Depo Košice

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 06.05.2000
Místo: Depo Košice

V košickém depu byl zdokumentován stroj 182.137-0.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 06.05.2000
Místo: Depo Košice

Do flotily košických "ťapiek" patrila aj "tabuľková" 721.037-0. Na fotografií z domovského depa je zachytená pri posune na hranicu depa a ďalej na výkon.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 06.05.2000
Místo: Depo Košice

Tradičný košický stroj 721.110-5 práve zbrojí naftu v domovskom depe.

Autor: Jozef Gulík
Datum: 27.06.2000
Místo: Depo Košice

V košickom depe vedno odpočívali rušne 163.111-8 a 182.049-7.

Autor: Jozef Gulík
Datum: 27.06.2000
Místo: Depo Košice

V košickom depe vedno odpočívali rušne 163.111-8 a 182.049-7.

Autor: Jozef Gulík
Datum: 27.06.2000
Místo: Depo Košice

Vzhľadný "šesťkolák" 182.098-4 bol zachytený vo večerných lúčoch slnka v depe Košice 27. júna 2000.

Autor: Jozef Gulík
Datum: 10.08.2000
Místo: Depo Košice

"Ťapka" 721.224-4 bola zdokumentovaná v depe Košice.

Autor: Rastislav Chalupa
Datum: 06.10.2000
Místo: Depo Košice

"žehlička" 110.008-0 sa vyhrievala na sliečku v košickom depe.