Depo Zvolen

Autor: Dušan Mrňa
Datum: 15.07.2022
Místo: Depo Zvolen

U malé točny depa Zvolen odpočívá 199.413-6.