Hrhov

Autor: Martin Varga
Datum: 20.07.1996
Místo: Hrhov

Nedaleko zasávky v Hrhově byl s nákladním vlakem vyfocen "sergej" 781.318-1, toho času jeden z posledních provozních strojů své řady na Slovensku.

Autor: Petr Malý
Datum: 25.04.2013
Místo: Hrhov

Jednou z plešiveckých "bardotek", která prošla v roce 2012 MH opravou v ŽOS Zvolen byla 751.059-7. Ta sjíždí poblíž Hrhova se "sypáky" ze Slavce do Turně nad Bodvou, aby pak odpoledne vypomohla na postrku loženého vlaku v opačném směru.

Autor: Petr Malý
Datum: 26.04.2013
Místo: Hrhov

S krátkým čtyřvozovým R 814 Domica z Košic do Bratislavy stoupá, po úbočí Národního parku Slovenský kras, čistá 757.008-8 .

Autor: Petr Malý
Datum: 26.04.2013
Místo: Hrhov

Povětšinou jezdívá na Pn 51154 z Turně nad Bodvou do Slavce jaskyně trojice plešiveckých "ceckaní".Čas od času bývá změna v podobě nasazení řad 746 nebo 756.Nejinak tomu bylo i v tomto případě,kdy se před 751.126-4+751.129-8,postavila do čela zvolenská 756.007-1

Autor: Dušan Mrňa
Datum: 16.08.2013
Místo: Hrhov

K Jablonovu nad Turňou stoupá dvojice zamračených 751.171-0 + 751.059-7 v čele vlaku Pn 51300.

Autor: Dušan Mrňa
Datum: 16.08.2013
Místo: Hrhov

Na známém úseku mezi Hrhovem a Jabloňovem nad Turňou byl zachycen R 814 - "Domica", v jeho čele byla 757.011-2 ( ex.750.093-7 ) .

Autor: Martin Zeman
Datum: 13.06.2014
Místo: Hrhov

V pátek třináctého vezla turnusová plešivecká "cecula" 751.199-1 svůj Mn 82211 úsekem Hrhov - Výhybna Dvorníky-Zádiel. Toho dne vezla zátěž pouze pro nakládku vápence do Turně nad Bodvou.

1