Kolín

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 24.08.1968
Místo: Kolín

Protektorátním drahám vyrobená lokomotiva 354.1221 byla předána do provozu na konci června 1940. Jejím prvním domovem bylo depo Hradec Králové, aby po válce najížděla své kilometry v Nymburku, od června 1968 v Havlíčkově Brodě a už od 13. 7. 1968 v Kolíně. Fotograf zachytil 354.1221 teprve jeden měsíc po jejím posledním předání. Sloužila v jednodenním turnuse s denním proběhem kolem 300 kilometrů; její náplní byla vozba osobních vlaků z Kolína do Čáslavi a Vlkaneče. Vzhledově nezapomenutelná 354.1221 dosloužila v Kolíně v roce 1972. Zrušena byla 5. března 1973, aby na konci roku byla předána k likvidaci.

 

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 28.10.1971
Místo: Kolín

V době druhé světové války Českomoravská dodala ČMD - BMB deset srojů 423.0161 - 170. Na snímku, jak jinak než z Kolína, je zachycena s kolínskou Všudybylkou lokomotiva 423.0165, vyrobená v Českomoravské v roce 1944pod továrním číslem 2196. Oproti předválečným lokomotivám se opět událo několik změn v konstrukci lokomotivy. Tou nějvětší změnou byl parní kotel, který již nebyl s měděnou pecí, ale ocelovou. Maximální kotlový přetlak se tím zvedl ze 13 na 15 atmosfér. Změnou prošlo i rozložení trubek. Kotel byl vybaven samostatně umístěným vodočističem Voříšek - Štěpán a parní stroj byl opatřen vyrovnávacími šoupátky Trofimov. V průběhu 60. let byl na kolínský stroj 423.0165 dosazena plochá dyšna Giesel. Dosloužil na obvyklých výkonech LD Kolín - obsluhou kouřimských lokálek a trati do Ledečka. 8. listopadu 1973 byl stroj zrušen, ale to byl již sedm dní prodán k vytápěcím účelům OSS Benešov.

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 28.10.1971
Místo: Kolín

Ve stanici Kolín byla zachycena, během řepné kampaně, lokomotiva 423.0107 se zátěží do cukrovaru v Ratboři. Patřila do rozsáhlé flotily kolínských "bejčků". Vyrobena byla v ČKD jako vůbec první v roce 1930. Zároveň byla první lokomotivou nové série, která opět doznala změn - počínaje lokomotivou 423.0107 byly z výroby dosazovány šikmé boční stěny budky.

 

Autor: Zdeněk Nantl
Datum: 20.08.1974
Místo: Kolín

V kolínské stanici posunoval "velký hektor" T458.1155 a nesl na sobě stále tovární lak.

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 16.02.1976
Místo: Kolín

V roce 1928 byly k ČSD dodávány další stroje osvědčené řady 423.0 čísel 423.093 - 99 z ČKD. Na přelomu let 1928/1929 pak další stroje dodala lokomotivka v Adamově počínaje číslem 423.0100 (58/1928), které takřka o padesát let později zachytil v Kolíně vynikající fotograf Jaroslav Cempírek. Zachycena je již po rekonstrukci dosazením ploché dyšny Giesel, která byla na tyto stroje dosazována na přelomu 60. let v průběhu vykonávání hlavních a středních oprav. Ačkoli to lokomotivám ubralu na vzhledu, povětšinou se dostavily kladné vlastnosti této dyšny - lepší odstranění protitlaku na píst, menší vytrhávání kotle a lepší tlakový spád, který se projevil ve vývinu páry.

423.0100 byla pro poslední roky typická pro kouřimské lokálky a na trati z Kolína do Ledečka. Před rokem 1972 pak i na trati do Kutné Hory. Zrušena byla v Kolíně 26. 9. 1977.

 

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 16.02.1976
Místo: Kolín

Depo Kolín mnoho let nasazovalo do Ledečka, na kuřimské lokálky a do roku 1972 i do Kutné Hory lokomotivy řady 423.0. Pro depo Kolín byla snad nejtypičtější 423.0141. Byla vyrobena v ČKD v roce 1936. Patřila do série strojů 423.0141 až 149, které byly opět poněkud odlišné od předchozích sérií, resp. strojů této řady. Jak je z fotografie Jaroslava Cempírka patrné, již neměly dosazen vodočistič. Kolínské lokomotivy 423.0141 a 423.0145, z této série, byly později rekonstruovány dosazením ploché dyšny Giesel. Lokomotiva 423.0141, a celá její série do čísla 149, byla zároveň poslední s typickým designem „bejčků“ 423.0 - díky ose kotle 2620 mm nad temenem kolejnice byla vyrobena s vysokým komínem. Následující lokomotivy, od čísla 423.0150, byly již z výroby dále upravovány, přičemž došlo ke zvýšení osy kotle a tedy dosazením nízkých komínů s korunkou. 

423.0141 kotlově propadla v druhé polovině roku 1978 a 12. 12. 1978 byla zrušena. 1. února 1979 byla převedena na vytápěcí kotel K 714 (maximální provozní tlak 10 atm.).

 

Autor: Jaroslav Cempírek
Datum: 02.08.1976
Místo: Kolín

V srpnu 1976 dožívají poslední stroje 423.0 v depu Kolín. Mezi kolínskými stálicemi je i dodnes dochovaná, momentálně již neprovozní, 423.0145. Úřední tlaková zkouška v kotlárně nového kotle proběhla 21. 6. 1937. Podle dochovaných dokumentů sloužila pod depem Cheb, ponejprv v Bělé nad Radbuzou a následně v Karlových Varech. V roce 1950 se objevuje v Českých Budějovicích. V roce 1957 je již jejím domovem Kolín, pod kterým byla v roce 1960 v dílnách Louny provedena dílenská oprava spočívající v dosazení ocelového topeniště a výměny malotrubnatého přehřívače za velkotrubnatý. V únoru 1966 byl stroj v dílnách Česká Lípa modernizován dosazením ploché dyšny Giesel. V posledních letech je o ní známo, že nebyla oblíbenou lokomotivou mezi strojním personálem; i přesto se udržela v provozu až do února 1978, kdy kotlově propadá. 1. 6. 1978 je lokomotiva v Kolíně zrušena a před likvidací ji zachrání budovaný skanzen v České Třebové.

Autor: Zdeněk Nantl
Datum: 09.10.1976
Místo: Kolín

Krásny zelený výrobný náter "rosničiek" sa v časoch parnej prevádzky udržoval v čistote len veľmi ťažko. Rušeň T334.0046 s poriadnou vrstvou patiny bol spolu s "býčkom" 423.0141 zvečnený v Kolíně.