Depo Praha Masarykovo n.

Autor: sbírka: Michal Štrublík
Datum: 00.00.1940
Místo: Depo Praha Masarykovo n.

Lokomotiva 387.026 byla poslední z pěti kusové série označené v lokomotivce Škoda jako tovární typ 10Lo 4. Objednána byla na základě objednávky Ministerstva železnic MŽ 51254/32-V/5 z 24.12.1932. Cena nové lokomotivy byla stanovena na 1 197 000,- Kč. Námi sledována 387.026 byla vyrobena pod výrobním číslem 774 v říjnu 1933. Její tovární zkouška byla do Matriky vyrobených lokomotiv zapsaná 20.10.1933 a o sedm dní později došlo k jejímu prozatímnímu převzetí k ČSD společně s tendrem 930.006. Rovněž k datu převzetí je zaevidována do stavu výtopny Přerov, kde po zajetí vykonala Technicko-bezpečnostní zkoušku dne 14.12.1933. Následoval její přesun do vytopny Praha Masarykovo. Zde byla poměrně rychle na to nasazena v turnusu, a to od 15.5.1935, kdy Praha se svými 12 stroji 387.0 začala obsluhovat rameno Praha - Břeclav. Byla vytvořena turnusová skupina pro 8 lokomotiv a právě mezi nimi byla ,,26ka" obsazena strojvedoucími Josefem Machem a Františkem Janečkem.

K 19.3.1939 zůstává nadále v Praze pod BMB-ČMD, kde je 1.2.1944 nasazena do vídeňského turnusu v obsazení strojvedoucími Chvalovským a Bouškem. Po válce, již s novým tendrem 930.112, je 6.5.1946 vypracován kombinovaný, ponejprv osmidenní, později devítidenní turnus se třemi páry vlaků do Brna, dvěma do Českých Budějovic a jedním párem vlaků do Podmokel. Turnus byl obsazen stroji inventárních čísel 13, 24, 27, 32, 36, 40, 41 a námi sledovanou 26, o kterou pečovala dvojice strojvedoucích Kozlovský - Kubíček.

2. května 1947 je lokomotiva předána do Prahy - Vršovic, ale ještě v roce 1952 se vrací do depa Praha-Střed. 8.7.1955 se jejím novým domovem stává depo Nové Zámky, 20.9.1955 depo Přerov. V roce 1963 posiluje flotilu lokomotiv depa Děčín, aby 11.8.1964 byla zapůjčena na měsíc do depa Chomutov. Pak už setrvala na osobních vlacích do Prahy pod depem Děčín, kde byla 26.4.1968, s tendrem 923.015, zrušena a nedlouho po té předána do kovošrotu k likvidaci.

Autor: sbírka: Jiří Šenk
Datum: 00.00.1942
Místo: Depo Praha Masarykovo n.

Ve válečné době byla výtopna Praha střed domovem nejen pro lehkonohá Mikáda, ale i pro flotilu lokomotiv řady 464.0. Ze čtyř strojů této řady se dá rozpoznat jen dva - stroj 464.057 v popředí a 464.053 jako druhý z leva. Všechny stroje jsou opatřeny písmeny "V" a z důvodu nočního zatemnění rovněž bílými částmi čelníků. Stroj s inventárním číslem "53" se dochoval do dnešních dní. 

Autor: sbírka: Jiří Šenk
Datum: 00.03.1953
Místo: Depo Praha Masarykovo n.

Jak je z transparentu lokomotivy 387.011 patrné; snímek byl pořízen těsně po smrti Klementa Gottwalda - prvního dělnického prezidenta Československa, jež stál za cílenou likvidací svých spolupracovníků a odpůrců.

Autor: sbírka: Josef Motyčka
Datum: 00.04.1955
Místo: Depo Praha Masarykovo n.

Pomalu z točny výtopny Praha-Střed sjíždí domácí 387.038. V pozadí se leskne poslední rychlíková lokomotiva že Škody Plzeň řady 498.1.  Příchod albatrosů jedniček znamenal pro řadu 387.0 definitivní konec v nejstarší výtopně na našem území - 387.038 jen o několik dní později zamíří do svého nového domova v Děčíně. Skončila se tak jedna dlouhá kapitola jejího lokomotivního života, která se tu začala psát jejím prozatímním převzetí k ČSD dne 27.9.1937. 

V květnu 1955 byla předána do Děčína jako nová posila rozrůstající se flotily 387.0. Když v roce 1947 zahájilo se svými prvními čtyřmi 387.0 provoz, zřejmě nikdo netušil, že dosáhne svého vrcholu v roce 1966 osmnácti stroji. Z dosud dostupných údajů víme, že byla námi sledována 387.038 nasazena jako turnusová v roce 1960, kdy náležela strojvedoucím Pech, Frýdl a Špánek. Dojezdila jako jedna z mála nejen s původním komínem s korunkou, ale i s původními sklápěnými pecními dvířky. V době největší slávy byla jednou z nejhezčích a nejlépe udržovaných. Rovněž byla známá svým klidným chodem a řádila se mezi nejlepší Mikáda v Děčíně. Bohužel vstoupila do známosti i jako první zrušená 387.0 v depu Děčín. Stalo se tak 26.8.1967 s tendrem 923.008. Od začátku roku 1968 byla vedena jako vytápěcí kotel K 338. Netopila však dlouho, o 15 měsíců později byla předána k likvidaci do kovošrotu Česká Lípa.

Autor: Pavel Stejskal
Datum: 12.04.1982
Místo: Depo Praha Masarykovo n.

Odstavené lokomotivy E479.0006 a E479.0004 v tehdejším depu Praha-střed. Lokomotivy čekaly na své nasazení na spěšninové rakety, které tehdy turnusově vozily.

Autor: Ivan Bednařík
Datum: 14.06.1985
Místo: Depo Praha Masarykovo n.

"Žehlička" E458.1033 sloužila v depu Praha střed a nejčastěji byla nasazena na staničním posunu v přilehlé stanici.

Autor: Josef Mandys
Datum: 18.07.1987
Místo: Depo Praha Masarykovo n.

Poslední vyrobený stroj své řady, E499.2027, čeká v domovském depu Praha-střed na další nasazení do čela expresu, případně rychlíku směrem na východ republiky.

Autor: Josef Mandys
Datum: 28.08.1987
Místo: Depo Praha Masarykovo n.

Zánovní stroj 363.075-3 ( na dvířkách od baterií je označen ještě i jako ES499.1075 ) byl zachycen dne 28.8.1987 ve svém domovském depu Praha-střed.