Hronská Dúbrava

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 08.05.2015
Místo: Hronská Dúbrava

240.128-9 bola v slnečnú sobotu 8. mája 2015 zachytená na falošnej trojkoľajke pri Hronskej Dúbrave s vyrovnávkou z Bratislavy-Páleniska do Turne nad Bodvou.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 13.06.2015
Místo: Hronská Dúbrava

"Somár" 736.014-2 bol zachytený pri posune v žst. Hronská Dúbrava. Stroj bol krátko po MH oprave v ŽOS Zvolen, ale už absolvoval nejakú menšiu opravu, pri ktorej mu boli nesprávne osadené kapoty.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 08.08.2016
Místo: Hronská Dúbrava

Unikátny náter, symbolizujúci ťažbu minerálov a drahých kovov v okolí Banskej Štiavnice, nosí 812.035-8 z depa Zvolen. Náter dostala vďaka aktivite združenia BANSKÁ ST A NICA, ktorá si ho sama realizovala v roku 2011 v Štiavnici. "Motor" mohol byť dobrým lákadlom a pojazdnou reklamou na trať 154, ale začiatok GVD 2013 priniesol veľkú redukciu spojov a turistický poteniciál trate (Zvolen-) Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica ostal nevyužitý. V súčasnosti (GVD 2017) je vzhľad tejto "Štiavnickej Anči" poznamenaný šedými "radlicou", ktorú zrejme dostala po stretoch s lesnou zverou, a doprava na "Štiavničanke" je obmedzená na tri, resp. v pracovné dni štyri páry vlakov.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 08.08.2016
Místo: Hronská Dúbrava

"Eso" 363.145-4 prechádza po falošnej trojkoľajke pri obci Hronská Breznica s rýchlikom 835 do Banskej Bystrice.