Depo Košice

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 20.04.2013
Místo: Depo Košice

363.107-4 pri posune v košickom depe.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 20.04.2013
Místo: Depo Košice

"Kocúrik" 199.411-0 ešte aj počiatkom apríla 2013 "klamal telom". Mal na sebe totiž výrazné logá ZSCS, hoci už od februára 2012 patril pod ZSSK, ktorá ho "dostala" spolu s celým košickým depom.

Autor: Dušan Mrňa
Datum: 15.08.2013
Místo: Depo Košice

Zrušené vozy 460.047-4, 460.048-2 a 063.371-9 zdokumentoval autor snímku v depu Košice.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 26.04.2014
Místo: Depo Košice

"Blonski peršing" 163.116-7 sa koncom apríla 2014 podroboval prehliadke v košickom depe.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 26.04.2014
Místo: Depo Košice

Osamotená hlava 460.034-2 postávala pred halou opráv v depe Košice. Za ňou stál legendárny "Hugo" 350.004-8.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 26.04.2014
Místo: Depo Košice

460.040-9 sa len krátko po nalakovaní do korporátneho náteru predstavuje v tupíku v košickom depe.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 26.04.2014
Místo: Depo Košice

Bratislavské "eso" 363.101-7 bolo zachytené v košickom depe počas tradičného podujatia Prebúdzanie Katky. Vedľa postáva už zrušená "ťapka" 721.135, napriek výraznému logu ZSCS patriaca ZSSK, ktorá však pod "osobkou" veľa nenajazdila.

Autor: Adam Gajdoš
Datum: 26.04.2014
Místo: Depo Košice

"Eso" 363.143-9 odpočívalo medzi výkonmi v depe Košice.