Kralupy nad Vltavou

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 05.06.1973
Místo: Kralupy nad Vltavou

Psal se 5. červen 1973, když v Kralupech nad Vltavou vznikl z okna osobního vlaku tenhle nádherný pohled do místního depa. Mezi dosluhujícímí a již jen v nejnutnějším rozsahu udržovanými parními lokomotivami řad 434.2, 477.0 a 556.0 doslova zářil nový "sergej" T679.1470.

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 00.11.1973
Místo: Kralupy nad Vltavou

Po ukončení turnusového nasazení kralupských lokomotiv řady 477.0 byla 477.039 odstavena do zálohy dráhy. Jak krásný barevný snímek napovídá, po dílenské opravě v rozsahu Lg v roce 1972 dostala modrý nátěr a spolu s 477.055 byly jedinými modrými "Papoušky" v Kralupech nad Vltavou. V období zimy 1973/1974, jež tento snímek zachycuje, byla poslední 477.039 opět zatopena, ale na osobní vlak se již nepodívala. Sloužila nejprve na postrcích nákladních vlaků, pak na topírenském posunu a staničních zálohách. Nakonec byla z provozu definitivně odstavena. 22. února byla předána do depa Nymburk, kde dojezdila. V zimním období 1977/1978 vytápěla depo ve Všetatech a 23. 3. 1978 lokomotivě propadla technická způsobilost kotle. Na konci roku 1979 byla zlikvidována v Kovošrotu Zdice.

 

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 17.09.1978
Místo: Kralupy nad Vltavou

Životní příběh parní lokomotivy 434.2338 - coby 170.560 ji v rámci dodávky série lokomotiv 170.544 až 561 (pod číslem objednávky 50254 z roku 1915) ji Rakouským státním drahám dodala 1. českomoravská s výr. č. 646/1917 v prvním čtvrtletí 1917. První tlaková zkouška kotle nese datum 27. 2. 1917. Spolu s ní pod týmž číslem objednávky přišly tendry 156.1250 až 1280 od firmy Ringhoffer, k této byl přiřazen 156.1253. Koncem roku 1918 je hlášena ve stavu výtopny Klatovy, ale s poznámkou, že je v dílnách Plzeň. V Kryšpínově systému dostala označení 434.0226. Roku 1933 je lokomotiva hlášena v programu na stavbu nových kotlů, a to na leden, kotel měla vyrobit dílna Plzeň. Mašinka dlouho „odolávala“ rekonstrukci na dvojčitou. Válečný osud ji „zavál“ na východ. Díky tomu, že její evakuace před frontou mířila do obvodu ŘSD Hradec Králové, máme zásluhou zachovach archivních dokumentů poměrně detailní genezi její cesty. Výtopna Břeclav (tehdy u DR Bw Lundenburg) telegraficky hlásí, že 30. 12. 1944 v 16.30 byla lokomotiva 56.3321 jako lokomotivní vlak 90802 odeslána do obvodu hradeckého ŘSD  s dalšími evakuovanými stroji (DR 52.5286, 56.3132 a MÁV 220.204, 377.295, 377.046, 377.078 a 377.605.) Dne 17. 3. 1945 byla jako provozní dovezena k odstavení na trati Smidary – Vysoké Veselí. Nacházelo se tu zhruba 250 odstavených lokomotiv evakuovaných před postupující východní frontou (tzv. OST-lok.). K ČSD byla administrativně „převzata“ 27. 8. 1945. K 31. 12. 1945, označena jako 434.0500 s tendrem 516.0321 a vedena ve stavu výtopny Praha Mas. n., služebna Kolín.

V roce 1946 došlo konečně k její rekonstrukci na dvojčitou a přeznačení na 434.2338. Další osud jen telegraficky: od  1. 8. 1947 sloužila ve výtopně Nymburk, v 50. letech v Hradci Králové, Havl. Brodě a Chocni, odkud šla 19. 1. 1963 do LD Trutnov. Až do příchodu prvních lokomotiv řady 556.0 v roce 1968 byla řada 434.2 nosnou řadou trutnovského depa v nákladní dopravě. S přicházejícími dalšími 556.0 uvolňovanými z hlavních tratí dodávkami motorových lokomotiv řady T 679.1 i elektrizací jižního tahu mohla být část lokomotiv řady 434.2 přesunuta do jiných dep. To se týkalo i 434.2338, jež byla od 24. 1. 1969 předána do LD Kralupy n. Vltavou. Tam nejprve v GVD 1969/1970 jezdila ve čtyřdenní  turnusové skupině  03 spolu s 434.2156, 2190, a 2216. V grafikonu 1970/1971 jezdila v pětidenním oběhu v TS 02. Od 10. 8. 1970 do 25. 9. 1970 absolvovala opravu Lg v Lounech a od ledna 1971 šla opět do TS 02. Od 23. 5. 1971 jezdila v postrkové službě jako Pk I, kde ji v grafikonu 1972/73 nahradil stroj 434.2206 a 434.2338 přešla na vlaky Mn 86610/ 611. Od 15. 2. 1974 až do 29. 5. 1975 jezdila na záloze ve Slaném, kdy byla nahrazena opět lokomotivou 434.2206.  Od grafikonu 1973/74 byla zařazena letmo, v září až říjnu 1973 byla v dílnách a v březnu a dubnu 1974 jezdila opět ve Slaném (TS 21). Od června do října 1975 studená, v září jí propadla lhůta kotle. 7. listopadu byla přistavena do Lvo opravy v dílnách Česká Lípa Oprava s odročením zostřené prohlídky kotle byla dokončena 6. ledna 1976. Krátce poté byla nasazena ve Zlonicích. Od dubna 1976 opět posunovala ve Slaném, v roce 1977 střídavě topila v depu (tzv.  garáž) a nebo stála studená. Další kotlovou prohlídku absolvovala od 19. 1. do 22. 3. 1977, od 25. 10. 1977 byla vedena jako záloha depa. Ještě v říjnu 1977 byla spatřena na posunu v depu, ale od 27. 10. 1977 už stála studená a trvale odstavena z provozu. K datu 5. 9. 1979 propadla kotlově a zručena byla 22. 12. 1979 výnosem čj. 23270/79. V Kralupech se nacházela nejméně do července 1980. Od 1. 7. 1983 se jí ujalo muzeum v Žilině, s převodem pod křídla MDC (ŽSR) Bratislava byla potvrzena záchrana této lokomotivy, která se v současnosti opravuje do provozního stavu. Jedná se mezi zachovalými „čtyřkoláky“ o jediný, který má plochou dyšnu Giesl a navíc je spřažen s velkým tendrem 818.0116.  

 

Autor textu: Jaromír Bittner

Zdroj textu: http://www.khkv.sk/-parna-lokomotiva-434-2338

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 17.09.1978
Místo: Kralupy nad Vltavou

Za depem Kralupy nad Vltavou byl zachycen jeden z "Kremáků" 534.0341. V Kralupech byl nasazován od 4. srpna 1970 (předán z Klatov) až do 13. 5. 1979, od kdy je veden jako neprovozní. Tento stav setrval do jeho zrušení 22. 12. 1979.

 

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 07.05.1979
Místo: Kralupy nad Vltavou

Z Ostravy dorazila do Kralup nad Vltavou lokomotiva 534.0413 dne 28. 12. 1970. Krom několika měsíčního propůjčení do Hradce Králové byla tomuto depu věrná až do svého zrušení 19. března 1979. Při svém krátkém působení v Hradci Králové nejen uzavírala provoz této řady v hradeckém depu, ale vlastně i svůj život sám - když se 12. prosince 1978 vrátila z Hradce Králové, provozní byla už jen následující čtyři dny do 16. 12. 1978, kdy byla odstavena pro propadající zostřenou lhůtu kotle. Poslední opravu v rozsahu LG prodělala v dílnách v Plzni dne 27. 12. 1970. V prosinci 1979 se její život uzavřel v Kovošrotu Zdice.

Autor: Pavel Korbel
Datum: 14.05.1983
Místo: Kralupy nad Vltavou

V Kralupech and Vltavou s nákladním vlakem.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 28.07.1983
Místo: Kralupy nad Vltavou

V Kralupech nad Vltavou byla s osobním vlakem vyfocena "zamračená" T478.1155. Vyrobena byla v roce 1969 ( výr. č. 7352 ), dodána do děčínského depa ke dni 17.4.1969 a TBZ vykonala 22.4.1969 na trati Ústí nad Labem-Teplice.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 28.07.1983
Místo: Kralupy nad Vltavou

Pravdepodobne na staničnej zálohe v Kralupech nad Vltavou bola koncom júla 1983 zvečnená "rosnička" T334.0061.