Depo Zvolen

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 07.05.2000
Místo: Depo Zvolen

Prečíslovaný "čmel" 771.199-7 (ex. 771.807-5) postával v máji 2000 v depe Zvolen. Možno predpokladať, že rušeň už bol odstavený z prevádzky - o 13 mesiacov sa vrátil na trate ŽSR ako modernizovaný "veľký somár" 773.009-6. V tejto podobe jazdil až do konca roka 2008, pričom do povedomia nadšencov železníc sa dostal ako dlhoročný postrkový rušeň v Lovinobani. V tejto podobe (ako 773.009) najazdil dovedna 365 559 km. Potom prešiel ďalšou a snáď už poslednou rekonštrukciou na 773.804-0 a od roku 2010 sa preháňa po Východoslovenských prekladiskách a na staničnom posune v Čiernej nad Tisou.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 01.05.2001
Místo: Depo Zvolen

V rušňovém depu Zvolen postával stroj 771.194-8, který čekal na dokončení opravy.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 01.05.2001
Místo: Depo Zvolen

Svátek práce nezastavil ani slovenské "brejlovce" 753.237-7+753.168-4, které vyjížděly na výkon z depa Zvolen.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 01.05.2001
Místo: Depo Zvolen

Svůj nový nátěr představil ve Zvolenu slovenský stroj 753.053-8.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 01.05.2001
Místo: Depo Zvolen

V RD Zvolen odpočíval "čmelák" 770.021-4.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 01.05.2001
Místo: Depo Zvolen

Tradičný zvolenský 770.027-1 bol zvečnený pri posune v domovskom depe na Sviatok práce 2001.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 01.05.2001
Místo: Depo Zvolen

Ve sváteční den (Svátek práce) byl v rušňovém depu ve Zvolenu zvěčněn stroj 753.165-0.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 01.05.2001
Místo: Depo Zvolen

Lokomotivy 753.168-4+753.237-7 očekávaly další nasazení doma, tedy v rušňovém depu ve Zvolenu.