Dluhonice

Autor: Robert Kubica
Datum: 80.léta
Místo: Dluhonice

Ku Přerovu se od Dluhonic blíží "poštovní raketa" a v jejím čele je třebovská "hrbatá" E479.0006.

Autor: Robert Kubica
Datum: 80.léta
Místo: Dluhonice

U čtyřkolejného přejezdu v Dluhonicích byla zvěčněna "bobina" E499.0009.

Autor: Robert Kubica
Datum: 2.pol. 80.let
Místo: Dluhonice

K Přerovu se od Dluhonic blíží nákladní vlak a v jeho čele je zánovné přerovské "eso" ES499.1012.

Autor: Robert Kubica
Datum: 80.léta
Místo: Dluhonice

Z Přerova se blíží ku dluhonické výhybně nákladní vlak a v jeho čele je řazen třebovský "šestikolák" E669.1142.

Autor: Vladimír Procházka
Datum: 08.01.1975
Místo: Dluhonice

V Dluhonicích projížděl ku Praze rychlík v jehož čele postupně nabírala větší rychlost "jedničková bobina" E499.112.

Autor: Vladimír Procházka
Datum: 08.01.1975
Místo: Dluhonice

Ve stanici Dluhonice postával "zmrzlý šestikolák" E669.2080. Zajímavostí snímku jsou rumunské "zetky" řazené na nákladním vlaku na vedlejší koleji, dnes u nás rumunské vozy takřka nejsou vidět.

Autor: Vladimír Procházka
Datum: 08.01.1975
Místo: Dluhonice

Dluhonicemi projížděl rychlík do Prahy a v jeho čele byla pražská "jedničková bobina" E499.131. Tehdy natřena do celkem nevkusné zkušební varianty laku.

Autor: Vladimír Procházka
Datum: 08.01.1975
Místo: Dluhonice

Přerovský "sergej" T679.1084 strojně projížděl Dluhonicemi ku domovské stanici.