Kladno

Autor: Mgr. Andrej Ivanič
Datum: 11.05.2012
Místo: Kladno

Při příležitosti oficiálního otevření sezóny Depa historických vozidiel v Lužné u Rakovníka byl vypraven protokolární vlak ze stanice Praha Masarykovo nádraží do Lužné a zpět. Vlak byl sestaven zejména z historických vozů a v čele tohoto zvláštního vlaku se představila prototypová "bardotka" T478.1002.

Autor: Jiří Řechka
Datum: 16.06.2012
Místo: Kladno

"Rosnička" 710.019-1 ako trvalý inventár a ozdoba stanice na Kladne sa tam vyhrievala ako pomník aj v júni 2012.

Autor: Ľubomír Podlaha
Datum: 03.07.2015
Místo: Kladno

Dalším významným mezníkem lokomotivy 749.039-4 byl její odprodej ke společnosti AŽD PRAHA. Z depa PRAHA - Vršovice byla odvezena dne 4.3.2015 lokomotivou 753.197-3 jako 1.násled Os 63570, z Hostivic lomeno 1.násled Os 9850 do dílen Radka Šauera, kde prošla důkladnou prohlídkou. Na lokomotivě je zrovna kontrolován vnitřek spalovacího motoru, kde se naštěstí diagnostika z Prahy, na který měla dojezdit, nepotvrdila. Mašinka tak byla včas vystavena na svůj první výkon pod novou společností AŽD PRAHA ke dni 18.7.2015, kdy proběhl odvoz dětí zaměstnanců AŽD Praha na letní tábor v trase Praha-Vršovice - Libuň. Zkušební jízda proběhla o den dříve, tedy 17.7.2015 v úseku Kladno - Lužná u Rakovníka - Kladno pod čísly 119710 / 119711 a tento den si jí společnost AŽD PRAHA odvezla do Kolína, kde bude pravděpodobně deponována.

Autor: Dušan Mrňa
Datum: 16.07.2015
Místo: Kladno

Vedle výpravní budovy kladenské stanice se v podvečerním slunci vyhřívají rakovnické "regíny" 914.057-5/814.057-6 a 914.138-3/814.138-4.

Autor: Dušan Mrňa
Datum: 16.07.2015
Místo: Kladno

V depu Kladno vyčkává na další nasazení v osobní dopravě stroj 714.206-0.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 27.10.2015
Místo: Kladno

Na postrku uceleného vlaku s vápencom z Nučic bola na Kladně zachytená lokomotíva 741.706-6 dopravcu SD - KD.

Autor: Daniel Pavlíček
Datum: 13.02.2017
Místo: Kladno

V původní lokomotivě T478.3144 (později rekonstruované na 750.144) má kořeny dnešní lokomotiva 750.706-4. Po celkové modernizaci, provedené firmou CZ Loko Česká Třebová v druhé polovině roku 2011, byla do provozu nasazena nejprve v depu Trutnov. Jejím dalším domovem pak bylo malé depo v Rakovníku, odkud později přešla do depa v pražské Libni. Během jejího rakovnického působení vznikl 13. února 2017 tento snímek, zachycující ji v čele rychlíku 1226 nedaleko Kladna.

Autor: Milan Pišvejc
Datum: 27.07.2017
Místo: Kladno

Známá lokomotiva 740.898-2 ČECHOMOR společnosti KDS odpočívala ve stanici Kladno.