Depo Liberec

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 19.09.1973
Místo: Depo Liberec

V zářijovém dni roku 1973 se do Liberce vypravil dnes již zesnulý Ivan Šnábl, který z okna vlaku zachytil stroj 464.004 před svým návratem do České Lípy.

Jako první sériový stroj byl dodán do výtopny v Chomutově 5. prosince 1934. Zde setrval až do 22. září 1938, kdy byl předán do výtopny Praha Masarykovo n. a o několik dní později do České Lípy. Byl významný svým působením v čele vládních vlaků s E. Benešem, E. Háchou, A. Hitlerem nebo K. Gottwaldem. Po příchodu do České Lípy obdržel označení DRB 68.001. V České Lípě pak setrvala i po válce až do svého zrušení dne 10. 12. 1976. Život "vládní" lokomotivy, v posledních letech provozu údajně nijak oblíbené, skončil v konzervárně Sulejovice, kam byla prodána k vytápění 1. 12. 1976.

 

Autor: Pavel Vaníček, sbírka: Ladislav Kroul
Datum: 05.06.1975
Místo: Depo Liberec

V první zářijový den roku 1966 byla z Kolína do Liberce předána 556.0195. Ze zprvu uniformního "štokra" se postupně stal výstavní kousek, kterých bylo v Liberci hned několik. Podle pamětníků tuto éru vyšperkovaných lokomotiv řady 556.0 začala právě "stodevadesátpětka". V Liberci však zrušena nebyla - v poslední den roku 1976 došlo k předání do depa v Děčíně, kde i nadále patřila mezi velmi hezké lokomotivy. Díky změně působení však, oproti Liberci, změnila zcela svou tvář. V Děčíně byla zrušena 14. října 1978.

 

Autor: Josef Motyčka
Datum: 07.03.1976
Místo: Depo Liberec

Lokomotiva 464.030 se představuje v prostoru LD Liberec, tedy domova, kde strávila největší část svého provozního života. Ten se začal 26. 11. 1936, kdy byla předána z ČKD na Masaryčku. V roce 1937 byla součástí flotily lokomotiv 464.0 v depu Česká Lípa, ale už v roce 1938 odešla do Zvolena. V listopadu 1948 se konečně přesouvá do Liberce, kde setrvala do 1. 11. 1977, kdy byla předána do Turnova a 9. 1. 1979 do Meziměstí. Právě v Meziměstí se její život ukončil zrušením 16. 3. 1981 a 4. 12. 1981 byla převedena na vytápěcí kotel K 797.

Autor: Pavel Vaníček, sbírka: Ladislav Kroul
Datum: 18.05.1976
Místo: Depo Liberec

Provoznímu ošetření se právě oddává lokomotiva 556.0136, patřící do místního depa Liberec. Je zajímavá zejména malým reflektorem - lidskou tvořivostí sundaného z některého automobilu. Do depa Liberec byla předána 2. června 1970 z depa Valašské Meziříčí. 11. září 1979 byla v Liberci zrušena a v Kovošrotu Česká Lípa byla později zlikvidována (předána k likvidaci 15. 3. 1980). Dodejme, že v roce 1978 dostala zpět velký reflektor.

 

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 18.06.1979
Místo: Depo Liberec

Velmi zajímavou kapitolou historie provozu řady 556.0 je provoz vybraných 17 strojů na kolejích MÁV  v průběhu roku 1971, kde tehdy probíhala masivní elektrizace hlavních tratí. Lokomotivy byly nasazeny v depech Hatvan, Székesfehervár, Budapest - Ferencváros a Budapest Hamán-Kató. Mezi vybranými byla i Ladislavem Kroulem zachycená lokomotiva 556.0455. Její zapůjčení proběhlo od 9. srpna do 3. prosince 1971, kdy náležela depu Sokolov. Do stavu depa Liberec se dostala v polovině roku 1978 a setrvala zde až do svého zrušení 20. 10. 1980. V Liberci pak po svém zrušení čekala na svůj osud do 4. 11. 1981, kdy byla odepsána ze stavu ČSD a předána k likvidaci do Kovošrotu Zdice n.p.

 

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 25.05.1980
Místo: Depo Liberec

Před odjezdem na vlak se podrobuje provoznímu ošetření místní stroj 556.0279 v lokomotivním depu Liberec. Řada 556.0 byla v místním depu poprvé využita v roce 1964 a to zapůjčeným strojem 556.064; první stroje přidělené přímo Liberci a následně využité v turnusu na nákladních vlacích, přišly až v roce 1966. Stroj 556.0279 byl v Liberci jen krátce - přidělen byl 1. 3. 1978 z PLD Meziměstí a do Liberce přijel přes dílny v Českých Velenicích. Zrušen byl 20. 10. 1980 a 19. 6. 1981 byl předán k likvidaci do Kovošrotu Česká Lípa.

 

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 25.05.1980
Místo: Depo Liberec

Další snímek od Ivana Šnábla zachycuje 556.0317 v depu Liberec. Snímek byl exponován 25. května 1980 a zachycuje stroj pátý den od jeho předání z depa Louny. V provozu setrval ještě necelý rok - zrušen byl 17. 6. 1981. K likvidaci však nedošlo - naopak byl převeden na vytápěcí kotel K 805 a jako takový se stal jedním z nejznámějších, neboť byl zlikvidován až v roce 1994! V té době byla lokomotiva již bez spřažené nápravy S4 pro jednodušší odstranění popela; rovněž další vybavení lokomotivy bylo postupně zlikvidováno a zůstalo jen to, co bylo bezprostředně důležité k jeho vytápěcím účelům. Tyto úpravy byly povětšinou prováděny v depech, zatím co kotel byl na opravě v Českých Velenicích, kde rovněž byly zavařeny otvory pro výfukový stojan, přítokové potrubí apod. Jen dodejme, že k 1. 1. 1994 bylo na území bývalého Československa ještě téměř 50 strojů této řady - některé kompletní, jiné vraky, z některých zbyly jen kotle.

 

Autor: Ivan Šnábl
Datum: 25.05.1980
Místo: Depo Liberec

Celkem deset let sloužil na Kladně stroj 556.0174; v roce 1968 přišel z Prahy - Vršovic a 8. května 1978 odešel dosloužit do Liberce. Z Kladna do Liberce byl předán společně s rovněž dosluhující 556.0250. V dané době byla turnusová potřeba "štokrů" v Liberci rovných 22 strojů. Tato turnusová potřeba pak s následujícími roky prudce klesala, díky čemuž už pět měsíců před svým zrušením je vedena jako neprovozní i námi sledovaná "stočtyřiasedmdesátka". 556.0174 byla zrušena 20. 10. 1980 a po prohlídce kotelním komisařem bylo zakázáno, vzhledem k technickému stavu kotle, ji použít k vytápění. Zrušena byla s dalšími čtyřmi libereckými "štokry" - 556.0279, 334, 399 a 455. V září 1981 byla předána k likvidaci do České Lípy.