Depo Zvolen

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 02.08.2015
Místo: Depo Zvolen

Jediným zvolenským rušňom radu 210, ktorý dojazdil v pôvodnom unifikovanom nátere "vzor 88", je stroj 210.034-5. Objektív fotografa ho zachytil v auguste 2015 už nekompletný na točni v depe Zvolen. 

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 07.08.2015
Místo: Depo Zvolen

Veľmi vzácna návšteva v depe Zvolen - "kocúr" 740.604-4. Podrobil sa tu revízií, na snímku už posunuje na hranicu depa.
Zaujímavosťou je, že tento stroj nie je pôvodnou T448.0604 - v skutočnosti ide o stroj T448.0752 z roku 1982, ktorý však bol už dávno prečíslovaný na "traťovácke" číslo 604. V súčasnosti sa tak po tratiach Československa preháňajú dva rovnako označené stroje, tým druhým je pôvodná T448.0604, toho času patriaca dopravcovi AWT.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 07.08.2015
Místo: Depo Zvolen

"Žehlička" 210.006-3 sa vyhrievala letnom poobednom slnku v depe Zvolen.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 07.08.2015
Místo: Depo Zvolen

Veľmi vyblednutá "žehlička" 210.019-6 už nový lak pravdepodobne nikdy nedostane. Snímka ju zachytáva už ako neprevádzkovú v depe Zvolen v auguste 2015. Za ňou postáva rušeň V60.16761, pôvodom z vlečky Poľnonákupu Breziny, ktorý bol zachránený pre múzejné účely.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 07.08.2015
Místo: Depo Zvolen

Zvolenská "mirelovka" 742.123-2 bola zachytená pri posune v domovskom depe.

Autor: Dušan Mrňa
Datum: 22.06.2016
Místo: Depo Zvolen

U přesuvny v depu Zvolen se podařilo zachytit stroje 754.072-7 a 754.069-3, zatímco "72" čeká na svůj výkon, "69" bude ladit výkon svého spalovacího motoru na vodním odporu.

Autor: Dušan Mrňa
Datum: 22.06.2016
Místo: Depo Zvolen

Ve zvolenském depu se chystá na výkon novozámecká 240.067-9.

Autor: Dušan Mrňa
Datum: 22.06.2016
Místo: Depo Zvolen

Před dalším nasazením na vlak odpočívá v depu Zvolen stroj 240.037-2. Životní pouť této lokomotivy se naplnila, v podvečerních hodinách dne 18.9.2018, když při vedení REx 1877 "Podlužan" došlo nedaleko Šaľi k požáru zadního stanoviště (st.I).