Depo Havlíčkův Brod

Autor: David Prause
Datum: 06.08.1993
Místo: Depo Havlíčkův Brod

Stroj 753.007-4, vyrobený v rámci overovacej série "okuliarnikov" r. T478.3 už v roku 1970, bol zachytený v depe v Havlíčkovom Brodě.

Autor: David Prause
Datum: 08.08.1993
Místo: Depo Havlíčkův Brod

Odpočinek mezi výkony v depu v Havlíčkově Brodě.

Autor: David Prause
Datum: 11.03.1994
Místo: Depo Havlíčkův Brod

"Berta" 752.001-8 odpočívala v depu Havlíčkův Brod.

Autor: David Prause
Datum: 11.03.1994
Místo: Depo Havlíčkův Brod

"Zamračená" 752.058-8 byla zachycena při prostoji v depu Havlíčkův Brod.

Autor: Jan Novotný
Datum: 18.12.1995
Místo: Depo Havlíčkův Brod

"Nákladní berta" 752.072-9 byla odstavena mezi výkony v depu Havlíčkův Brod.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 18.09.1996
Místo: Depo Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě postával brejlovec 753.114-8

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 18.09.1996
Místo: Depo Havlíčkův Brod

Lokomotiva 753.115-5 odstavená z provozu byla zdokumentovaná v Havlíčkově Brodě.

Autor: Ladislav Kroul
Datum: 18.09.1996
Místo: Depo Havlíčkův Brod

Z provozu odstavený brejlovec 753.050-4 byl autorem zdokumentován ve stanici Havlíčkův Brod.