1993, aby pak ještě několik let chátrala. Její osud se naplnil ve společnosti 556.0457 teprve v roce 1998!

 

Autor: Josef Mandys
Datum: 00.00.1980
Místo: Liberec

Na rozlučkové akci s parními lokomotivami u ČSD, konané v roce 1980 v Liberci, se prezentoval i muzejní "Arcivévoda Karel" 422.025.

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 00.00.1980
Místo: Liberec

Krásný barevný snímek vždy potěší; fotograf Ivan Šnábl měl k pořízení snímku 556.0221 ve službě depa Liberec jen několik měsíců. Tento "štokr" totiž dlouhé roky náležel do stavu depa Louny, ze kterého byl 24. 5. 1980 předán do depa Liberec. Zde se však příliš dlouho neohřál a již 2. 11. 1980 (jiné prameny uvádí 5. 11. 1980) odešel do Trutnova. Zde je zrušen 16. března 1981 a 23. 1. 1982 je předán do Kovošrotu Hradec Králové k fyzické likvidaci.

 

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 18.08.1980
Místo: Liberec

Neboť byla lokomotiva 475.1142 vybrána do sbírek NTM, bylo rozhodnuto provést opravu v Českých Velenicích ještě v roce 1978. Aby se vynaložené finance na opravu alespoň částečně vrátily zpět, byla lokomotiva předána na necelý rok do depa Brno-dolní. Po jejím dosloužení dochází k odstavení stroje a teprve 1. 3. 1980 je 475.1142, společně s 498.106, předána do sbírek NTM Praha. Jejím dočasným domovem se staly České Velenice, odkud je v srpnu 1980 přesunuta na výstavu do Liberce k ukončení parního provozu u ČSD. Výstava v Liberci probíhala od 23. 8. 1980 až do 7. 9. 1980. V den zahájení výstavy byla 475.1142 využita k vedení zvláštního vlaku z Prahy do Liberce. Od té doby je stroj mnohokrát využit k výstavám v celém Československu a je rovněž využíván k vedení zvláštních vlaků. V roce 1984 je opotřebený zelený lak obnoven - poněkud netradičním a nepovedeným hráškově zeleným nátěrem. Po roce 1981 nebyly lokomotivy NTM přiděleny konkrétním lokomotivním depům a čety byly obstarávány depy, kde se zrovna některý ze strojů měl využívat k vedení nostalgických vlaků. Díky tomu se však technický stav strojů postupně zhoršoval. 475.1142, společně s 354.1217 a 422.025, je přesunuta do Kolína. Zde je dál využívána, ale její nasazení se stále více snižuje a její technický stav se dál prohluboval až do jejího odstavení z provozu.