Jestřebí

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 00.08.1976
Místo: Jestřebí

Okolo známé pískovny v Jestřebí strojně projížděla parní lokomotiva 556.0201. Zachycena byla srpnového dne roku 1976 a to v samém závěru svého provozu, protože k datu 10.12.1976 byla zrušena. Sloužila tak u ČSD poctivých 22 let a to zejména v těžké nákladní dopravě.

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 00.08.1976
Místo: Jestřebí

Parní lokomotiva 423.094 byla vyrobena v pražském ČKD v roce 1928, pod výrobním číslem 1428. Po necelých 40 letech provozu byla  u ČSD zrušena k datu 8.2.1967, ovšem neznamenalo to pro ni konec provozu. K 1. březnu 1967 byla prodána Pískovnám Provodín a pro železniční fanoušky byla známa nasazením na vlečce v Jestřebí a to společně se starší kolegyní 423.009. Obě zmíněné lokomotivy se i díky tomu následně zachovaly a dočkaly se převedení mezi muzejní vozidla.

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 00.08.1976
Místo: Jestřebí

V čele nákladního vlaku byla v srpnový den roku 1976 zachycena 556.0167. Nepatřila mezi nejlépe udržované stroje, avšak v provozu se udržela až do 21. 3. 1980, kdy byla u ČSD zrušena. Jejím posledním působištěm bylo depo v České Lípě. Od konce roku 1979 byla vedena již jen v záloze dráhy a na základě prohlídky kotelním komisařem (dne 3. 7. 1979) byl povolen provoz kotle do 20. ledna 1980. V té době byla však již dlouhodobě neprovozovaná. Poslední zápis v provozní knize "Štokra" "167" pochází z října 1979, kdy ujel 335 kilometrů.

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 00.08.1976
Místo: Jestřebí

Mohutný "štokr" 556.0426 postával v čele nákladní vlaku v železniční stanici Jestřebí, proslulé silnou nakládkou písku. Zmíněná parní lokomotiva byla vyrobena v Plzni roku 1957 ( v.č. 3328 ), zrušena po pouhých 20 letech služby dne 15.6.1977.

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 00.08.1976
Místo: Jestřebí

Při posunu se sypáky byl vyfocen v Jestřebí "bulík" 464.041, který už jen vzpomínal na vozbu rychlíků a osobních vlaků.

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 00.08.1976
Místo: Jestřebí

Do stanice Jestřebí přijel v srpnu roku 1976 "štokr" 556.0464, aby odsud odtáhl jeden z mnoha vlaků s pískem. Zmíněný stroj již čekaly jen dva roky služby, k datu 12.12.1978 byl zrušen, nebyl převeden na vytápěcí kotel a tak ho čekala šrotace.

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 00.08.1976
Místo: Jestřebí

Ve stanici Jestřebí čeká na svou zátěž stroj 556.049. Písky byly do sypáků typu Sav nakládány na místní vlečce, kde i po ukončení parního provozu sloužily stroje 423.009 a 423.094. V té době byla lokomotiva 556.049 domovem v České Lípě. Zrušena byla v Kralupech nad Vltavou až 16. 12. 1980. V roce 1981 byla provedena kotlová prohlídka a po patřičné úpravě a snížení kotlového tlaku sloužila jako vytápěcí kotel K773. V roce 1991 byla jako "káčko" zrušena a následně zlikvidována.

 

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 00.08.1976
Místo: Jestřebí

Vzhledově velmi pěkný českolipský "papoušek" 477.047 se rozjíždí s osobním vlakem ze stanice Jestřebí.